Frank Boswell

USA-California

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
May 10 2020 170 91

Sessions

2020 2021
73 97

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-06-03 18:00:00
2 50 2020-09-29 21:15:00
3 100 2021-03-03 19:00:00
4 150 2021-09-14 19:00:00

Biography

Since 2005 I have had the privilege of traveling to Vietnam five times. It is really a remarkable country. Beautiful. While there I enjoyed speaking with many local people. It didn't take long to realize how serious some people were about learning and practicing English. Just recently I learned about “A Better Vietnam" and their mission. I hope that I can help some of you with your learning and practice.   I live in California (USA) very close to "Little Saigon” so I am very familiar with conversing with people who mostly speak Vietnamese. I am retired now but have been a Registered Nurse since 1980. It was a very interesting career which often required teaching and presentation. Some of the things I like to do are hike, read, swim, and dance (ballroom and country two step.

Testimonials

Updating.

Students taught

# Student Number of session
1 [097] Huong Nguyen 13
2 [002] Khoa Hồ 6
3 [475] TRAN THI TUYET TRINH 6
4 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 5
5 [287] Lê Thị Khánh Huyền 4
6 [134] Thị Lợi Nguyễn 4
7 [248] Lâm Lê 4
8 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
9 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 3
10 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 3
11 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 3
12 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 3
13 [224] Thị Ý Nhi Hồ 3
14 [034] Trần Anh Thư 3
15 [366] Thái Thị Phương 3
16 [298] Huynh Van Quy 3
17 [309] Trần Minh Đại 3
18 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 3
19 [169] Ung Thị Thu Thủy 3
20 [289] Ngan Nguyen 2
21 [227] Quốc Vương Hà 2
22 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
23 [337] Phạm Duy Tiện 2
24 [459] Nguyen Viet Anh 2
25 [060] Quynh Mong 2
26 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 2
27 [225] thi le 2
28 [396] Tran Thi Thuy Trang 2
29 [362] Le Thi My Loan 2
30 [296] Trần Nhật Quỳnh 2
31 [283] Trang Trinh 2
32 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 2
33 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 2
34 [061] Mây Hồ 2
35 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 2
36 [221] Thu Trang Hồ Thị 2
37 [137] Thanh Huyền Thành 2
38 [271] Thị Ngọc Mai Lê 2
39 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
40 [108] Giang Tran 1
41 [251] Huyền Trương Diệu 1
42 [415] Trần Trịnh Thuỳ Nhung 1
43 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
44 [383] Le Quang Vinh 1
45 [254] Hà Thị Ngọc Anh 1
46 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 1
47 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
48 [400] Trần Trúc Quân 1
49 [321] Hoàng Văn Vũ 1
50 [164] Huyền Lê 1
51 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
52 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
53 [407] Cao Thi Thanh 1
54 [393] Lê Thị Xuân Trinh 1
55 [201] Kiều Oanh Nguyễn 1
56 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 1
57 [263] Đặng Đình Đức 1
58 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 1
59 [463] DUONG THI YEN 1
60 [372] TRẦN THỊ KHÁNH VÂN 1
61 [288] Thư Trần 1
62 [292] ThiThuyTrinh Le 1
63 [116] Thuong Le 1
64 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
65 [268] Linh Đoàn 1
66 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
67 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
68 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 1
69 [204] Trà My Nguyễn Thị 1
70 [483] Bach Hoang Hai Trieu 1
71 [389] Trần Thị Hằng 1
72 [122] Oanh Nguyễn 1
73 [468] Nguyen Thi Thu 1
74 [237] Nguyen Ha 1
75 [270] Lê Thị Mai Nhung 1
76 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
77 [198] Quân Quang 1
78 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
79 [215] Tri Rianny 1
80 [380] Phạm Thị Thúy Vân 1
81 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
82 [349] Nguyễn Thị Hoài 1
83 [275] Phan Thuc Uyen 1
84 [484] Le Thi Trinh 1
85 [282] Nguyen Thi Huong Giang 1
86 [243] Nhi Nguyen 1
87 [203] Nguyen Thanh Sang 1
88 [358] Phan Hữu Trung 1
89 [385] Mai Kim Tiến 1
90 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
91 [359] Phan Mạnh Hùng 1