Tass Anastasiou

Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Dec 03 2020 222 130

Sessions

2020 2021 2022 2023
12 129 64 29

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-12-28 20:00:00
2 50 2021-04-27 20:00:00
3 100 2021-08-24 20:00:00
4 150 2022-03-15 20:00:00
5 200 2022-07-13 13:00:00

Biography

Greetings my name is Tass I was born in Melbourne 1952. I currently live in Melbourne where I have sent the majority of my life. I have no teaching qualifications or experience but I have life experience. I worked in the banking industry for 21 years, then for 19 years I worked for my wife in a labour fire firm that she owned, I retired last year. I enjoy travelling which I have done a fair amount, the most enjoyable art of travelling is mixing and getting to know the local people, there customs and cuisine (I love food). I came to Vietnam last year to participate in my son’s engagement ceremony to a Vietnamese (Ho Chi Minh) young female who he met in Melbourne. So it was an opportunity to meet her side of the family. I the spent 10 weeks travelling the country and was immediately drawn to the friendliness of the people. What impressed me most was the young people who approached me so they could practise conversing in english (as a consequence what Vietnamese I learnt was quickly forgotten). So the opportunity to help students to practise their English will give me great pleasure.  

Testimonials

Updating.

Students taught

# Student Number of session
1 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 10
2 [393] Lê Thị Xuân Trinh 8
3 [488] Do Thi Kim Lanh 7
4 [396] Tran Thi Thuy Trang 7
5 [237] Nguyen Ha 5
6 [463] DUONG THI YEN 5
7 [097] Huong Nguyen 5
8 [573] Hồ Thanh Phong 4
9 [287] Lê Thị Khánh Huyền 4
10 [470] Tran Thi Viet Thinh 4
11 [464] Hồ Thị Hươu 4
12 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 4
13 [726] LÊ THỊ HOÀI 4
14 [385] Mai Kim Tiến 4
15 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 3
16 [502] Trương Thanh Mai 3
17 [389] Trần Thị Hằng 3
18 [252] ngoc anh truong 3
19 [587] Bùi Thanh Nga 3
20 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 3
21 [283] Trang Trinh 2
22 [586] Cao Thị Thanh Phương 2
23 [358] Phan Hữu Trung 2
24 [484] Le Thi Trinh 2
25 [227] Quốc Vương Hà 2
26 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 2
27 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 2
28 [705] Hà Thị Hiền 2
29 [674] Đặng Văn Viễn 2
30 [333] Y Rem 2
31 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 2
32 [367] Hồ Thị Bờ 2
33 [641] Dat Tien 2
34 [683] Phan Thị Thu Hương 2
35 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 2
36 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 2
37 [349] Nguyễn Thị Hoài 2
38 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 2
39 [598] Noa Hayashi 2
40 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 2
41 [289] Ngan Nguyen 2
42 [607] Nguyen Thi Cam Tien 2
43 [379] La Thị Thanh Trúc 2
44 [593] Lê Thị Minh Thư 2
45 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 2
46 [169] Ung Thị Thu Thủy 2
47 [309] Trần Minh Đại 2
48 [360] Võ Hoàng Duyên 2
49 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 2
50 [387] Trần Thị Tú Nhi 2
51 [715] HOANG THI LY 2
52 [692] NGUYEN THI THANH THUY 1
53 [473] Phạm Thị Tiền 1
54 [670] Lien Dien Hieu 1
55 [543] Thai Thi Ngoc Linh 1
56 [373] Võ Thị Thu Nga 1
57 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 1
58 [215] Tri Rianny 1
59 [693] Pham Thi Thu An 1
60 [564] Trần Thị Huế 1
61 [732] NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY và email: tuongvynt2203@gmail.com 1
62 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 1
63 [479] NGUYỄN THỊ MINH THƯ 1
64 [646] Thai Thi Minh Thu 1
65 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
66 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
67 [723] Lê Hữu Đại 1
68 [580] Trần Bích Hiền 1
69 [392] Nguyen Thi Thang 1
70 [563] Hồ Thị Hoá 1
71 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
72 [481] Lê Thái Hoàn 1
73 [139] Tình Hoàng Thị 1
74 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
75 [065] Mai Khắc Luân 1
76 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
77 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
78 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
79 [075] ngô văn phúc lâm 1
80 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 1
81 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 1
82 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
83 [597] Trần Phương Thảo 1
84 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 1
85 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 1
86 [321] Hoàng Văn Vũ 1
87 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
88 [702] Y Hôn 1
89 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
90 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
91 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
92 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 1
93 [224] Thị Ý Nhi Hồ 1
94 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
95 [271] Thị Ngọc Mai Lê 1
96 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
97 [717] Đặng Văn Viễn 1
98 [528] Phan Thanh Thanh 1
99 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
100 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 1
101 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
102 [707] Đỗ Thị Như Ngọc 1
103 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
104 [414] Ho Thi Den 1
105 [624] Trần Lam Trường 1
106 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
107 [401] Đỗ Hà Anh Thư 1
108 [248] Lâm Lê 1
109 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
110 [700] Quang Hoài Thương 1
111 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 1
112 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
113 [714] Lê Thị Hiền Thu 1
114 [535] Kea Nhor 1
115 [163] Phan Nhan 1
116 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
117 [459] Nguyen Viet Anh 1
118 [685] LE THI THOM 1
119 [617] Tran Thi Dung 1
120 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
121 [270] Lê Thị Mai Nhung 1
122 [689] Lê Thị Minh Liểu 1
123 [164] Huyền Lê 1
124 [361] Võ Hoàng Anh Thư 1
125 [456] Le Viet Hoang Long 1
126 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
127 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
128 [221] Thu Trang Hồ Thị 1
129 [108] Giang Tran 1
130 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1