Bill Wilson

Vermont, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 28 2020 779 222

Sessions

2020 2021 2022 2023 2024
139 201 185 201 82

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-28 16:00:00
2 50 2020-08-06 16:00:00
3 100 2020-10-23 17:00:00
4 150 2021-01-21 17:00:00
5 200 2021-04-20 16:00:00
6 250 2021-07-16 17:00:00
7 300 2021-10-19 16:00:00
8 300 2021-10-19 16:00:00
9 350 2022-01-18 17:00:00
10 400 2022-04-19 16:00:00
11 450 2022-07-13 16:00:00
12 500 2022-11-02 09:00:00
13 550 2023-02-15 08:00:00
14 600 2023-05-16 08:30:00
15 600 2023-05-16 08:30:00
16 650 2023-08-22 10:00:00
17 700 2023-11-07 10:00:00
18 750 2024-01-25 08:30:00

Biography

I live in Vermont, USA (about 150 kilometers south of Montreal, Canada). I spent most of my career teaching international relations at Saint Michael's college but also received a degree in Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL).  For my practical training in TESOL I spent six months, along with my wife, Mary, teaching English at the National University - Hanoi.  My interest on teaching English began when I spent a year in Da Nang, Vietnam during the war (1965) and taught an adult class in English as well as speaking to students at Phan Chu Trinh high school.    

Testimonials

"A Better Vietnam" is more than "English for Vietnamese": it develops a dialogue across language and culture that can enhance human understanding in profound ways. I am excited by this electronic opportunity to help students gain more English and understand a little more about America as well.

Students taught

# Student Number of session
1 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 37
2 [270] Lê Thị Mai Nhung 34
3 [848] Ngọc Đỉnh 33
4 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 32
5 [656] Hoàng Tuấn Minh 26
6 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 26
7 [737] Ha Truc Vien 19
8 [262] Nguyễn Thị Phương 17
9 [596] Vannida Vilaychaleun 16
10 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 15
11 [187] Nhân Trần 15
12 [263] Đặng Đình Đức 13
13 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
14 [385] Mai Kim Tiến 12
15 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 12
16 [007] Châu Trần 12
17 [034] Trần Anh Thư 10
18 [074] Phuong Hoang 10
19 [466] Nguyen Hoang Khanh 10
20 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 10
21 [363] Đào Thu Thủy 9
22 [739] Thái Thị Ngọc Dung 9
23 [624] Trần Lam Trường 8
24 [061] Mây Hồ 8
25 [833] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 8
26 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 7
27 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
28 [870] TRẦN THÀNH LUÂN 6
29 [392] Nguyen Thi Thang 6
30 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 6
31 [221] Thu Trang Hồ Thị 6
32 [092] Thân Thị Chung 5
33 [382] Nguyễn Thanh Thúy 5
34 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
35 [142] LINH PHAN 5
36 [577] Do Thi Ngoc Huyen 5
37 [393] Lê Thị Xuân Trinh 5
38 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 5
39 [468] Nguyen Thi Thu 5
40 [289] Ngan Nguyen 4
41 [383] Le Quang Vinh 4
42 [132] Sơn Tùng 4
43 [885] Nguyễn Mạnh Việt 4
44 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 4
45 [735] Lê Thị Thủy Tiên 4
46 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
47 [261] Lương Thị Thu Thảo 4
48 [824] Doan Thi Nhung 4
49 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 4
50 [248] Lâm Lê 4
51 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
52 [623] Nguyen Thi Huyen 3
53 [820] Nguyễn Thị Trúc Linh 3
54 [483] Bach Hoang Hai Trieu 3
55 [817] NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 3
56 [871] Y Âm 3
57 [830] Nguyễn Hoài Nam 3
58 [593] Lê Thị Minh Thư 3
59 [826] Nguyễn Thị Tâm 3
60 [379] La Thị Thanh Trúc 3
61 [804] Đinh Bảo Châu Thi 3
62 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 3
63 [738] Phạm Văn Hùng 3
64 [901] Trần Hương Hoài Ngọc 3
65 [396] Tran Thi Thuy Trang 3
66 [809] LE PHI DUY 3
67 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
68 [895] Sang Ho Thi 3
69 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
70 [464] Hồ Thị Hươu 3
71 [741] Huynh Thi Thanh Truyen 3
72 [606] Nguyễn Thanh Thảo 3
73 [278] Đại Nguyễn Tài 3
74 [892] Phan Tran Thi Anh Thu 3
75 [458] Hồ Khánh Huyền 3
76 [669] Lê Thị Thùy Nghi 3
77 [834] Nguyễn Minh Dũng 3
78 [614] Trình Thị Thúy Hồng 3
79 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
80 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 2
81 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 2
82 [863] Vo Thi Thuy Ha 2
83 [365] Kiều Thị Thêm 2
84 [898] Huyen Ho Mai 2
85 [355] Nguyen Thi Nhu Phuong 2
86 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
87 [546] Phạm Thị Thu Hằng 2
88 [742] HOANG THI NGAN CHAU 2
89 [855] BUI KIM CHI 2
90 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
91 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
92 [807] Nguyễn Văn Tuấn 2
93 [414] Ho Thi Den 2
94 [309] Trần Minh Đại 2
95 [484] Le Thi Trinh 2
96 [373] Võ Thị Thu Nga 2
97 [891] Phạm Phú Sĩ 2
98 [463] DUONG THI YEN 2
99 [875] DOAN THI DIEM HANG 2
100 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 2
101 [808] Lê Thị Bích quyên 2
102 [605] Le Thi Ha 2
103 [488] Do Thi Kim Lanh 2
104 [400] Trần Trúc Quân 2
105 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 2
106 [851] LE THI PHUONG 2
107 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 2
108 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
109 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 2
110 [865] Võ Thị Kim Lợi 2
111 [389] Trần Thị Hằng 2
112 [857] Doan Ngoc Han 2
113 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 2
114 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 2
115 [227] Quốc Vương Hà 2
116 [903] Hồ Thị Hằng 2
117 [594] TRAN THI THU HA 2
118 [272] Yến Trần 2
119 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
120 [877] Phan Thuy Nhung 2
121 [361] Võ Hoàng Anh Thư 2
122 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 2
123 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 1
124 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
125 [816] TRAN TRONG TIN 1
126 [587] Bùi Thanh Nga 1
127 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
128 [412] Phạm Thị Thúy 1
129 [862] Pham Quoc Khanh 1
130 [840] Ho Thi Lan 1
131 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
132 [717] Đặng Văn Viễn 1
133 [531] Huỳnh Phương Linh 1
134 [163] Phan Nhan 1
135 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
136 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
137 [881] Phạm Lê Na 1
138 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
139 [683] Phan Thị Thu Hương 1
140 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1
141 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
142 [327] Nguyễn Thu Trà 1
143 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
144 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
145 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
146 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
147 [878] Trinh Khanh Linh 1
148 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
149 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
150 [827] Nguyễn Thị Thảo 1
151 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
152 [280] Ngọc Dung Mai 1
153 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 1
154 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
155 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 1
156 [473] Phạm Thị Tiền 1
157 [481] Lê Thái Hoàn 1
158 [689] Lê Thị Minh Liểu 1
159 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
160 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
161 [075] ngô văn phúc lâm 1
162 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
163 [853] Lê Thị Mai Hòa 1
164 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 1
165 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 1
166 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
167 [609] Phung Thi Hanh 1
168 [734] Hoang Trung Quan 1
169 [482] Cao Thi Thuy 1
170 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
171 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
172 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
173 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 1
174 [139] Tình Hoàng Thị 1
175 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
176 [714] Lê Thị Hiền Thu 1
177 [874] Phan Luu Kim Chi 1
178 [595] Phonpasith Phonetavan 1
179 [849] Thảo nguyên Trần 1
180 [222] Phuong Khanh Le 1
181 [876] Ho Anh Thien 1
182 [580] Trần Bích Hiền 1
183 [733] Vu Thanh Hang 1
184 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
185 [810] CU THI CHI 1
186 [290] Văn Tùng Đinh 1
187 [897] Nguyễn Minh Thư 1
188 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
189 [267] Tường Linh 1
190 [610] Hồ Châu Pha 1
191 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
192 [252] ngoc anh truong 1
193 [597] Trần Phương Thảo 1
194 [831] NGUYEN THI PHUONG NHI 1
195 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
196 [571] NGUYEN THI TRA MY 1
197 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
198 [520] Bui Thi Linh 1
199 [837] PHAM THI PHUONG HIEN 1
200 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
201 [894] Nguyen Thuy Van Phi 1
202 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
203 [459] Nguyen Viet Anh 1
204 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
205 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
206 [880] Hoàng Anh Thư 1
207 [243] Nhi Nguyen 1
208 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
209 [259] Nga Hồ 1
210 [893] Phương Hảo Hảo 1
211 [726] LÊ THỊ HOÀI 1
212 [812] Võ Thị Chúc Linh 1
213 [461] Dinh Duy Hung 1
214 [869] Nguyen Thuy Thanh Hien 1
215 [573] Hồ Thanh Phong 1
216 [843] Dang Ha My 1
217 [555] Tran Thi Tho 1
218 [407] Cao Thi Thanh 1
219 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 1
220 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 1
221 [861] Khuat Thi Trang 1
222 [591] TONG THI NGOC HUONG 1