Nyi Nyi Aung

Hanoi, Vietnam

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jan 01 2022 134 76

Sessions

2022 2023 2024
108 25 6

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-01-20 00:00:00
2 10 2022-01-20 00:00:00
3 50 2022-05-24 01:00:00
4 50 2022-05-24 01:00:00
5 100 2022-10-21 12:00:00

Biography

My name is Nyi Nyi Aung. I'm originally from Myanmar (Burma). After I got a degree, I relocated to Singapore and worked as an engineer for around 10 years. In 2017, I moved to Hanoi. I have three kids. I have been privately teaching English. I got my TEFL certificate in 2021. I love to read, play badminton, watch movies, and listen to music.

Testimonials

He is very patient and kind. If you want to improve your Reading and Writing skills, he is a great supportive teacher that you need. You will surprise by his teaching method and helpful documents that help you have different thinking about learning English ~[572]Trần Thị Thu Thuỳ~ 05/13/2022

Focus of teaching

My teaching focuses mostly on reading and casual English conversation. I can help with the IELTS examinations if needed.

Students taught

# Student Number of session
1 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 12
2 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 6
3 [464] Hồ Thị Hươu 6
4 [824] Doan Thi Nhung 6
5 [535] Kea Nhor 5
6 [551] LÊ THỊ MAI HOA 5
7 [614] Trình Thị Thúy Hồng 5
8 [673] Trinh Nguyễn 5
9 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 4
10 [466] Nguyen Hoang Khanh 4
11 [656] Hoàng Tuấn Minh 3
12 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 3
13 [549] Mông Hồng Nhung 3
14 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 3
15 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 3
16 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 2
17 [592] Nong Khayongaek 2
18 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
19 [810] CU THI CHI 2
20 [669] Lê Thị Thùy Nghi 2
21 [742] HOANG THI NGAN CHAU 1
22 [513] Phan Thế Hoàng 1
23 [577] Do Thi Ngoc Huyen 1
24 [580] Trần Bích Hiền 1
25 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 1
26 [680] Võ Thị Thủy Tiên 1
27 [814] Hoàng Thị Linh Ái 1
28 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 1
29 [414] Ho Thi Den 1
30 [525] Hieng Duong 1
31 [543] Thai Thi Ngoc Linh 1
32 [856] Bùi Thị Tuyết 1
33 [648] Tran Van Quyen 1
34 [717] Đặng Văn Viễn 1
35 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
36 [689] Lê Thị Minh Liểu 1
37 [671] Vien Nguyen 1
38 [812] Võ Thị Chúc Linh 1
39 [641] Dat Tien 1
40 [593] Lê Thị Minh Thư 1
41 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
42 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 1
43 [869] Nguyen Thuy Thanh Hien 1
44 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
45 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 1
46 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
47 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
48 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
49 [560] Vi Thị Bích 1
50 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
51 [710] Nguyễn Thị Hồng 1
52 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 1
53 [860] Nguyễn Thành Long 1
54 [612] Lâm Tú Nghi 1
55 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
56 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 1
57 [547] VO THI DIEU HAU 1
58 [555] Tran Thi Tho 1
59 [726] LÊ THỊ HOÀI 1
60 [529] Somnak Kalan 1
61 [803] Lê Thị Kim Bằng 1
62 [582] Đào Thị Hồng Phi 1
63 [581] Bùi Thị Hằng 1
64 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 1
65 [481] Lê Thái Hoàn 1
66 [855] BUI KIM CHI 1
67 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
68 [477] Phung Thi Hai Chau 1
69 [574] Vo Thi My Tuyet 1
70 [523] Vo Thi Nhu Quynh 1
71 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
72 [701] Nguyen Thi Linh 1
73 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
74 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
75 [874] Phan Luu Kim Chi 1
76 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 1