Peter Ballentine

Vietnam

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
May 08 2020 46 38

Sessions

2020
46

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-06-17 11:00:00

Biography

Hi there! I’m Peter, and I’ve been living in Viet Nam for about a year and a half. I do not have a teaching background, but I do have my TESOL certificate. I grew up in both Texas and Colorado, USA and worked in marketing and hospitality for most of my life before moving to Viet Nam. Since coming here, I have traveled to almost every province of this beautiful country on motorbike. It's my biggest hobby. I also enjoy camping and fishing. My favorite thing about Viet Nam is the wonderful people, and I really looking forward to helping students practice their English.

Testimonials

Updating.

Students taught

# Student Number of session
1 [271] Thị Ngọc Mai Lê 2
2 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 2
3 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 2
4 [134] Thị Lợi Nguyễn 2
5 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 2
6 [270] Lê Thị Mai Nhung 2
7 [252] ngoc anh truong 2
8 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
9 [263] Đặng Đình Đức 1
10 [192] Hoaithuong Nguyen 1
11 [287] Lê Thị Khánh Huyền 1
12 [268] Linh Đoàn 1
13 [034] Trần Anh Thư 1
14 [060] Quynh Mong 1
15 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 1
16 [075] ngô văn phúc lâm 1
17 [159] Tran Anh Tuan 1
18 [237] Nguyen Ha 1
19 [275] Phan Thuc Uyen 1
20 [315] NGUYỄN THỊ PHẠM NHƯ 1
21 [251] Huyền Trương Diệu 1
22 [242] Thảo Linh Nguyễn 1
23 [337] Phạm Duy Tiện 1
24 [199] Vy Trịnh 1
25 [288] Thư Trần 1
26 [173] tuyền nguyễn 1
27 [225] thi le 1
28 [283] Trang Trinh 1
29 [210] hà nguyễn 1
30 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
31 [194] Bao My 1
32 [269] Nhân Nguyễn Hữu 1
33 [318] Ho Thi My Hieu 1
34 [097] Huong Nguyen 1
35 [227] Quốc Vương Hà 1
36 [215] Tri Rianny 1
37 [289] Ngan Nguyen 1
38 [265] Truyen Tran 1