Phil Cooper

Da Nang, Viet Nam/ Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jul 01 2022 46 36

Sessions

2022 2023
36 17

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-08-16 23:00:00

Biography

40 years experience in Banking and Finance in Australia. Held positions in several corporations at many levels to help and grow individuals to reach their full potential. I also like to volunteer i have been a sport coach and also a volunteer lifesaver in Australia.

Testimonials

Updating

Students taught

# Student Number of session
1 [646] Thai Thi Minh Thu 7
2 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 4
3 [605] Le Thi Ha 3
4 [656] Hoàng Tuấn Minh 2
5 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 2
6 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 2
7 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 2
8 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
9 [642] Le Thi Thanh Thao 2
10 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
11 [726] LÊ THỊ HOÀI 1
12 [593] Lê Thị Minh Thư 1
13 [609] Phung Thi Hanh 1
14 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
15 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 1
16 [700] Quang Hoài Thương 1
17 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 1
18 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
19 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
20 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
21 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
22 [717] Đặng Văn Viễn 1
23 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
24 [648] Tran Van Quyen 1
25 [742] HOANG THI NGAN CHAU 1
26 [724] Tran Le Cam Han 1
27 [671] Vien Nguyen 1
28 [705] Hà Thị Hiền 1
29 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
30 [728] Hoàng Anh Dũng 1
31 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
32 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
33 [607] Nguyen Thi Cam Tien 1
34 [699] Le Thi Xuan Thuy 1
35 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
36 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 1