David Robinson

Sydney, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 27 2020 366 119

Sessions

2020 2021
170 205

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-19 11:00:00
2 50 2020-07-03 11:00:00
3 100 2020-09-01 12:00:00
4 150 2020-11-07 14:00:00
5 200 2021-03-17 16:00:00
6 250 2021-06-01 15:00:00
7 300 2021-08-20 12:00:00
8 350 2021-10-22 15:00:00

Biography

I’m a retired Public Servant and have extensive experience in Adult Education. Before retirement I was a Senior Learning and Development Consultant designing, developing and delivering training to staff. I have a Bachelor of Arts degree from UNSW and a Level 1 IECL Coaching Certificate. Hobbies and interests include reading, cooking, crosswords, music & most sport.   I currently volunteer teaching English to newly arrived refugees in Australia.

Testimonials

Conversations and discussions with ABVN students are very rewarding. I really enjoy my interactions with students as it provides an opportunity to learn and discover more about a country that I have never visited while providing students the opportunity to converse with a native English speaker. The students are all engaged, motivated and hard working in their desire to improve their English skills.    

Focus of teaching

Pronunciation and expansion of vocabulary through conversation reading and writing practice.

Students taught

# Student Number of session
1 [161] Đặng Hồng Đông Các 32
2 [293] Nguyễn Duy Kính 22
3 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
4 [244] Quỳnh Anh Lê 12
5 [263] Đặng Đình Đức 9
6 [108] Giang Tran 9
7 [396] Tran Thi Thuy Trang 9
8 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 7
9 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
10 [177] Thao Le 6
11 [486] Hoang Thi Huyen Linh 6
12 [034] Trần Anh Thư 6
13 [122] Oanh Nguyễn 6
14 [265] Truyen Tran 6
15 [139] Tình Hoàng Thị 6
16 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 6
17 [289] Ngan Nguyen 5
18 [367] Hồ Thị Bờ 5
19 [401] Đỗ Hà Anh Thư 5
20 [463] DUONG THI YEN 5
21 [321] Hoàng Văn Vũ 5
22 [392] Nguyen Thi Thang 5
23 [284] Tô Thị Thu Phương 5
24 [414] Ho Thi Den 5
25 [467] Tăng Thị Sao Mai 5
26 [019] Cam Dang Thi My 5
27 [163] Phan Nhan 4
28 [074] Phuong Hoang 4
29 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 4
30 [097] Huong Nguyen 4
31 [366] Thái Thị Phương 4
32 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 4
33 [248] Lâm Lê 3
34 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 3
35 [458] Hồ Khánh Huyền 3
36 [358] Phan Hữu Trung 3
37 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 3
38 [002] Khoa Hồ 3
39 [379] La Thị Thanh Trúc 3
40 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 3
41 [142] LINH PHAN 3
42 [368] Ho Thi Bao Ngoc 3
43 [297] Nhi Nguyễn Hoài 3
44 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 3
45 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 3
46 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 3
47 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 3
48 [221] Thu Trang Hồ Thị 2
49 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 2
50 [349] Nguyễn Thị Hoài 2
51 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 2
52 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 2
53 [389] Trần Thị Hằng 2
54 [283] Trang Trinh 2
55 [482] Cao Thi Thuy 2
56 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 2
57 [281] Trần Thị Minh Thư 2
58 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
59 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
60 [365] Kiều Thị Thêm 2
61 [047] Hoàng Đăng Khoa 2
62 [176] khanhly phanthi 2
63 [309] Trần Minh Đại 2
64 [252] ngoc anh truong 2
65 [273] Tram Huynh 2
66 [461] Dinh Duy Hung 2
67 [145] Lê Truyền 2
68 [313] Lê Thị Hồng Hạnh 2
69 [234] Antôn Thái Viết Phúc 2
70 [280] Ngọc Dung Mai 2
71 [413] Lê Thị Bảo Châu 1
72 [271] Thị Ngọc Mai Lê 1
73 [227] Quốc Vương Hà 1
74 [485] Tran Thu Hien 1
75 [288] Thư Trần 1
76 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
77 [477] Phung Thi Hai Chau 1
78 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
79 [362] Le Thi My Loan 1
80 [254] Hà Thị Ngọc Anh 1
81 [294] Thanh Nhã Nguyễn 1
82 [295] Trúc Thanh 1
83 [397] Thái Vân Nhi 1
84 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
85 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
86 [385] Mai Kim Tiến 1
87 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
88 [198] Quân Quang 1
89 [222] Phuong Khanh Le 1
90 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 1
91 [459] Nguyen Viet Anh 1
92 [462] Nguyen Ngoc Lam 1
93 [393] Lê Thị Xuân Trinh 1
94 [298] Huynh Van Quy 1
95 [382] Nguyễn Thanh Thúy 1
96 [275] Phan Thuc Uyen 1
97 [258] Thương 1
98 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
99 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 1
100 [286] Hoang Van Duc 1
101 [473] Phạm Thị Tiền 1
102 [237] Nguyen Ha 1
103 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
104 [219] Nhật Võ 1
105 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 1
106 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 1
107 [269] Nhân Nguyễn Hữu 1
108 [075] ngô văn phúc lâm 1
109 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
110 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
111 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
112 [464] Hồ Thị Hươu 1
113 [363] Đào Thu Thủy 1
114 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
115 [483] Bach Hoang Hai Trieu 1
116 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
117 [468] Nguyen Thi Thu 1
118 [484] Le Thi Trinh 1
119 [337] Phạm Duy Tiện 1