Bill Wilson

Vermont, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 27 2020 415 128

Sessions

2020 2021 2022
139 201 80

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-28 09:00:00
2 50 2020-08-06 09:00:00
3 100 2020-10-23 10:00:00
4 150 2021-01-21 10:00:00
5 200 2021-04-20 09:00:00
6 250 2021-07-16 10:00:00
7 300 2021-10-19 09:00:00
8 300 2021-10-19 09:00:00
9 350 2022-01-18 10:00:00
10 400 2022-04-19 09:00:00

Biography

I live in Vermont, USA (about 150 kilometers south of Montreal, Canada). I spent most of my career teaching international relations at Saint Michael's college but also received a degree in Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL).  For my practical training in TESOL I spent six months, along with my wife, Mary, teaching English at the National University - Hanoi.  My interest on teaching English began when I spent a year in Da Nang, Vietnam during the war (1965) and taught an adult class in English as well as speaking to students at Phan Chu Trinh high school.    

Testimonials

"A Better Vietnam" is more than "English for Vietnamese": it develops a dialogue across language and culture that can enhance human understanding in profound ways. I am excited by this electronic opportunity to help students gain more English and understand a little more about America as well.

Students taught

# Student Number of session
1 [270] Lê Thị Mai Nhung 34
2 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 15
3 [187] Nhân Trần 15
4 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 14
5 [596] Vannida Vilaychaleun 13
6 [263] Đặng Đình Đức 13
7 [007] Châu Trần 12
8 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
9 [385] Mai Kim Tiến 12
10 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 12
11 [034] Trần Anh Thư 10
12 [074] Phuong Hoang 10
13 [363] Đào Thu Thủy 9
14 [262] Nguyễn Thị Phương 9
15 [061] Mây Hồ 8
16 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
17 [392] Nguyen Thi Thang 6
18 [468] Nguyen Thi Thu 5
19 [221] Thu Trang Hồ Thị 5
20 [092] Thân Thị Chung 5
21 [382] Nguyễn Thanh Thúy 5
22 [142] LINH PHAN 5
23 [393] Lê Thị Xuân Trinh 5
24 [289] Ngan Nguyen 4
25 [132] Sơn Tùng 4
26 [383] Le Quang Vinh 4
27 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
28 [261] Lương Thị Thu Thảo 4
29 [577] Do Thi Ngoc Huyen 4
30 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 4
31 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 4
32 [248] Lâm Lê 4
33 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
34 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
35 [483] Bach Hoang Hai Trieu 3
36 [586] Cao Thị Thanh Phương 3
37 [379] La Thị Thanh Trúc 3
38 [396] Tran Thi Thuy Trang 3
39 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
40 [464] Hồ Thị Hươu 3
41 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
42 [278] Đại Nguyễn Tài 3
43 [272] Yến Trần 2
44 [361] Võ Hoàng Anh Thư 2
45 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 2
46 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 2
47 [365] Kiều Thị Thêm 2
48 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
49 [593] Lê Thị Minh Thư 2
50 [355] Nguyen Thi Nhu Phuong 2
51 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 2
52 [466] Nguyen Hoang Khanh 2
53 [484] Le Thi Trinh 2
54 [463] DUONG THI YEN 2
55 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
56 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 2
57 [414] Ho Thi Den 2
58 [309] Trần Minh Đại 2
59 [488] Do Thi Kim Lanh 2
60 [373] Võ Thị Thu Nga 2
61 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
62 [400] Trần Trúc Quân 2
63 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 2
64 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 2
65 [594] TRAN THI THU HA 2
66 [389] Trần Thị Hằng 2
67 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
68 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 2
69 [227] Quốc Vương Hà 2
70 [587] Bùi Thanh Nga 1
71 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
72 [407] Cao Thi Thanh 1
73 [531] Huỳnh Phương Linh 1
74 [163] Phan Nhan 1
75 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1
76 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
77 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
78 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
79 [412] Phạm Thị Thúy 1
80 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
81 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
82 [327] Nguyễn Thu Trà 1
83 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
84 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
85 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
86 [473] Phạm Thị Tiền 1
87 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
88 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
89 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
90 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
91 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
92 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
93 [481] Lê Thái Hoàn 1
94 [280] Ngọc Dung Mai 1
95 [075] ngô văn phúc lâm 1
96 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
97 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
98 [595] Phonpasith Phonetavan 1
99 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 1
100 [580] Trần Bích Hiền 1
101 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
102 [482] Cao Thi Thuy 1
103 [139] Tình Hoàng Thị 1
104 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
105 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
106 [597] Trần Phương Thảo 1
107 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
108 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
109 [222] Phuong Khanh Le 1
110 [571] NGUYEN THI TRA MY 1
111 [290] Văn Tùng Đinh 1
112 [520] Bui Thi Linh 1
113 [458] Hồ Khánh Huyền 1
114 [267] Tường Linh 1
115 [459] Nguyen Viet Anh 1
116 [252] ngoc anh truong 1
117 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
118 [461] Dinh Duy Hung 1
119 [573] Hồ Thanh Phong 1
120 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
121 [243] Nhi Nguyen 1
122 [555] Tran Thi Tho 1
123 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
124 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
125 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
126 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
127 [259] Nga Hồ 1
128 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1