Phil Cooper

Da Nang, Viet Nam/ Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jul 01 2022 72 58

Sessions

2022 2023 2024
36 48 1

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-08-16 23:00:00
2 50 2023-03-15 16:00:00

Biography

40 years experience in Banking and Finance in Australia. Held positions in several corporations at many levels to help and grow individuals to reach their full potential. I also like to volunteer i have been a sport coach and also a volunteer lifesaver in Australia.

Testimonials

Updating

Students taught

# Student Number of session
1 [646] Thai Thi Minh Thu 7
2 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 4
3 [742] HOANG THI NGAN CHAU 4
4 [605] Le Thi Ha 3
5 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 2
6 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 2
7 [656] Hoàng Tuấn Minh 2
8 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 2
9 [833] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 2
10 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 2
11 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 2
12 [717] Đặng Văn Viễn 2
13 [803] Lê Thị Kim Bằng 2
14 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 2
15 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 2
16 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
17 [642] Le Thi Thanh Thao 2
18 [699] Le Thi Xuan Thuy 1
19 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
20 [804] Đinh Bảo Châu Thi 1
21 [902] VÕ VĂN NAM 1
22 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
23 [836] VO THI MY OANH 1
24 [614] Trình Thị Thúy Hồng 1
25 [726] LÊ THỊ HOÀI 1
26 [593] Lê Thị Minh Thư 1
27 [807] Nguyễn Văn Tuấn 1
28 [609] Phung Thi Hanh 1
29 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
30 [700] Quang Hoài Thương 1
31 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 1
32 [835] Lê Thị Hương 1
33 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 1
34 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
35 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
36 [834] Nguyễn Minh Dũng 1
37 [709] Đỗ Thị Thu Phương 1
38 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
39 [710] Nguyễn Thị Hồng 1
40 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
41 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
42 [800] Hân Ngọc 1
43 [648] Tran Van Quyen 1
44 [809] LE PHI DUY 1
45 [724] Tran Le Cam Han 1
46 [671] Vien Nguyen 1
47 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
48 [683] Phan Thị Thu Hương 1
49 [705] Hà Thị Hiền 1
50 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
51 [824] Doan Thi Nhung 1
52 [728] Hoàng Anh Dũng 1
53 [810] CU THI CHI 1
54 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
55 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
56 [808] Lê Thị Bích quyên 1
57 [727] BUI THI DUNG 1
58 [607] Nguyen Thi Cam Tien 1