Bill Wilson

Vermont, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 27 2020 321 96

Sessions

2020 2021
139 185

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-28 09:00:00
2 50 2020-08-06 09:00:00
3 100 2020-10-23 10:00:00
4 150 2021-01-21 10:00:00
5 200 2021-04-20 09:00:00
6 250 2021-07-16 10:00:00
7 300 2021-10-19 09:00:00
8 300 2021-10-19 09:00:00

Biography

I live in Vermont, USA (about 150 kilometers south of Montreal, Canada). I spent most of my career teaching international relations at Saint Michael's college but also received a degree in Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL).  For my practical training in TESOL I spent six months, along with my wife, Mary, teaching English at the National University - Hanoi.  My interest on teaching English began when I spent a year in Da Nang, Vietnam during the war (1965) and taught an adult class in English as well as speaking to students at Phan Chu Trinh high school.    

Testimonials

"A Better Vietnam" is more than "English for Vietnamese": it develops a dialogue across language and culture that can enhance human understanding in profound ways. I am excited by this electronic opportunity to help students gain more English and understand a little more about America as well.

Students taught

# Student Number of session
1 [270] Lê Thị Mai Nhung 32
2 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 15
3 [187] Nhân Trần 15
4 [263] Đặng Đình Đức 13
5 [007] Châu Trần 12
6 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
7 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 12
8 [034] Trần Anh Thư 10
9 [074] Phuong Hoang 10
10 [363] Đào Thu Thủy 9
11 [385] Mai Kim Tiến 9
12 [061] Mây Hồ 8
13 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
14 [392] Nguyen Thi Thang 6
15 [221] Thu Trang Hồ Thị 5
16 [382] Nguyễn Thanh Thúy 5
17 [142] LINH PHAN 5
18 [393] Lê Thị Xuân Trinh 5
19 [468] Nguyen Thi Thu 4
20 [092] Thân Thị Chung 4
21 [383] Le Quang Vinh 4
22 [261] Lương Thị Thu Thảo 4
23 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 4
24 [248] Lâm Lê 4
25 [262] Nguyễn Thị Phương 4
26 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
27 [289] Ngan Nguyen 3
28 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
29 [483] Bach Hoang Hai Trieu 3
30 [379] La Thị Thanh Trúc 3
31 [396] Tran Thi Thuy Trang 3
32 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
33 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
34 [278] Đại Nguyễn Tài 3
35 [272] Yến Trần 2
36 [361] Võ Hoàng Anh Thư 2
37 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 2
38 [365] Kiều Thị Thêm 2
39 [355] Nguyen Thi Nhu Phuong 2
40 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
41 [463] DUONG THI YEN 2
42 [414] Ho Thi Den 2
43 [309] Trần Minh Đại 2
44 [488] Do Thi Kim Lanh 2
45 [373] Võ Thị Thu Nga 2
46 [400] Trần Trúc Quân 2
47 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 2
48 [389] Trần Thị Hằng 2
49 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
50 [227] Quốc Vương Hà 2
51 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 2
52 [407] Cao Thi Thanh 1
53 [163] Phan Nhan 1
54 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1
55 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 1
56 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
57 [412] Phạm Thị Thúy 1
58 [132] Sơn Tùng 1
59 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
60 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
61 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
62 [327] Nguyễn Thu Trà 1
63 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
64 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
65 [466] Nguyen Hoang Khanh 1
66 [473] Phạm Thị Tiền 1
67 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
68 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
69 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
70 [280] Ngọc Dung Mai 1
71 [481] Lê Thái Hoàn 1
72 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
73 [075] ngô văn phúc lâm 1
74 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
75 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 1
76 [482] Cao Thi Thuy 1
77 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
78 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
79 [139] Tình Hoàng Thị 1
80 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
81 [464] Hồ Thị Hươu 1
82 [222] Phuong Khanh Le 1
83 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
84 [290] Văn Tùng Đinh 1
85 [267] Tường Linh 1
86 [458] Hồ Khánh Huyền 1
87 [252] ngoc anh truong 1
88 [459] Nguyen Viet Anh 1
89 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
90 [461] Dinh Duy Hung 1
91 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
92 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
93 [243] Nhi Nguyen 1
94 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
95 [259] Nga Hồ 1
96 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1