Tass Anastasiou

Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Dec 03 2020 195 107

Sessions

2020 2021 2022
12 129 60

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-12-28 20:00:00
2 50 2021-04-27 20:00:00
3 100 2021-08-24 20:00:00
4 150 2022-03-15 20:00:00

Biography

Greetings my name is Tass I was born in Melbourne 1952. I currently live in Melbourne where I have sent the majority of my life. I have no teaching qualifications or experience but I have life experience. I worked in the banking industry for 21 years, then for 19 years I worked for my wife in a labour fire firm that she owned, I retired last year. I enjoy travelling which I have done a fair amount, the most enjoyable art of travelling is mixing and getting to know the local people, there customs and cuisine (I love food). I came to Vietnam last year to participate in my son’s engagement ceremony to a Vietnamese (Ho Chi Minh) young female who he met in Melbourne. So it was an opportunity to meet her side of the family. I the spent 10 weeks travelling the country and was immediately drawn to the friendliness of the people. What impressed me most was the young people who approached me so they could practise conversing in english (as a consequence what Vietnamese I learnt was quickly forgotten). So the opportunity to help students to practise their English will give me great pleasure.  

Testimonials

Updating.

Students taught

# Student Number of session
1 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 10
2 [393] Lê Thị Xuân Trinh 8
3 [396] Tran Thi Thuy Trang 7
4 [488] Do Thi Kim Lanh 7
5 [463] DUONG THI YEN 5
6 [097] Huong Nguyen 5
7 [237] Nguyen Ha 5
8 [573] Hồ Thanh Phong 4
9 [287] Lê Thị Khánh Huyền 4
10 [470] Tran Thi Viet Thinh 4
11 [464] Hồ Thị Hươu 4
12 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 4
13 [385] Mai Kim Tiến 4
14 [502] Trương Thanh Mai 3
15 [389] Trần Thị Hằng 3
16 [252] ngoc anh truong 3
17 [587] Bùi Thanh Nga 3
18 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 3
19 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 2
20 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 2
21 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 2
22 [674] Đặng Văn Viễn 2
23 [333] Y Rem 2
24 [367] Hồ Thị Bờ 2
25 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 2
26 [641] Dat Tien 2
27 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 2
28 [349] Nguyễn Thị Hoài 2
29 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 2
30 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 2
31 [289] Ngan Nguyen 2
32 [598] Noa Hayashi 2
33 [379] La Thị Thanh Trúc 2
34 [607] Nguyen Thi Cam Tien 2
35 [593] Lê Thị Minh Thư 2
36 [169] Ung Thị Thu Thủy 2
37 [309] Trần Minh Đại 2
38 [360] Võ Hoàng Duyên 2
39 [387] Trần Thị Tú Nhi 2
40 [283] Trang Trinh 2
41 [358] Phan Hữu Trung 2
42 [586] Cao Thị Thanh Phương 2
43 [227] Quốc Vương Hà 2
44 [484] Le Thi Trinh 2
45 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 1
46 [479] NGUYỄN THỊ MINH THƯ 1
47 [564] Trần Thị Huế 1
48 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
49 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
50 [392] Nguyen Thi Thang 1
51 [646] Thai Thi Minh Thu 1
52 [481] Lê Thái Hoàn 1
53 [139] Tình Hoàng Thị 1
54 [580] Trần Bích Hiền 1
55 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
56 [065] Mai Khắc Luân 1
57 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
58 [563] Hồ Thị Hoá 1
59 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
60 [075] ngô văn phúc lâm 1
61 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
62 [597] Trần Phương Thảo 1
63 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 1
64 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 1
65 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 1
66 [321] Hoàng Văn Vũ 1
67 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
68 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
69 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 1
70 [224] Thị Ý Nhi Hồ 1
71 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
72 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
73 [271] Thị Ngọc Mai Lê 1
74 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
75 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
76 [528] Phan Thanh Thanh 1
77 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
78 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 1
79 [414] Ho Thi Den 1
80 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
81 [401] Đỗ Hà Anh Thư 1
82 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
83 [248] Lâm Lê 1
84 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
85 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 1
86 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
87 [163] Phan Nhan 1
88 [459] Nguyen Viet Anh 1
89 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
90 [535] Kea Nhor 1
91 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
92 [270] Lê Thị Mai Nhung 1
93 [164] Huyền Lê 1
94 [361] Võ Hoàng Anh Thư 1
95 [617] Tran Thi Dung 1
96 [456] Le Viet Hoang Long 1
97 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
98 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
99 [221] Thu Trang Hồ Thị 1
100 [108] Giang Tran 1
101 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
102 [473] Phạm Thị Tiền 1
103 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
104 [543] Thai Thi Ngoc Linh 1
105 [373] Võ Thị Thu Nga 1
106 [215] Tri Rianny 1
107 [670] Lien Dien Hieu 1