Christopher Liu

Singapore

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jan 25 2022 83 43

Sessions

2022
86

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-02-23 21:30:00
2 50 2022-06-03 21:30:00

Biography

Once worked as an engineer in the semi-con industry. I travelled across the Asia-Pacific region to set up the system and trained the local engineers. I do talks on motivation, life-skills and worldviews. I enjoy teaching English to speakers of other language as well as getting to know other nationalities and their cultures.

Testimonials

Updating

Focus of teaching

Lifeskills & Critical Thinking

Students taught

# Student Number of session
1 [590] NGUYEN NHAT MINH 7
2 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 5
3 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 5
4 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 4
5 [580] Trần Bích Hiền 4
6 [271] Thị Ngọc Mai Lê 4
7 [549] Mông Hồng Nhung 4
8 [514] Trần Thị Hoa Kiều 3
9 [656] Hoàng Tuấn Minh 3
10 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 3
11 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 2
12 [605] Le Thi Ha 2
13 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
14 [579] Trần Thị Kim Liên 2
15 [573] Hồ Thanh Phong 2
16 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
17 [574] Vo Thi My Tuyet 2
18 [593] Lê Thị Minh Thư 2
19 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 2
20 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
21 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 2
22 [529] Somnak Kalan 1
23 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
24 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
25 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
26 [592] Nong Khayongaek 1
27 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
28 [541] Nguyen Thi Linh Trang 1
29 [614] Trình Thị Thúy Hồng 1
30 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
31 [607] Nguyen Thi Cam Tien 1
32 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
33 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
34 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
35 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 1
36 [612] Lâm Tú Nghi 1
37 [502] Trương Thanh Mai 1
38 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1
39 [597] Trần Phương Thảo 1
40 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
41 [530] Pơ Jum Nai Rô Mi 1
42 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
43 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1