David Robinson

Sydney, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 27 2020 430 153

Sessions

2020 2021 2022
170 219 54

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-19 11:00:00
2 50 2020-07-03 11:00:00
3 100 2020-09-01 12:00:00
4 150 2020-11-07 14:00:00
5 200 2021-03-17 16:00:00
6 250 2021-06-01 15:00:00
7 300 2021-08-20 12:00:00
8 350 2021-10-22 15:00:00
9 400 2022-02-10 15:00:00

Biography

I am a retired Public Servant and have extensive experience in Adult Education. Before retirement I was a Senior Learning and Development Consultant designing, developing, and delivering training to staff. I have a Bachelor of Arts degree from UNSW and a Level 1 IECL Coaching Certificate. Hobbies and interests include reading, cooking, crosswords, music & most sport. I have taught English to newly arrived refugees in Australia.

Testimonials

Conversations and discussions with ABVN students are very rewarding. I really enjoy my interactions with students as it provides an opportunity to learn and discover more about a country that I have never visited while providing students the opportunity to converse with a native English speaker. The students are all engaged, motivated, and hard-working in their desire to improve their English skills.

Focus of teaching

Pronunciation and expansion of vocabulary through conversation, reading, and writing practice.

Students taught

# Student Number of session
1 [161] Đặng Hồng Đông Các 35
2 [293] Nguyễn Duy Kính 22
3 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
4 [244] Quỳnh Anh Lê 12
5 [396] Tran Thi Thuy Trang 10
6 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 10
7 [263] Đặng Đình Đức 9
8 [108] Giang Tran 9
9 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 7
10 [414] Ho Thi Den 7
11 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
12 [177] Thao Le 6
13 [486] Hoang Thi Huyen Linh 6
14 [034] Trần Anh Thư 6
15 [122] Oanh Nguyễn 6
16 [265] Truyen Tran 6
17 [139] Tình Hoàng Thị 6
18 [467] Tăng Thị Sao Mai 6
19 [163] Phan Nhan 5
20 [289] Ngan Nguyen 5
21 [367] Hồ Thị Bờ 5
22 [401] Đỗ Hà Anh Thư 5
23 [463] DUONG THI YEN 5
24 [321] Hoàng Văn Vũ 5
25 [392] Nguyen Thi Thang 5
26 [284] Tô Thị Thu Phương 5
27 [019] Cam Dang Thi My 5
28 [145] Lê Truyền 5
29 [458] Hồ Khánh Huyền 4
30 [074] Phuong Hoang 4
31 [549] Mông Hồng Nhung 4
32 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 4
33 [097] Huong Nguyen 4
34 [593] Lê Thị Minh Thư 4
35 [366] Thái Thị Phương 4
36 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 4
37 [528] Phan Thanh Thanh 4
38 [248] Lâm Lê 3
39 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 3
40 [358] Phan Hữu Trung 3
41 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 3
42 [002] Khoa Hồ 3
43 [379] La Thị Thanh Trúc 3
44 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 3
45 [477] Phung Thi Hai Chau 3
46 [142] LINH PHAN 3
47 [297] Nhi Nguyễn Hoài 3
48 [368] Ho Thi Bao Ngoc 3
49 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 3
50 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 3
51 [570] Nguyễn Thị Hiền 3
52 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 3
53 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 3
54 [221] Thu Trang Hồ Thị 2
55 [517] Tran Thi Kim Trang 2
56 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 2
57 [349] Nguyễn Thị Hoài 2
58 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 2
59 [535] Kea Nhor 2
60 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 2
61 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 2
62 [389] Trần Thị Hằng 2
63 [283] Trang Trinh 2
64 [573] Hồ Thanh Phong 2
65 [482] Cao Thi Thuy 2
66 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 2
67 [515] Dương Thị Quỳnh Châu 2
68 [281] Trần Thị Minh Thư 2
69 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
70 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
71 [365] Kiều Thị Thêm 2
72 [047] Hoàng Đăng Khoa 2
73 [176] khanhly phanthi 2
74 [309] Trần Minh Đại 2
75 [252] ngoc anh truong 2
76 [273] Tram Huynh 2
77 [461] Dinh Duy Hung 2
78 [313] Lê Thị Hồng Hạnh 2
79 [234] Antôn Thái Viết Phúc 2
80 [280] Ngọc Dung Mai 2
81 [413] Lê Thị Bảo Châu 1
82 [271] Thị Ngọc Mai Lê 1
83 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
84 [227] Quốc Vương Hà 1
85 [460] Lê Nguyên Hưng 1
86 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
87 [485] Tran Thu Hien 1
88 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
89 [288] Thư Trần 1
90 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
91 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
92 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 1
93 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
94 [362] Le Thi My Loan 1
95 [254] Hà Thị Ngọc Anh 1
96 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
97 [294] Thanh Nhã Nguyễn 1
98 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 1
99 [295] Trúc Thanh 1
100 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
101 [397] Thái Vân Nhi 1
102 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
103 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
104 [385] Mai Kim Tiến 1
105 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
106 [198] Quân Quang 1
107 [222] Phuong Khanh Le 1
108 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 1
109 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
110 [459] Nguyen Viet Anh 1
111 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
112 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
113 [462] Nguyen Ngoc Lam 1
114 [393] Lê Thị Xuân Trinh 1
115 [298] Huynh Van Quy 1
116 [587] Bùi Thanh Nga 1
117 [382] Nguyễn Thanh Thúy 1
118 [275] Phan Thuc Uyen 1
119 [258] Thương 1
120 [502] Trương Thanh Mai 1
121 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
122 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
123 [598] Noa Hayashi 1
124 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 1
125 [286] Hoang Van Duc 1
126 [473] Phạm Thị Tiền 1
127 [237] Nguyen Ha 1
128 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
129 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
130 [219] Nhật Võ 1
131 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 1
132 [269] Nhân Nguyễn Hữu 1
133 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
134 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 1
135 [548] Nguyen Thi Thuong 1
136 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 1
137 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
138 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
139 [075] ngô văn phúc lâm 1
140 [560] Vi Thị Bích 1
141 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
142 [556] Nguyen Thi Chi Thang 1
143 [464] Hồ Thị Hươu 1
144 [503] Hàn Hồng Nhung 1
145 [363] Đào Thu Thủy 1
146 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
147 [543] Thai Thi Ngoc Linh 1
148 [483] Bach Hoang Hai Trieu 1
149 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
150 [468] Nguyen Thi Thu 1
151 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 1
152 [484] Le Thi Trinh 1
153 [337] Phạm Duy Tiện 1