Tyler Guyett

Vermont, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Apr 28 2020 2,147 296

Sessions

2020 2021 2022
532 1359 281

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-14 08:00:00
2 50 2020-06-02 23:00:00
3 100 2020-06-24 23:00:00
4 150 2020-07-16 08:00:00
5 200 2020-08-05 23:00:00
6 250 2020-08-26 08:00:00
7 300 2020-09-15 23:00:00
8 350 2020-10-06 09:30:00
9 400 2020-10-27 09:30:00
10 450 2020-11-18 20:00:00
11 500 2020-12-15 08:00:00
12 550 2021-01-12 09:30:00
13 600 2021-02-03 09:30:00
14 650 2021-02-26 21:00:00
15 700 2021-03-19 08:00:00
16 750 2021-04-14 06:00:00
17 800 2021-05-05 06:00:00
18 850 2021-05-20 06:00:00
19 900 2021-06-08 06:00:00
20 950 2021-06-24 19:00:00
21 950 2021-06-24 19:00:00
22 1,000 2021-07-13 19:00:00
23 1,000 2021-07-13 19:00:00
24 1,050 2021-07-28 19:00:00
25 1,050 2021-07-28 19:00:00
26 1,100 2021-08-05 23:00:00
27 1,150 2021-08-12 08:00:00
28 1,200 2021-08-19 09:30:00
29 1,200 2021-08-19 09:30:00
30 1,250 2021-08-30 23:00:00
31 1,300 2021-09-03 22:00:00
32 1,350 2021-09-09 23:00:00
33 1,400 2021-09-20 19:00:00
34 1,400 2021-09-20 19:00:00
35 1,450 2021-09-28 09:30:00
36 1,500 2021-10-05 22:00:00
37 1,550 2021-10-13 22:00:00
38 1,550 2021-10-13 22:00:00
39 1,600 2021-10-26 06:00:00
40 1,600 2021-10-26 06:00:00
41 1,650 2021-11-03 09:30:00
42 1,650 2021-11-03 09:30:00
43 1,700 2021-11-15 23:00:00
44 1,750 2021-11-24 23:00:00
45 1,750 2021-11-24 23:00:00
46 1,800 2021-12-07 09:30:00
47 1,800 2021-12-07 09:30:00
48 1,850 2021-12-16 20:00:00
49 1,900 2022-01-05 09:30:00
50 1,950 2022-01-27 06:00:00
51 2,000 2022-02-18 09:30:00
52 2,050 2022-03-16 07:15:00
53 2,100 2022-04-12 21:15:00
54 2,100 2022-04-12 21:15:00

Biography

Hello, I'm Tyler, a 41-year-old English teacher from Vermont, USA. I earned my Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages in 2020, and I have been teaching General English to new immigrants at Central Vermont Adult Basic Education since 2018. I started teaching with A Better Vietnam in April 2020 and am in the process of relocating to Da Nang to teach English at a local university. Additionally, I have a degree in Art Education, which I used to teach pottery to adults. I have a wide range of interests, including, fishing, world history, foreign languages and cultures (they cannot be separated), cooking, painting, drawing, pottery, martial arts, camping, and manufacturing. Lastly, language learning is among my favorite hobbies; I speak five languages with varying proficiencies: English, French, Spanish, Chinese-Mandarin, and Vietnamese.

Testimonials

"The lesson is very useful for me. Mr. Tyler is very friendly and enthusiastic. He taught me how to pronounce /pr/- /th/ - /tʃ/ - /dʒ/, and helped me to practice with some tongue twister. He also gave me some pronunciation and linking rules. Especially, he was so patient guiding me to practice. I am very grateful to him for it. Thank you so much, Mr. Tyler!"--Ngọc Quyên **** "This is my first lesson at ABVN, I feel so happy and grateful. Mr. Tyler is very dedicated and friendly, he taught me how to be more fluent, gave me useful tips and websites to practice. Thank you so much, Mr. Tyler!" -- Kim Oanh **** "This is my first lesson with ABVN. Actually, I was a bit nervous before because I was scared that I cannot understand. However, teacher Tyler has talked slowly and taught easily to understand. He has taught me an outline of academic writing and shared a lot of handy documentaries. Then we have talked about several fantastic ways to learn the language, especially speaking skills. He really inspired me to study the language. I have got a lot of useful knowledge today. Thanks so much."-- Thị Hiền **** "I am excited about your teaching method. I will follow and do the same as your expectation. Thanks for teaching me about the best way and useful to learn by heart and more remember new vocabulary and structure of a complete essay. I will always try to tell myself that: "I can do that" and " Nothing is impossible". Thanks!!!"--Ân Hà

Focus of teaching

Conversation, pronunciation and fluency, and academic writing

Students taught

# Student Number of session
1 [262] Nguyễn Thị Phương 69
2 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 62
3 [177] Thao Le 58
4 [222] Phuong Khanh Le 55
5 [365] Kiều Thị Thêm 45
6 [169] Ung Thị Thu Thủy 44
7 [097] Huong Nguyen 43
8 [002] Khoa Hồ 38
9 [227] Quốc Vương Hà 36
10 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 34
11 [248] Lâm Lê 31
12 [367] Hồ Thị Bờ 31
13 [472] DINH THI BICH NHI 30
14 [393] Lê Thị Xuân Trinh 30
15 [034] Trần Anh Thư 29
16 [460] Lê Nguyên Hưng 27
17 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 26
18 [380] Phạm Thị Thúy Vân 24
19 [476] Le Thi Tra My 23
20 [353] Pham Thi Hien Thuong 23
21 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 23
22 [108] Giang Tran 22
23 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 22
24 [481] Lê Thái Hoàn 22
25 [471] Nguyen Thi Huong Ly 20
26 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 20
27 [466] Nguyen Hoang Khanh 20
28 [363] Đào Thu Thủy 20
29 [477] Phung Thi Hai Chau 19
30 [373] Võ Thị Thu Nga 19
31 [383] Le Quang Vinh 18
32 [321] Hoàng Văn Vũ 18
33 [392] Nguyen Thi Thang 17
34 [122] Oanh Nguyễn 17
35 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 17
36 [456] Le Viet Hoang Long 17
37 [458] Hồ Khánh Huyền 16
38 [457] NGUYỄN VĂN ANH 16
39 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 16
40 [254] Hà Thị Ngọc Anh 16
41 [234] Antôn Thái Viết Phúc 15
42 [309] Trần Minh Đại 15
43 [263] Đặng Đình Đức 15
44 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 14
45 [271] Thị Ngọc Mai Lê 14
46 [215] Tri Rianny 13
47 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 13
48 [142] LINH PHAN 13
49 [354] Nguyễn Chí Hướng 13
50 [221] Thu Trang Hồ Thị 12
51 [311] Trần Thị Xanh 12
52 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 12
53 [464] Hồ Thị Hươu 12
54 [287] Lê Thị Khánh Huyền 12
55 [337] Phạm Duy Tiện 12
56 [400] Trần Trúc Quân 11
57 [579] Trần Thị Kim Liên 11
58 [161] Đặng Hồng Đông Các 11
59 [224] Thị Ý Nhi Hồ 11
60 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 11
61 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 10
62 [499] Đinh Thị Yến Nhi 10
63 [543] Thai Thi Ngoc Linh 10
64 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 10
65 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 10
66 [290] Văn Tùng Đinh 10
67 [258] Thương 10
68 [211] Hồ Thị Thu Hà 9
69 [361] Võ Hoàng Anh Thư 9
70 [139] Tình Hoàng Thị 9
71 [396] Tran Thi Thuy Trang 9
72 [468] Nguyen Thi Thu 9
73 [281] Trần Thị Minh Thư 9
74 [581] Bùi Thị Hằng 9
75 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 9
76 [277] NGUYỄN THỊ THÀNH 9
77 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 9
78 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 9
79 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 8
80 [549] Mông Hồng Nhung 8
81 [463] DUONG THI YEN 8
82 [163] Phan Nhan 8
83 [389] Trần Thị Hằng 8
84 [401] Đỗ Hà Anh Thư 7
85 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 7
86 [289] Ngan Nguyen 7
87 [145] Lê Truyền 7
88 [349] Nguyễn Thị Hoài 7
89 [362] Le Thi My Loan 7
90 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 7
91 [407] Cao Thi Thanh 7
92 [461] Dinh Duy Hung 7
93 [074] Phuong Hoang 7
94 [173] tuyền nguyễn 7
95 [591] TONG THI NGOC HUONG 6
96 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 6
97 [137] Thanh Huyền Thành 6
98 [284] Tô Thị Thu Phương 6
99 [265] Truyen Tran 6
100 [061] Mây Hồ 6
101 [283] Trang Trinh 6
102 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 6
103 [270] Lê Thị Mai Nhung 6
104 [092] Thân Thị Chung 6
105 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 6
106 [368] Ho Thi Bao Ngoc 6
107 [593] Lê Thị Minh Thư 5
108 [047] Hoàng Đăng Khoa 5
109 [555] Tran Thi Tho 5
110 [358] Phan Hữu Trung 5
111 [486] Hoang Thi Huyen Linh 5
112 [409] Nguyễn Đăng Kỳ 5
113 [370] Phan Thi Thao Huyen 5
114 [597] Trần Phương Thảo 5
115 [408] Nguyen Thi Thu Nga 5
116 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 5
117 [484] Le Thi Trinh 5
118 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 5
119 [577] Do Thi Ngoc Huyen 5
120 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 5
121 [413] Lê Thị Bảo Châu 5
122 [286] Hoang Van Duc 5
123 [459] Nguyen Viet Anh 5
124 [280] Ngọc Dung Mai 5
125 [475] TRAN THI TUYET TRINH 5
126 [473] Phạm Thị Tiền 5
127 [252] ngoc anh truong 5
128 [412] Phạm Thị Thúy 4
129 [485] Tran Thu Hien 4
130 [551] LÊ THỊ MAI HOA 4
131 [495] Yuki Hirama 4
132 [003] Cam Cat Mai 4
133 [521] Ngô Thị Ngân 4
134 [319] Nguyễn Ngọc Huy 4
135 [594] TRAN THI THU HA 4
136 [275] Phan Thuc Uyen 4
137 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 4
138 [251] Huyền Trương Diệu 4
139 [535] Kea Nhor 4
140 [589] Tô minh kha 4
141 [379] La Thị Thanh Trúc 4
142 [553] Trương thị như quỳnh 4
143 [317] ARất Thị Loan 4
144 [467] Tăng Thị Sao Mai 4
145 [465] Ông thị xuân mai 4
146 [164] Huyền Lê 4
147 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 3
148 [598] Noa Hayashi 3
149 [312] Hồ Minh Tiến 3
150 [359] Phan Mạnh Hùng 3
151 [051] Linh Phạm Nguyễn Tuyền 3
152 [560] Vi Thị Bích 3
153 [452] Ngô Quỳnh Châu 3
154 [566] Nguyễn Phúc Minh 3
155 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 3
156 [313] Lê Thị Hồng Hạnh 3
157 [529] Somnak Kalan 3
158 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 3
159 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 3
160 [194] Bao My 3
161 [347] Tran Thi Minh Nguyet 3
162 [528] Phan Thanh Thanh 3
163 [387] Trần Thị Tú Nhi 3
164 [398] Đỗ Huyền Trang 3
165 [592] Nong Khayongaek 3
166 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
167 [411] Phạm Lê Thanh Vũ 3
168 [580] Trần Bích Hiền 3
169 [007] Châu Trần 3
170 [238] diem thuy 3
171 [366] Thái Thị Phương 3
172 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 3
173 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 3
174 [091] Anh Châu Hoàng 3
175 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 3
176 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
177 [470] Tran Thi Viet Thinh 3
178 [019] Cam Dang Thi My 2
179 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 2
180 [298] Huynh Van Quy 2
181 [534] Savouert Pheap 2
182 [195] My Diem Duong 2
183 [360] Võ Hoàng Duyên 2
184 [305] Phương Thảo Nguyễn 2
185 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 2
186 [586] Cao Thị Thanh Phương 2
187 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
188 [374] Lê Thị Cúc 2
189 [406] Lê Võ Ngân Hà 2
190 [132] Sơn Tùng 2
191 [176] khanhly phanthi 2
192 [488] Do Thi Kim Lanh 2
193 [385] Mai Kim Tiến 2
194 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
195 [571] NGUYEN THI TRA MY 2
196 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 2
197 [451] Lương Thị Phương Thảo QN20P0598 2
198 [523] Vo Thi Nhu Quynh 2
199 [274] Doan Thi Khuy 2
200 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
201 [333] Y Rem 2
202 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
203 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 2
204 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 2
205 [243] Nhi Nguyen 2
206 [493] Maeda Hikari 2
207 [201] Kiều Oanh Nguyễn 2
208 [315] NGUYỄN THỊ PHẠM NHƯ 2
209 [295] Trúc Thanh 2
210 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 2
211 [060] Quynh Mong 2
212 [564] Trần Thị Huế 2
213 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 2
214 [479] NGUYỄN THỊ MINH THƯ 1
215 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
216 [513] Phan Thế Hoàng 1
217 [314] Mai Thị Mỹ Vân 1
218 [567] Nguyễn Thị Ân Hà 1
219 [508] NGUYỄN THÙY AN 1
220 [327] Nguyễn Thu Trà 1
221 [140] Vượng Nguyễn 1
222 [386] Cao Van Anh 1
223 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
224 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
225 [297] Nhi Nguyễn Hoài 1
226 [541] Nguyen Thi Linh Trang 1
227 [204] Trà My Nguyễn Thị 1
228 [548] Nguyen Thi Thuong 1
229 [230] Tam Nguyen 1
230 [207] kien phan 1
231 [395] Duong Hoang Kieu 1
232 [187] Nhân Trần 1
233 [480] Hà Thị Mỹ Linh 1
234 [503] Hàn Hồng Nhung 1
235 [512] Pham Thi Phuong Thanh 1
236 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
237 [273] Tram Huynh 1
238 [225] thi le 1
239 [272] Yến Trần 1
240 [483] Bach Hoang Hai Trieu 1
241 [278] Đại Nguyễn Tài 1
242 [260] Nhã Phan 1
243 [478] Nguyễn Thị Phương Thương 1
244 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
245 [515] Dương Thị Quỳnh Châu 1
246 [199] Vy Trịnh 1
247 [397] Thái Vân Nhi 1
248 [587] Bùi Thanh Nga 1
249 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
250 [346] Nguyễn Thị Thuý Hằng 1
251 [282] Nguyen Thi Huong Giang 1
252 [261] Lương Thị Thu Thảo 1
253 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
254 [576] Mai Lê Ngân 1
255 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
256 [244] Quỳnh Anh Lê 1
257 [497] Pham Le Bao Ngoc 1
258 [335] Huỳnh Đại Bảo 1
259 [582] Đào Thị Hồng Phi 1
260 [320] Thái Trần Hùng Vương 1
261 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
262 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 1
263 [402] Bounsouvanh Leesiaye 1
264 [502] Trương Thanh Mai 1
265 [004] thanh phuong Nguyen 1
266 [302] Nguyen Vu Thanh Quoc 1
267 [117] VAN TRUONG NGUYEN 1
268 [266] Đặng Thị Mai 1
269 [116] Thuong Le 1
270 [242] Thảo Linh Nguyễn 1
271 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
272 [318] Ho Thi My Hieu 1
273 [198] Quân Quang 1
274 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
275 [372] TRẦN THỊ KHÁNH VÂN 1
276 [296] Trần Nhật Quỳnh 1
277 [294] Thanh Nhã Nguyễn 1
278 [288] Thư Trần 1
279 [414] Ho Thi Den 1
280 [552] Đặng Thị Tâm 1
281 [599] Moe Asano 1
282 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
283 [583] Doan Thi My Hanh 1
284 [482] Cao Thi Thuy 1
285 [065] Mai Khắc Luân 1
286 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
287 [226] Hiếu Phanvan 1
288 [304] lục bình hồ 1
289 [563] Hồ Thị Hoá 1
290 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
291 [596] Vannida Vilaychaleun 1
292 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
293 [554] Nguyễn Chí Thi 1
294 [107] nguyen ngoc kieu oanh 1
295 [192] Hoaithuong Nguyen 1
296 [524] Phan Thị Hoà 1