Bill Wilson

Vermont, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 28 2020 501 148

Sessions

2020 2021 2022
139 201 171

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-28 16:00:00
2 50 2020-08-06 16:00:00
3 100 2020-10-23 17:00:00
4 150 2021-01-21 17:00:00
5 200 2021-04-20 16:00:00
6 250 2021-07-16 17:00:00
7 300 2021-10-19 16:00:00
8 300 2021-10-19 16:00:00
9 350 2022-01-18 17:00:00
10 400 2022-04-19 16:00:00
11 450 2022-07-13 16:00:00
12 500 2022-11-02 09:00:00

Biography

I live in Vermont, USA (about 150 kilometers south of Montreal, Canada). I spent most of my career teaching international relations at Saint Michael's college but also received a degree in Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL).  For my practical training in TESOL I spent six months, along with my wife, Mary, teaching English at the National University - Hanoi.  My interest on teaching English began when I spent a year in Da Nang, Vietnam during the war (1965) and taught an adult class in English as well as speaking to students at Phan Chu Trinh high school.    

Testimonials

"A Better Vietnam" is more than "English for Vietnamese": it develops a dialogue across language and culture that can enhance human understanding in profound ways. I am excited by this electronic opportunity to help students gain more English and understand a little more about America as well.

Students taught

# Student Number of session
1 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 34
2 [270] Lê Thị Mai Nhung 34
3 [596] Vannida Vilaychaleun 16
4 [262] Nguyễn Thị Phương 16
5 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 15
6 [187] Nhân Trần 15
7 [263] Đặng Đình Đức 13
8 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
9 [385] Mai Kim Tiến 12
10 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 12
11 [007] Châu Trần 12
12 [074] Phuong Hoang 10
13 [656] Hoàng Tuấn Minh 10
14 [034] Trần Anh Thư 10
15 [363] Đào Thu Thủy 9
16 [061] Mây Hồ 8
17 [466] Nguyen Hoang Khanh 7
18 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
19 [392] Nguyen Thi Thang 6
20 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 6
21 [221] Thu Trang Hồ Thị 6
22 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
23 [382] Nguyễn Thanh Thúy 5
24 [577] Do Thi Ngoc Huyen 5
25 [142] LINH PHAN 5
26 [393] Lê Thị Xuân Trinh 5
27 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 5
28 [468] Nguyen Thi Thu 5
29 [092] Thân Thị Chung 5
30 [624] Trần Lam Trường 5
31 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
32 [261] Lương Thị Thu Thảo 4
33 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 4
34 [248] Lâm Lê 4
35 [289] Ngan Nguyen 4
36 [383] Le Quang Vinh 4
37 [132] Sơn Tùng 4
38 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 3
39 [379] La Thị Thanh Trúc 3
40 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 3
41 [396] Tran Thi Thuy Trang 3
42 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
43 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
44 [464] Hồ Thị Hươu 3
45 [606] Nguyễn Thanh Thảo 3
46 [458] Hồ Khánh Huyền 3
47 [669] Lê Thị Thùy Nghi 3
48 [278] Đại Nguyễn Tài 3
49 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
50 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
51 [483] Bach Hoang Hai Trieu 3
52 [593] Lê Thị Minh Thư 3
53 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
54 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
55 [484] Le Thi Trinh 2
56 [463] DUONG THI YEN 2
57 [414] Ho Thi Den 2
58 [309] Trần Minh Đại 2
59 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 2
60 [373] Võ Thị Thu Nga 2
61 [605] Le Thi Ha 2
62 [488] Do Thi Kim Lanh 2
63 [400] Trần Trúc Quân 2
64 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
65 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 2
66 [389] Trần Thị Hằng 2
67 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 2
68 [594] TRAN THI THU HA 2
69 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
70 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 2
71 [227] Quốc Vương Hà 2
72 [272] Yến Trần 2
73 [361] Võ Hoàng Anh Thư 2
74 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 2
75 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 2
76 [623] Nguyen Thi Huyen 2
77 [365] Kiều Thị Thêm 2
78 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
79 [355] Nguyen Thi Nhu Phuong 2
80 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
81 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
82 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
83 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
84 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
85 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
86 [473] Phạm Thị Tiền 1
87 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
88 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
89 [280] Ngọc Dung Mai 1
90 [481] Lê Thái Hoàn 1
91 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 1
92 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
93 [075] ngô văn phúc lâm 1
94 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
95 [609] Phung Thi Hanh 1
96 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 1
97 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
98 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 1
99 [482] Cao Thi Thuy 1
100 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
101 [595] Phonpasith Phonetavan 1
102 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
103 [580] Trần Bích Hiền 1
104 [139] Tình Hoàng Thị 1
105 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
106 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
107 [222] Phuong Khanh Le 1
108 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
109 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
110 [610] Hồ Châu Pha 1
111 [290] Văn Tùng Đinh 1
112 [597] Trần Phương Thảo 1
113 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
114 [267] Tường Linh 1
115 [571] NGUYEN THI TRA MY 1
116 [252] ngoc anh truong 1
117 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
118 [520] Bui Thi Linh 1
119 [459] Nguyen Viet Anh 1
120 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
121 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
122 [243] Nhi Nguyen 1
123 [461] Dinh Duy Hung 1
124 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
125 [614] Trình Thị Thúy Hồng 1
126 [259] Nga Hồ 1
127 [573] Hồ Thanh Phong 1
128 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 1
129 [555] Tran Thi Tho 1
130 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
131 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
132 [407] Cao Thi Thanh 1
133 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
134 [587] Bùi Thanh Nga 1
135 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
136 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
137 [531] Huỳnh Phương Linh 1
138 [163] Phan Nhan 1
139 [412] Phạm Thị Thúy 1
140 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
141 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
142 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1
143 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
144 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
145 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
146 [327] Nguyễn Thu Trà 1
147 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
148 [211] Hồ Thị Thu Hà 1