Ibiba Tamunominji

Nigeria

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
May 22 2022 41 43

Sessions

2022 2023 2024
25 5 21

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-09-05 00:41:58

Biography

Teacher Ibiba is from Rivers state of Nigeria. A female of 38 years old. Born in Portharcourt city, where she currently resides. A lawyer, an educator and a poet.

Testimonials

Updating

Focus of teaching

ESL

Students taught

# Student Number of session
1 [656] Hoàng Tuấn Minh 4
2 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 2
3 [878] Trinh Khanh Linh 2
4 [807] Nguyễn Văn Tuấn 2
5 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 2
6 [871] Y Âm 2
7 [615] Lê Trung Anh 1
8 [661] Trần Linh 1
9 [574] Vo Thi My Tuyet 1
10 [722] Bui Duy Khang 1
11 [609] Phung Thi Hanh 1
12 [897] Nguyễn Minh Thư 1
13 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
14 [895] Sang Ho Thi 1
15 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 1
16 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
17 [893] Phương Hảo Hảo 1
18 [396] Tran Thi Thuy Trang 1
19 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 1
20 [637] Nguyễn Văn Vĩ 1
21 [885] Nguyễn Mạnh Việt 1
22 [531] Huỳnh Phương Linh 1
23 [735] Lê Thị Thủy Tiên 1
24 [680] Võ Thị Thủy Tiên 1
25 [890] TRAN LINH GIANG 1
26 [649] Ta Tran Hong Thao 1
27 [886] TRAN QUOC DAT 1
28 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
29 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 1
30 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 1
31 [865] Võ Thị Kim Lợi 1
32 [145] Lê Truyền 1
33 [696] Phan Thi My Le 1
34 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
35 [853] Lê Thị Mai Hòa 1
36 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
37 [877] Phan Thuy Nhung 1
38 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
39 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
40 [830] Nguyễn Hoài Nam 1
41 [464] Hồ Thị Hươu 1
42 [717] Đặng Văn Viễn 1
43 [619] Le Thi Hiep 1