Ai Nguyen

The United States

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jun 27 2020 154 79

Sessions

2020 2021
133 21

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-07-06 11:00:00
2 50 2020-08-17 09:30:00
3 100 2020-10-23 06:00:00
4 150 2021-01-31 08:50:00

Biography

My name is Ai. I am originally from Viet Nam, but grew up in the United States. I lived in Saigon in 2002, and have travelled throughout the country. My favourites are: Nha Trang, dragon fruit, and of course, Pho.   I am not a teacher by trade, but have worked with people from different countries whose second language is English. I am excited to meet you and help you improve your English skills.

Testimonials

Updating.

Students taught

# Student Number of session
1 [139] Tình Hoàng Thị 13
2 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 9
3 [187] Nhân Trần 8
4 [198] Quân Quang 8
5 [252] ngoc anh truong 5
6 [164] Huyền Lê 4
7 [034] Trần Anh Thư 4
8 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 3
9 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 3
10 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 3
11 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 3
12 [360] Võ Hoàng Duyên 3
13 [309] Trần Minh Đại 2
14 [251] Huyền Trương Diệu 2
15 [289] Ngan Nguyen 2
16 [142] LINH PHAN 2
17 [201] Kiều Oanh Nguyễn 2
18 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 2
19 [169] Ung Thị Thu Thủy 2
20 [047] Hoàng Đăng Khoa 2
21 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 2
22 [092] Thân Thị Chung 2
23 [297] Nhi Nguyễn Hoài 2
24 [225] thi le 2
25 [341] Trần Ngọc Mai 2
26 [283] Trang Trinh 2
27 [272] Yến Trần 2
28 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 2
29 [007] Châu Trần 2
30 [195] My Diem Duong 2
31 [248] Lâm Lê 2
32 [262] Nguyễn Thị Phương 2
33 [097] Huong Nguyen 2
34 [304] lục bình hồ 1
35 [366] Thái Thị Phương 1
36 [277] NGUYỄN THỊ THÀNH 1
37 [344] Huỳnh Thị Như Quỳnh 1
38 [215] Tri Rianny 1
39 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 1
40 [061] Mây Hồ 1
41 [396] Tran Thi Thuy Trang 1
42 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 1
43 [317] ARất Thị Loan 1
44 [265] Truyen Tran 1
45 [363] Đào Thu Thủy 1
46 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
47 [006] Ta Hoc Vo 1
48 [254] Hà Thị Ngọc Anh 1
49 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
50 [332] Nong Thi Binh Yen 1
51 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
52 [200] Hoang ANH Hứa 1
53 [315] NGUYỄN THỊ PHẠM NHƯ 1
54 [263] Đặng Đình Đức 1
55 [290] Văn Tùng Đinh 1
56 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
57 [003] Cam Cat Mai 1
58 [107] nguyen ngoc kieu oanh 1
59 [221] Thu Trang Hồ Thị 1
60 [244] Quỳnh Anh Lê 1
61 [019] Cam Dang Thi My 1
62 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 1
63 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
64 [247] Thùy Linh Nguyễn 1
65 [266] Đặng Thị Mai 1
66 [270] Lê Thị Mai Nhung 1
67 [311] Trần Thị Xanh 1
68 [261] Lương Thị Thu Thảo 1
69 [282] Nguyen Thi Huong Giang 1
70 [392] Nguyen Thi Thang 1
71 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
72 [227] Quốc Vương Hà 1
73 [271] Thị Ngọc Mai Lê 1
74 [298] Huynh Van Quy 1
75 [219] Nhật Võ 1
76 [278] Đại Nguyễn Tài 1
77 [137] Thanh Huyền Thành 1
78 [338] Nguyễn Ngọc Thục Uyên 1
79 [287] Lê Thị Khánh Huyền 1