Christopher Liu

Singapore

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jan 25 2022 103 57

Sessions

2022 2023
90 17

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-02-23 21:30:00
2 50 2022-06-03 21:30:00
3 100 2023-03-09 16:16:52

Biography

I once worked as an engineer in the semi-con industry. I travelled across the Asia-Pacific region to set up the system and trained the local engineers. I now do talks on motivation, life-skills and worldviews. I have enjoyed teaching English to speakers of other language as well as getting to know other people and their culture.

Testimonials

Updating

Focus of teaching

Lifeskills & Critical Thinking

Students taught

# Student Number of session
1 [590] NGUYEN NHAT MINH 7
2 [656] Hoàng Tuấn Minh 6
3 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 5
4 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 5
5 [549] Mông Hồng Nhung 4
6 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 4
7 [580] Trần Bích Hiền 4
8 [271] Thị Ngọc Mai Lê 4
9 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 3
10 [514] Trần Thị Hoa Kiều 3
11 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 3
12 [605] Le Thi Ha 3
13 [699] Le Thi Xuan Thuy 2
14 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 2
15 [714] Lê Thị Hiền Thu 2
16 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
17 [579] Trần Thị Kim Liên 2
18 [573] Hồ Thanh Phong 2
19 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
20 [574] Vo Thi My Tuyet 2
21 [593] Lê Thị Minh Thư 2
22 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 2
23 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
24 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1
25 [597] Trần Phương Thảo 1
26 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
27 [530] Pơ Jum Nai Rô Mi 1
28 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
29 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 1
30 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
31 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
32 [529] Somnak Kalan 1
33 [694] LE HONG PHUOC 1
34 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
35 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
36 [711] Lưu Thị Vi Na 1
37 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
38 [592] Nong Khayongaek 1
39 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
40 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
41 [541] Nguyen Thi Linh Trang 1
42 [614] Trình Thị Thúy Hồng 1
43 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
44 [722] Bui Duy Khang 1
45 [698] Le Thi Thanh 1
46 [607] Nguyen Thi Cam Tien 1
47 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
48 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
49 [730] Dương Thị Tú Yến 1
50 [646] Thai Thi Minh Thu 1
51 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
52 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 1
53 [742] HOANG THI NGAN CHAU 1
54 [612] Lâm Tú Nghi 1
55 [700] Quang Hoài Thương 1
56 [693] Pham Thi Thu An 1
57 [502] Trương Thanh Mai 1