Ibiba Tamunominji

Nigeria

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
May 22 2022 24 27

Sessions

2022 2023
25 5

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-09-05 00:41:58

Biography

Teacher Ibiba is from Rivers state of Nigeria. A female of 38 years old. Born in Portharcourt city, where she currently resides. A lawyer, an educator and a poet.

Testimonials

Updating

Focus of teaching

ESL

Students taught

# Student Number of session
1 [656] Hoàng Tuấn Minh 4
2 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
3 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
4 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
5 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
6 [464] Hồ Thị Hươu 1
7 [717] Đặng Văn Viễn 1
8 [619] Le Thi Hiep 1
9 [615] Lê Trung Anh 1
10 [661] Trần Linh 1
11 [574] Vo Thi My Tuyet 1
12 [722] Bui Duy Khang 1
13 [609] Phung Thi Hanh 1
14 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
15 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 1
16 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
17 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
18 [396] Tran Thi Thuy Trang 1
19 [637] Nguyễn Văn Vĩ 1
20 [531] Huỳnh Phương Linh 1
21 [735] Lê Thị Thủy Tiên 1
22 [680] Võ Thị Thủy Tiên 1
23 [649] Ta Tran Hong Thao 1
24 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
25 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 1
26 [145] Lê Truyền 1
27 [696] Phan Thi My Le 1