Bill Wilson

Vermont, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 28 2020 560 161

Sessions

2020 2021 2022 2023
139 201 185 48

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-28 16:00:00
2 50 2020-08-06 16:00:00
3 100 2020-10-23 17:00:00
4 150 2021-01-21 17:00:00
5 200 2021-04-20 16:00:00
6 250 2021-07-16 17:00:00
7 300 2021-10-19 16:00:00
8 300 2021-10-19 16:00:00
9 350 2022-01-18 17:00:00
10 400 2022-04-19 16:00:00
11 450 2022-07-13 16:00:00
12 500 2022-11-02 09:00:00
13 550 2023-02-15 08:00:00

Biography

I live in Vermont, USA (about 150 kilometers south of Montreal, Canada). I spent most of my career teaching international relations at Saint Michael's college but also received a degree in Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL).  For my practical training in TESOL I spent six months, along with my wife, Mary, teaching English at the National University - Hanoi.  My interest on teaching English began when I spent a year in Da Nang, Vietnam during the war (1965) and taught an adult class in English as well as speaking to students at Phan Chu Trinh high school.    

Testimonials

"A Better Vietnam" is more than "English for Vietnamese": it develops a dialogue across language and culture that can enhance human understanding in profound ways. I am excited by this electronic opportunity to help students gain more English and understand a little more about America as well.

Students taught

# Student Number of session
1 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 37
2 [270] Lê Thị Mai Nhung 34
3 [262] Nguyễn Thị Phương 17
4 [656] Hoàng Tuấn Minh 17
5 [596] Vannida Vilaychaleun 16
6 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 15
7 [187] Nhân Trần 15
8 [263] Đặng Đình Đức 13
9 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 12
10 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 12
11 [007] Châu Trần 12
12 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
13 [385] Mai Kim Tiến 12
14 [034] Trần Anh Thư 10
15 [466] Nguyen Hoang Khanh 10
16 [074] Phuong Hoang 10
17 [363] Đào Thu Thủy 9
18 [624] Trần Lam Trường 8
19 [737] Ha Truc Vien 8
20 [061] Mây Hồ 8
21 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
22 [221] Thu Trang Hồ Thị 6
23 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 6
24 [392] Nguyen Thi Thang 6
25 [142] LINH PHAN 5
26 [393] Lê Thị Xuân Trinh 5
27 [468] Nguyen Thi Thu 5
28 [092] Thân Thị Chung 5
29 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
30 [382] Nguyễn Thanh Thúy 5
31 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 5
32 [577] Do Thi Ngoc Huyen 5
33 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 5
34 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 4
35 [248] Lâm Lê 4
36 [289] Ngan Nguyen 4
37 [132] Sơn Tùng 4
38 [383] Le Quang Vinh 4
39 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
40 [739] Thái Thị Ngọc Dung 4
41 [261] Lương Thị Thu Thảo 4
42 [278] Đại Nguyễn Tài 3
43 [623] Nguyen Thi Huyen 3
44 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
45 [593] Lê Thị Minh Thư 3
46 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
47 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 3
48 [738] Phạm Văn Hùng 3
49 [483] Bach Hoang Hai Trieu 3
50 [379] La Thị Thanh Trúc 3
51 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 3
52 [396] Tran Thi Thuy Trang 3
53 [464] Hồ Thị Hươu 3
54 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
55 [606] Nguyễn Thanh Thảo 3
56 [458] Hồ Khánh Huyền 3
57 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
58 [669] Lê Thị Thùy Nghi 3
59 [594] TRAN THI THU HA 2
60 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
61 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 2
62 [614] Trình Thị Thúy Hồng 2
63 [389] Trần Thị Hằng 2
64 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 2
65 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 2
66 [227] Quốc Vương Hà 2
67 [272] Yến Trần 2
68 [361] Võ Hoàng Anh Thư 2
69 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 2
70 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
71 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 2
72 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 2
73 [546] Phạm Thị Thu Hằng 2
74 [365] Kiều Thị Thêm 2
75 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
76 [355] Nguyen Thi Nhu Phuong 2
77 [484] Le Thi Trinh 2
78 [463] DUONG THI YEN 2
79 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 2
80 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
81 [488] Do Thi Kim Lanh 2
82 [605] Le Thi Ha 2
83 [414] Ho Thi Den 2
84 [309] Trần Minh Đại 2
85 [373] Võ Thị Thu Nga 2
86 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
87 [400] Trần Trúc Quân 2
88 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 2
89 [726] LÊ THỊ HOÀI 1
90 [461] Dinh Duy Hung 1
91 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
92 [573] Hồ Thanh Phong 1
93 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 1
94 [555] Tran Thi Tho 1
95 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 1
96 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
97 [243] Nhi Nguyen 1
98 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
99 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
100 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
101 [587] Bùi Thanh Nga 1
102 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
103 [259] Nga Hồ 1
104 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
105 [717] Đặng Văn Viễn 1
106 [531] Huỳnh Phương Linh 1
107 [163] Phan Nhan 1
108 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
109 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1
110 [407] Cao Thi Thanh 1
111 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
112 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
113 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
114 [412] Phạm Thị Thúy 1
115 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
116 [734] Hoang Trung Quan 1
117 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
118 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
119 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
120 [473] Phạm Thị Tiền 1
121 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
122 [327] Nguyễn Thu Trà 1
123 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
124 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
125 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
126 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
127 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 1
128 [735] Lê Thị Thủy Tiên 1
129 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
130 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
131 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
132 [609] Phung Thi Hanh 1
133 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 1
134 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
135 [714] Lê Thị Hiền Thu 1
136 [280] Ngọc Dung Mai 1
137 [595] Phonpasith Phonetavan 1
138 [481] Lê Thái Hoàn 1
139 [580] Trần Bích Hiền 1
140 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
141 [075] ngô văn phúc lâm 1
142 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
143 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 1
144 [610] Hồ Châu Pha 1
145 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
146 [597] Trần Phương Thảo 1
147 [482] Cao Thi Thuy 1
148 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
149 [139] Tình Hoàng Thị 1
150 [571] NGUYEN THI TRA MY 1
151 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
152 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
153 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
154 [222] Phuong Khanh Le 1
155 [520] Bui Thi Linh 1
156 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
157 [459] Nguyen Viet Anh 1
158 [290] Văn Tùng Đinh 1
159 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
160 [267] Tường Linh 1
161 [252] ngoc anh truong 1