Frank Boswell

USA-California

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
May 11 2020 249 129

Sessions

2020 2021 2022 2023
73 107 54 15

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-06-04 01:00:00
2 50 2020-09-30 04:15:00
3 100 2021-03-04 02:00:00
4 150 2021-09-15 02:00:00
5 200 2022-04-10 03:15:00

Biography

Since 2005 I have had the privilege of traveling to Vietnam five times. It is really a remarkable country. Beautiful. While there I enjoyed speaking with many local people. It didn't take long to realize how serious some people were about learning and practicing English. Just recently I learned about “A Better Vietnam" and their mission. I hope that I can help some of you with your learning and practice.   I live in California (USA) very close to "Little Saigon” so I am very familiar with conversing with people who mostly speak Vietnamese. I am retired now but have been a Registered Nurse since 1980. It was a very interesting career which often required teaching and presentation. Some of the things I like to do are hike, read, swim, and dance (ballroom and country two step.

Testimonials

Updating.

Students taught

# Student Number of session
1 [594] TRAN THI THU HA 15
2 [097] Huong Nguyen 13
3 [475] TRAN THI TUYET TRINH 12
4 [002] Khoa Hồ 6
5 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 5
6 [248] Lâm Lê 5
7 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
8 [287] Lê Thị Khánh Huyền 4
9 [134] Thị Lợi Nguyễn 4
10 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 3
11 [224] Thị Ý Nhi Hồ 3
12 [034] Trần Anh Thư 3
13 [366] Thái Thị Phương 3
14 [396] Tran Thi Thuy Trang 3
15 [587] Bùi Thanh Nga 3
16 [298] Huynh Van Quy 3
17 [309] Trần Minh Đại 3
18 [169] Ung Thị Thu Thủy 3
19 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 3
20 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 3
21 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
22 [570] Nguyễn Thị Hiền 3
23 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 3
24 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 3
25 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 3
26 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 3
27 [362] Le Thi My Loan 2
28 [393] Lê Thị Xuân Trinh 2
29 [060] Quynh Mong 2
30 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 2
31 [739] Thái Thị Ngọc Dung 2
32 [225] thi le 2
33 [296] Trần Nhật Quỳnh 2
34 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 2
35 [283] Trang Trinh 2
36 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 2
37 [714] Lê Thị Hiền Thu 2
38 [061] Mây Hồ 2
39 [656] Hoàng Tuấn Minh 2
40 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 2
41 [593] Lê Thị Minh Thư 2
42 [221] Thu Trang Hồ Thị 2
43 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 2
44 [137] Thanh Huyền Thành 2
45 [574] Vo Thi My Tuyet 2
46 [289] Ngan Nguyen 2
47 [227] Quốc Vương Hà 2
48 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
49 [702] Y Hôn 2
50 [463] DUONG THI YEN 2
51 [337] Phạm Duy Tiện 2
52 [459] Nguyen Viet Anh 2
53 [700] Quang Hoài Thương 2
54 [201] Kiều Oanh Nguyễn 1
55 [661] Trần Linh 1
56 [555] Tran Thi Tho 1
57 [263] Đặng Đình Đức 1
58 [552] Đặng Thị Tâm 1
59 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 1
60 [483] Bach Hoang Hai Trieu 1
61 [288] Thư Trần 1
62 [549] Mông Hồng Nhung 1
63 [372] TRẦN THỊ KHÁNH VÂN 1
64 [292] ThiThuyTrinh Le 1
65 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 1
66 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
67 [709] Đỗ Thị Thu Phương 1
68 [116] Thuong Le 1
69 [541] Nguyen Thi Linh Trang 1
70 [268] Linh Đoàn 1
71 [636] Trần Thị Như Mai 1
72 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
73 [464] Hồ Thị Hươu 1
74 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
75 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
76 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 1
77 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 1
78 [204] Trà My Nguyễn Thị 1
79 [122] Oanh Nguyễn 1
80 [543] Thai Thi Ngoc Linh 1
81 [484] Le Thi Trinh 1
82 [389] Trần Thị Hằng 1
83 [468] Nguyen Thi Thu 1
84 [237] Nguyen Ha 1
85 [270] Lê Thị Mai Nhung 1
86 [515] Dương Thị Quỳnh Châu 1
87 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
88 [583] Doan Thi My Hanh 1
89 [198] Quân Quang 1
90 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
91 [215] Tri Rianny 1
92 [380] Phạm Thị Thúy Vân 1
93 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
94 [564] Trần Thị Huế 1
95 [728] Hoàng Anh Dũng 1
96 [275] Phan Thuc Uyen 1
97 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 1
98 [349] Nguyễn Thị Hoài 1
99 [535] Kea Nhor 1
100 [282] Nguyen Thi Huong Giang 1
101 [358] Phan Hữu Trung 1
102 [243] Nhi Nguyen 1
103 [688] LÊ THỊ NGỌC ÁNH 1
104 [203] Nguyen Thanh Sang 1
105 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 1
106 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
107 [385] Mai Kim Tiến 1
108 [359] Phan Mạnh Hùng 1
109 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
110 [108] Giang Tran 1
111 [415] Trần Trịnh Thuỳ Nhung 1
112 [736] Duong Thi My Phung 1
113 [251] Huyền Trương Diệu 1
114 [460] Lê Nguyên Hưng 1
115 [254] Hà Thị Ngọc Anh 1
116 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 1
117 [383] Le Quang Vinh 1
118 [560] Vi Thị Bích 1
119 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
120 [400] Trần Trúc Quân 1
121 [321] Hoàng Văn Vũ 1
122 [717] Đặng Văn Viễn 1
123 [164] Huyền Lê 1
124 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
125 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
126 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
127 [592] Nong Khayongaek 1
128 [407] Cao Thi Thanh 1
129 [466] Nguyen Hoang Khanh 1