Nyi Nyi Aung

Hanoi, Vietnam

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jan 01 2022 49 32

Sessions

2022
51

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-01-19 17:00:00
2 10 2022-01-19 17:00:00

Biography

My name is Nyi Nyi Aung. I'm from Myanmar(Burma). I got an Electronic Engineering degree in Myanmar. Then I moved to Singapore and was working there for around 10 years. I married a Vietnamese girl and moved to Vietnam in 2018. I have 3 kids. I have been teaching English privately. I got TEFL certificate, and TOEIC paper too. I love reading, playing badminton, watching movies and listening to music.

Testimonials

Updating

Focus of teaching

Everyday English conversation, grammar, and reading. If request, I can support IELTS and TOEIC exams.

Students taught

# Student Number of session
1 [464] Hồ Thị Hươu 5
2 [551] LÊ THỊ MAI HOA 5
3 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 5
4 [535] Kea Nhor 4
5 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 3
6 [592] Nong Khayongaek 2
7 [466] Nguyen Hoang Khanh 2
8 [593] Lê Thị Minh Thư 1
9 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
10 [549] Mông Hồng Nhung 1
11 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 1
12 [560] Vi Thị Bích 1
13 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
14 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 1
15 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
16 [547] VO THI DIEU HAU 1
17 [555] Tran Thi Tho 1
18 [529] Somnak Kalan 1
19 [581] Bùi Thị Hằng 1
20 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
21 [481] Lê Thái Hoàn 1
22 [477] Phung Thi Hai Chau 1
23 [523] Vo Thi Nhu Quynh 1
24 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
25 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
26 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 1
27 [513] Phan Thế Hoàng 1
28 [577] Do Thi Ngoc Huyen 1
29 [414] Ho Thi Den 1
30 [525] Hieng Duong 1
31 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 1
32 [387] Trần Thị Tú Nhi 1