David Sheldon

Hue, Vietnam

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jun 04 2022 506 139

Sessions

2022 2023
368 178

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-06-19 22:00:00
2 50 2022-07-14 23:00:00
3 100 2022-08-05 23:00:00
4 100 2022-08-05 23:00:00
5 150 2022-09-01 00:18:03
6 150 2022-09-01 00:18:04
7 200 2022-10-11 16:48:27
8 250 2022-10-21 10:00:00
9 300 2022-11-15 15:00:00
10 350 2022-12-12 15:00:00
11 400 2023-01-08 15:00:00
12 450 2023-02-05 13:00:00
13 500 2023-03-01 15:00:00

Biography

I am an Australian national, recently retired and live with my wife and daughter in beautiful Hue City, Vietnam. I was a primary school teacher for all my working life, mostly in schools in Melbourne, Australia, and for 12 years in Vietnam, at the British International School in Ho Chi Minh City and Phoenix School in Hue City. I have thoroughly enjoyed my time teaching young Vietnamese students and working with great Vietnamese teachers. I am looking forward to continuing my involvement in education here in Vietnam by assisting young people in developing their English language skills.

Testimonials

Updating

Students taught

# Student Number of session
1 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 30
2 [607] Nguyen Thi Cam Tien 17
3 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 17
4 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 15
5 [609] Phung Thi Hanh 12
6 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 12
7 [612] Lâm Tú Nghi 11
8 [614] Trình Thị Thúy Hồng 11
9 [606] Nguyễn Thanh Thảo 11
10 [724] Tran Le Cam Han 11
11 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 10
12 [605] Le Thi Ha 10
13 [619] Le Thi Hiep 10
14 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 9
15 [528] Phan Thanh Thanh 8
16 [546] Phạm Thị Thu Hằng 8
17 [701] Nguyen Thi Linh 8
18 [671] Vien Nguyen 8
19 [689] Lê Thị Minh Liểu 8
20 [739] Thái Thị Ngọc Dung 7
21 [644] Hồ Thị Thanh Nhàn 7
22 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 7
23 [669] Lê Thị Thùy Nghi 7
24 [640] Hoang Thi Loan 7
25 [705] Hà Thị Hiền 7
26 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 6
27 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 6
28 [580] Trần Bích Hiền 6
29 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 6
30 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 6
31 [624] Trần Lam Trường 6
32 [634] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 5
33 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 5
34 [692] NGUYEN THI THANH THUY 5
35 [710] Nguyễn Thị Hồng 5
36 [594] TRAN THI THU HA 5
37 [800] Hân Ngọc 5
38 [727] BUI THI DUNG 5
39 [656] Hoàng Tuấn Minh 5
40 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 4
41 [663] 28. Vũ Huyền Trân 4
42 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 4
43 [735] Lê Thị Thủy Tiên 4
44 [646] Thai Thi Minh Thu 4
45 [726] LÊ THỊ HOÀI 4
46 [694] LE HONG PHUOC 4
47 [200] Hoang ANH Hứa 4
48 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 4
49 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 4
50 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 4
51 [637] Nguyễn Văn Vĩ 4
52 [686] Lê Nguyễn Hồng Tiên 4
53 [688] LÊ THỊ NGỌC ÁNH 4
54 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 4
55 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 4
56 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 4
57 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 4
58 [685] LE THI THOM 4
59 [714] Lê Thị Hiền Thu 4
60 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 3
61 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 3
62 [514] Trần Thị Hoa Kiều 3
63 [615] Lê Trung Anh 3
64 [741] Huynh Thi Thanh Truyen 3
65 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
66 [699] Le Thi Xuan Thuy 3
67 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 2
68 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 2
69 [628] Vũ Thị Vui 2
70 [549] Mông Hồng Nhung 2
71 [658] Tran Vo Khanh Vy 2
72 [633] Name: Võ Thị Thủy Tiên, email: tienvo10102000@gmail.com 2
73 [630] D Jung 2
74 [262] Nguyễn Thị Phương 2
75 [717] Đặng Văn Viễn 2
76 [467] Tăng Thị Sao Mai 2
77 [676] Nguyễn Thị Tuyết Lê 2
78 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
79 [700] Quang Hoài Thương 2
80 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
81 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 2
82 [742] HOANG THI NGAN CHAU 2
83 [414] Ho Thi Den 2
84 [396] Tran Thi Thuy Trang 2
85 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 2
86 [722] Bui Duy Khang 2
87 [648] Tran Van Quyen 2
88 [631] Kieu Le Tuyet Ngan 2
89 [702] Y Hôn 2
90 [738] Phạm Văn Hùng 2
91 [608] Bùi THỊ KIM YẾN 2
92 [687] Nguyễn Thị Mi Na 2
93 [661] Trần Linh 2
94 [704] Pham Thi Huyen Suong 2
95 [593] Lê Thị Minh Thư 1
96 [716] DANG THI THU HA 1
97 [641] Dat Tien 1
98 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 1
99 [679] Phùng Thị Hải Châu 1
100 [645] Nguyễn Thị Hoài 1
101 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 1
102 [576] Mai Lê Ngân 1
103 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
104 [664] Dinh Phuong Nhi 1
105 [719] Vũ Đức Huy 1
106 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
107 [693] Pham Thi Thu An 1
108 [743] Lê Văn Quý 1
109 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
110 [616] Pham Thi Phu Hoa 1
111 [696] Phan Thi My Le 1
112 [698] Le Thi Thanh 1
113 [543] Thai Thi Ngoc Linh 1
114 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
115 [502] Trương Thanh Mai 1
116 [586] Cao Thị Thanh Phương 1
117 [649] Ta Tran Hong Thao 1
118 [670] Lien Dien Hieu 1
119 [734] Hoang Trung Quan 1
120 [732] NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY và email: tuongvynt2203@gmail.com 1
121 [535] Kea Nhor 1
122 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
123 [682] Hoàng Minh Anh 1
124 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
125 [573] Hồ Thanh Phong 1
126 [623] Nguyen Thi Huyen 1
127 [587] Bùi Thanh Nga 1
128 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1
129 [675] Vũ Thị Thùy Dung 1
130 [733] Vu Thanh Hang 1
131 [531] Huỳnh Phương Linh 1
132 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 1
133 [466] Nguyen Hoang Khanh 1
134 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 1
135 [636] Trần Thị Như Mai 1
136 [683] Phan Thị Thu Hương 1
137 [662] 27.Huỳnh Hoa Anh Thảo 1
138 [642] Le Thi Thanh Thao 1
139 [617] Tran Thi Dung 1