David Sheldon

Hue, Vietnam

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jun 04 2022 293 92

Sessions

2022
323

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-06-19 22:00:00
2 50 2022-07-14 23:00:00
3 100 2022-08-05 23:00:00
4 100 2022-08-05 23:00:00
5 150 2022-09-01 00:18:03
6 150 2022-09-01 00:18:04
7 200 2022-10-11 16:48:27
8 250 2022-10-21 10:00:00

Biography

I am an Australian national, recently retired and live with my wife and daughter in the beautiful Hue City, Vietnam. I was a primary school teacher for all my working life, mostly in schools in Melbourne, Australia and for the last 11 years in Vietnam, at the British International School in Ho Chi Minh City and Phoenix School in Hue City. I have thoroughly enjoyed my time teaching young Vietnamese students and working with great Vietnamese teachers. I am looking forward to continuing my involvement in education here by assisting young people in developing their English language skills.

Testimonials

Updating

Students taught

# Student Number of session
1 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 18
2 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 15
3 [607] Nguyen Thi Cam Tien 14
4 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 11
5 [612] Lâm Tú Nghi 11
6 [606] Nguyễn Thanh Thảo 9
7 [619] Le Thi Hiep 9
8 [528] Phan Thanh Thanh 8
9 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 8
10 [640] Hoang Thi Loan 7
11 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 7
12 [609] Phung Thi Hanh 7
13 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 7
14 [644] Hồ Thị Thanh Nhàn 7
15 [671] Vien Nguyen 7
16 [580] Trần Bích Hiền 6
17 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 6
18 [624] Trần Lam Trường 6
19 [546] Phạm Thị Thu Hằng 6
20 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 5
21 [634] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 5
22 [605] Le Thi Ha 4
23 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 4
24 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 4
25 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 4
26 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 4
27 [663] 28. Vũ Huyền Trân 4
28 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 4
29 [594] TRAN THI THU HA 4
30 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 4
31 [200] Hoang ANH Hứa 4
32 [614] Trình Thị Thúy Hồng 4
33 [669] Lê Thị Thùy Nghi 4
34 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 4
35 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 4
36 [637] Nguyễn Văn Vĩ 4
37 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
38 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 3
39 [615] Lê Trung Anh 3
40 [646] Thai Thi Minh Thu 3
41 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 2
42 [648] Tran Van Quyen 2
43 [631] Kieu Le Tuyet Ngan 2
44 [656] Hoàng Tuấn Minh 2
45 [608] Bùi THỊ KIM YẾN 2
46 [661] Trần Linh 2
47 [628] Vũ Thị Vui 2
48 [658] Tran Vo Khanh Vy 2
49 [633] Name: Võ Thị Thủy Tiên, email: tienvo10102000@gmail.com 2
50 [549] Mông Hồng Nhung 2
51 [630] D Jung 2
52 [514] Trần Thị Hoa Kiều 2
53 [262] Nguyễn Thị Phương 2
54 [467] Tăng Thị Sao Mai 2
55 [676] Nguyễn Thị Tuyết Lê 2
56 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
57 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
58 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 2
59 [414] Ho Thi Den 2
60 [396] Tran Thi Thuy Trang 2
61 [623] Nguyen Thi Huyen 1
62 [466] Nguyen Hoang Khanh 1
63 [573] Hồ Thanh Phong 1
64 [587] Bùi Thanh Nga 1
65 [675] Vũ Thị Thùy Dung 1
66 [531] Huỳnh Phương Linh 1
67 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 1
68 [636] Trần Thị Như Mai 1
69 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
70 [662] 27.Huỳnh Hoa Anh Thảo 1
71 [642] Le Thi Thanh Thao 1
72 [617] Tran Thi Dung 1
73 [641] Dat Tien 1
74 [593] Lê Thị Minh Thư 1
75 [679] Phùng Thị Hải Châu 1
76 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
77 [645] Nguyễn Thị Hoài 1
78 [576] Mai Lê Ngân 1
79 [664] Dinh Phuong Nhi 1
80 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
81 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
82 [616] Pham Thi Phu Hoa 1
83 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
84 [502] Trương Thanh Mai 1
85 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
86 [543] Thai Thi Ngoc Linh 1
87 [649] Ta Tran Hong Thao 1
88 [586] Cao Thị Thanh Phương 1
89 [670] Lien Dien Hieu 1
90 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1
91 [535] Kea Nhor 1
92 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1