Stephanie C.

Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jul 13 2021 45 35

Sessions

2021 2022
40 7

Milestones

# Number of session Date
1 10 2021-09-21 17:30:00

Biography

My name is Stephanie and I am a teacher. I have taught in Australia, Singapore, Egypt, China and Vietnam. I can help you improve your speaking. If you want to, we can practise IELTS speaking tests. I like to provide feedback during our session and can tell you where to find resources to use on your own. We can also do some reading, writing or listening, if you like.

Testimonials

Updating...

Students taught

# Student Number of session
1 [097] Huong Nguyen 4
2 [380] Phạm Thị Thúy Vân 3
3 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 3
4 [470] Tran Thi Viet Thinh 2
5 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 2
6 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 2
7 [287] Lê Thị Khánh Huyền 2
8 [481] Lê Thái Hoàn 2
9 [221] Thu Trang Hồ Thị 1
10 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
11 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
12 [283] Trang Trinh 1
13 [549] Mông Hồng Nhung 1
14 [466] Nguyen Hoang Khanh 1
15 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
16 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 1
17 [508] NGUYỄN THÙY AN 1
18 [529] Somnak Kalan 1
19 [393] Lê Thị Xuân Trinh 1
20 [477] Phung Thi Hai Chau 1
21 [594] TRAN THI THU HA 1
22 [464] Hồ Thị Hươu 1
23 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
24 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 1
25 [459] Nguyen Viet Anh 1
26 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
27 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
28 [262] Nguyễn Thị Phương 1
29 [525] Hieng Duong 1
30 [289] Ngan Nguyen 1
31 [389] Trần Thị Hằng 1
32 [252] ngoc anh truong 1
33 [461] Dinh Duy Hung 1
34 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 1
35 [385] Mai Kim Tiến 1