Nad Mylvaganam

London, UK

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jun 08 2021 610 151

Sessions

2021 2022 2023 2024
110 224 180 93

Milestones

# Number of session Date
1 10 2021-06-25 15:00:00
2 50 2021-09-05 18:30:00
3 100 2021-11-28 22:30:00
4 100 2021-11-28 22:30:00
5 150 2022-02-26 21:00:00
6 150 2022-02-26 21:00:00
7 200 2022-06-12 23:30:00
8 250 2022-07-31 15:00:00
9 250 2022-07-31 15:00:00
10 300 2022-10-21 13:59:37
11 350 2023-01-13 11:30:00
12 400 2023-07-24 16:30:00
13 450 2023-09-23 16:30:00
14 500 2023-11-26 15:00:00
15 550 2024-02-27 18:00:00
16 600 2024-04-27 09:00:00

Biography

My name is Nad, born in Sri Lanka, brought up in Norway, and educated in the UK. I am the Director of a Non-Governmental Organisation (NGO) which trains young people to become future leaders. I am also a teacher of English, IT, and Maths. I enjoy travelling, gardening, and following football, cricket, and Formula 1. I have been to Vietnam many times and travelled to many places in the country. I have also started learning Vietnamese and hope to be able to become a fluent speaker one day. I have taught English as a volunteer for the past 14 years, both online, as well as in person. I look forward to teaching you and hope to improve your conversational skills.

Testimonials

Updating

Students taught

# Student Number of session
1 [414] Ho Thi Den 37
2 [582] Đào Thị Hồng Phi 32
3 [546] Phạm Thị Thu Hằng 28
4 [580] Trần Bích Hiền 27
5 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 26
6 [848] Ngọc Đỉnh 20
7 [823] Trần Đặng Như Quỳnh 19
8 [803] Lê Thị Kim Bằng 18
9 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 15
10 [836] VO THI MY OANH 14
11 [847] Trương Minh Liền 14
12 [727] BUI THI DUNG 13
13 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 12
14 [579] Trần Thị Kim Liên 11
15 [812] Võ Thị Chúc Linh 11
16 [287] Lê Thị Khánh Huyền 10
17 [824] Doan Thi Nhung 9
18 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 8
19 [333] Y Rem 8
20 [393] Lê Thị Xuân Trinh 8
21 [224] Thị Ý Nhi Hồ 7
22 [830] Nguyễn Hoài Nam 6
23 [541] Nguyen Thi Linh Trang 6
24 [360] Võ Hoàng Duyên 6
25 [884] Ho Thi Tai 6
26 [895] Sang Ho Thi 5
27 [676] Nguyễn Thị Tuyết Lê 5
28 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 5
29 [671] Vien Nguyen 5
30 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 5
31 [872] Phan Nhat Tien 5
32 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 5
33 [543] Thai Thi Ngoc Linh 5
34 [383] Le Quang Vinh 5
35 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 5
36 [897] Nguyễn Minh Thư 4
37 [903] Hồ Thị Hằng 4
38 [734] Hoang Trung Quan 4
39 [878] Trinh Khanh Linh 4
40 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 4
41 [871] Y Âm 4
42 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 4
43 [594] TRAN THI THU HA 4
44 [811] Nguyen Huong Nhi 4
45 [467] Tăng Thị Sao Mai 4
46 [807] Nguyễn Văn Tuấn 4
47 [661] Trần Linh 3
48 [859] NGUYỄN THỊ THÙY LINH 3
49 [486] Hoang Thi Huyen Linh 3
50 [523] Vo Thi Nhu Quynh 3
51 [885] Nguyễn Mạnh Việt 3
52 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 3
53 [806] Ha Thi Van Giang 3
54 [656] Hoàng Tuấn Minh 3
55 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 2
56 [856] Bùi Thị Tuyết 2
57 [385] Mai Kim Tiến 2
58 [877] Phan Thuy Nhung 2
59 [738] Phạm Văn Hùng 2
60 [577] Do Thi Ngoc Huyen 2
61 [861] Khuat Thi Trang 2
62 [459] Nguyen Viet Anh 2
63 [860] Nguyễn Thành Long 2
64 [593] Lê Thị Minh Thư 2
65 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 2
66 [636] Trần Thị Như Mai 2
67 [704] Pham Thi Huyen Suong 2
68 [858] NGUYEN XUAN KIET 2
69 [894] Nguyen Thuy Van Phi 2
70 [870] TRẦN THÀNH LUÂN 2
71 [630] D Jung 2
72 [898] Huyen Ho Mai 2
73 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
74 [502] Trương Thanh Mai 2
75 [891] Phạm Phú Sĩ 2
76 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
77 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 1
78 [851] LE THI PHUONG 1
79 [587] Bùi Thanh Nga 1
80 [624] Trần Lam Trường 1
81 [367] Hồ Thị Bờ 1
82 [283] Trang Trinh 1
83 [865] Võ Thị Kim Lợi 1
84 [586] Cao Thị Thanh Phương 1
85 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
86 [347] Tran Thi Minh Nguyet 1
87 [309] Trần Minh Đại 1
88 [890] TRAN LINH GIANG 1
89 [723] Lê Hữu Đại 1
90 [458] Hồ Khánh Huyền 1
91 [529] Somnak Kalan 1
92 [605] Le Thi Ha 1
93 [289] Ngan Nguyen 1
94 [554] Nguyễn Chí Thi 1
95 [362] Le Thi My Loan 1
96 [876] Ho Anh Thien 1
97 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
98 [363] Đào Thu Thủy 1
99 [886] TRAN QUOC DAT 1
100 [736] Duong Thi My Phung 1
101 [484] Le Thi Trinh 1
102 [097] Huong Nguyen 1
103 [389] Trần Thị Hằng 1
104 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
105 [392] Nguyen Thi Thang 1
106 [855] BUI KIM CHI 1
107 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
108 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
109 [576] Mai Lê Ngân 1
110 [263] Đặng Đình Đức 1
111 [616] Pham Thi Phu Hoa 1
112 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
113 [853] Lê Thị Mai Hòa 1
114 [552] Đặng Thị Tâm 1
115 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
116 [717] Đặng Văn Viễn 1
117 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
118 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
119 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
120 [658] Tran Vo Khanh Vy 1
121 [503] Hàn Hồng Nhung 1
122 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
123 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
124 [583] Doan Thi My Hanh 1
125 [660] 21. Cao Phương Ngọc 1
126 [698] Le Thi Thanh 1
127 [407] Cao Thi Thanh 1
128 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
129 [463] DUONG THI YEN 1
130 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
131 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
132 [708] NGUYEN DINH NGHIEM 1
133 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 1
134 [195] My Diem Duong 1
135 [641] Dat Tien 1
136 [685] LE THI THOM 1
137 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
138 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
139 [874] Phan Luu Kim Chi 1
140 [464] Hồ Thị Hươu 1
141 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
142 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
143 [145] Lê Truyền 1
144 [728] Hoàng Anh Dũng 1
145 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 1
146 [887] Dang Trung 1
147 [535] Kea Nhor 1
148 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
149 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
150 [142] LINH PHAN 1
151 [832] Nguyen Ngoc Xuan Mai 1