Bill Wilson

Vermont, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 28 2020 655 183

Sessions

2020 2021 2022 2023
139 201 185 145

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-28 16:00:00
2 50 2020-08-06 16:00:00
3 100 2020-10-23 17:00:00
4 150 2021-01-21 17:00:00
5 200 2021-04-20 16:00:00
6 250 2021-07-16 17:00:00
7 300 2021-10-19 16:00:00
8 300 2021-10-19 16:00:00
9 350 2022-01-18 17:00:00
10 400 2022-04-19 16:00:00
11 450 2022-07-13 16:00:00
12 500 2022-11-02 09:00:00
13 550 2023-02-15 08:00:00
14 600 2023-05-16 08:30:00
15 600 2023-05-16 08:30:00
16 650 2023-08-22 10:00:00

Biography

I live in Vermont, USA (about 150 kilometers south of Montreal, Canada). I spent most of my career teaching international relations at Saint Michael's college but also received a degree in Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL).  For my practical training in TESOL I spent six months, along with my wife, Mary, teaching English at the National University - Hanoi.  My interest on teaching English began when I spent a year in Da Nang, Vietnam during the war (1965) and taught an adult class in English as well as speaking to students at Phan Chu Trinh high school.    

Testimonials

"A Better Vietnam" is more than "English for Vietnamese": it develops a dialogue across language and culture that can enhance human understanding in profound ways. I am excited by this electronic opportunity to help students gain more English and understand a little more about America as well.

Students taught

# Student Number of session
1 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 37
2 [270] Lê Thị Mai Nhung 34
3 [656] Hoàng Tuấn Minh 26
4 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 25
5 [737] Ha Truc Vien 18
6 [262] Nguyễn Thị Phương 17
7 [596] Vannida Vilaychaleun 16
8 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 16
9 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 15
10 [187] Nhân Trần 15
11 [263] Đặng Đình Đức 13
12 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
13 [385] Mai Kim Tiến 12
14 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 12
15 [007] Châu Trần 12
16 [466] Nguyen Hoang Khanh 10
17 [074] Phuong Hoang 10
18 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 10
19 [034] Trần Anh Thư 10
20 [363] Đào Thu Thủy 9
21 [739] Thái Thị Ngọc Dung 9
22 [061] Mây Hồ 8
23 [624] Trần Lam Trường 8
24 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
25 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 6
26 [848] Ngọc Đỉnh 6
27 [392] Nguyen Thi Thang 6
28 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 6
29 [221] Thu Trang Hồ Thị 6
30 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
31 [382] Nguyễn Thanh Thúy 5
32 [577] Do Thi Ngoc Huyen 5
33 [142] LINH PHAN 5
34 [393] Lê Thị Xuân Trinh 5
35 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 5
36 [468] Nguyen Thi Thu 5
37 [092] Thân Thị Chung 5
38 [132] Sơn Tùng 4
39 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
40 [261] Lương Thị Thu Thảo 4
41 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 4
42 [248] Lâm Lê 4
43 [289] Ngan Nguyen 4
44 [383] Le Quang Vinh 4
45 [483] Bach Hoang Hai Trieu 3
46 [593] Lê Thị Minh Thư 3
47 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 3
48 [738] Phạm Văn Hùng 3
49 [379] La Thị Thanh Trúc 3
50 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 3
51 [396] Tran Thi Thuy Trang 3
52 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
53 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
54 [464] Hồ Thị Hươu 3
55 [741] Huynh Thi Thanh Truyen 3
56 [606] Nguyễn Thanh Thảo 3
57 [458] Hồ Khánh Huyền 3
58 [278] Đại Nguyễn Tài 3
59 [669] Lê Thị Thùy Nghi 3
60 [614] Trình Thị Thúy Hồng 3
61 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
62 [833] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 3
63 [623] Nguyen Thi Huyen 3
64 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
65 [355] Nguyen Thi Nhu Phuong 2
66 [546] Phạm Thị Thu Hằng 2
67 [742] HOANG THI NGAN CHAU 2
68 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
69 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
70 [484] Le Thi Trinh 2
71 [735] Lê Thị Thủy Tiên 2
72 [809] LE PHI DUY 2
73 [463] DUONG THI YEN 2
74 [309] Trần Minh Đại 2
75 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 2
76 [414] Ho Thi Den 2
77 [373] Võ Thị Thu Nga 2
78 [605] Le Thi Ha 2
79 [488] Do Thi Kim Lanh 2
80 [400] Trần Trúc Quân 2
81 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
82 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 2
83 [389] Trần Thị Hằng 2
84 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 2
85 [594] TRAN THI THU HA 2
86 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
87 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 2
88 [227] Quốc Vương Hà 2
89 [272] Yến Trần 2
90 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 2
91 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 2
92 [361] Võ Hoàng Anh Thư 2
93 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 2
94 [365] Kiều Thị Thêm 2
95 [820] Nguyễn Thị Trúc Linh 2
96 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
97 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
98 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
99 [327] Nguyễn Thu Trà 1
100 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
101 [826] Nguyễn Thị Tâm 1
102 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
103 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
104 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
105 [804] Đinh Bảo Châu Thi 1
106 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
107 [827] Nguyễn Thị Thảo 1
108 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
109 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
110 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
111 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 1
112 [473] Phạm Thị Tiền 1
113 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
114 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
115 [481] Lê Thái Hoàn 1
116 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 1
117 [280] Ngọc Dung Mai 1
118 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
119 [075] ngô văn phúc lâm 1
120 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
121 [734] Hoang Trung Quan 1
122 [609] Phung Thi Hanh 1
123 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 1
124 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 1
125 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
126 [482] Cao Thi Thuy 1
127 [714] Lê Thị Hiền Thu 1
128 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
129 [595] Phonpasith Phonetavan 1
130 [849] Thảo nguyên Trần 1
131 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
132 [580] Trần Bích Hiền 1
133 [139] Tình Hoàng Thị 1
134 [733] Vu Thanh Hang 1
135 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
136 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
137 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
138 [610] Hồ Châu Pha 1
139 [222] Phuong Khanh Le 1
140 [824] Doan Thi Nhung 1
141 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
142 [290] Văn Tùng Đinh 1
143 [597] Trần Phương Thảo 1
144 [831] NGUYEN THI PHUONG NHI 1
145 [267] Tường Linh 1
146 [571] NGUYEN THI TRA MY 1
147 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
148 [252] ngoc anh truong 1
149 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
150 [520] Bui Thi Linh 1
151 [837] PHAM THI PHUONG HIEN 1
152 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
153 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
154 [459] Nguyen Viet Anh 1
155 [834] Nguyễn Minh Dũng 1
156 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
157 [726] LÊ THỊ HOÀI 1
158 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
159 [243] Nhi Nguyen 1
160 [812] Võ Thị Chúc Linh 1
161 [461] Dinh Duy Hung 1
162 [259] Nga Hồ 1
163 [573] Hồ Thanh Phong 1
164 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
165 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 1
166 [555] Tran Thi Tho 1
167 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 1
168 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
169 [407] Cao Thi Thanh 1
170 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
171 [816] TRAN TRONG TIN 1
172 [587] Bùi Thanh Nga 1
173 [840] Ho Thi Lan 1
174 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
175 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
176 [717] Đặng Văn Viễn 1
177 [531] Huỳnh Phương Linh 1
178 [163] Phan Nhan 1
179 [412] Phạm Thị Thúy 1
180 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
181 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
182 [683] Phan Thị Thu Hương 1
183 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1