Nad Mylvaganam

London, UK

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jun 07 2021 191 68

Sessions

2021 2022
110 81

Milestones

# Number of session Date
1 10 2021-06-25 08:00:00
2 50 2021-09-05 11:30:00
3 100 2021-11-28 15:30:00
4 100 2021-11-28 15:30:00
5 150 2022-02-26 14:00:00
6 150 2022-02-26 14:00:00

Biography

My name is Nad, born in Sri Lanka, brought up in Norway, and educated in the UK. I am the Director of a Non-Governmental Organisation (NGO) which trains young people to become future leaders. I am also a Doctoral Researcher at Brunel University London. I enjoy traveling, gardening, and following football, cricket, and Formula 1. I have been to Vietnam many times and traveled to many places in the country. I have also started learning Vietnamese and hope to be able to become a fluent speaker one day. I have taught English as a volunteer for the past 12 years, both online, as well as in person. I look forward to teaching you and hope to improve your conversational skills.

Testimonials

Updating

Students taught

# Student Number of session
1 [414] Ho Thi Den 23
2 [582] Đào Thị Hồng Phi 13
3 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 11
4 [579] Trần Thị Kim Liên 11
5 [546] Phạm Thị Thu Hằng 10
6 [287] Lê Thị Khánh Huyền 10
7 [333] Y Rem 8
8 [393] Lê Thị Xuân Trinh 8
9 [224] Thị Ý Nhi Hồ 7
10 [541] Nguyen Thi Linh Trang 6
11 [360] Võ Hoàng Duyên 6
12 [580] Trần Bích Hiền 5
13 [383] Le Quang Vinh 5
14 [594] TRAN THI THU HA 4
15 [486] Hoang Thi Huyen Linh 3
16 [523] Vo Thi Nhu Quynh 3
17 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 2
18 [577] Do Thi Ngoc Huyen 2
19 [459] Nguyen Viet Anh 2
20 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
21 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 2
22 [385] Mai Kim Tiến 2
23 [554] Nguyễn Chí Thi 1
24 [362] Le Thi My Loan 1
25 [363] Đào Thu Thủy 1
26 [484] Le Thi Trinh 1
27 [097] Huong Nguyen 1
28 [392] Nguyen Thi Thang 1
29 [389] Trần Thị Hằng 1
30 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
31 [576] Mai Lê Ngân 1
32 [263] Đặng Đình Đức 1
33 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
34 [552] Đặng Thị Tâm 1
35 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
36 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
37 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
38 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
39 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
40 [503] Hàn Hồng Nhung 1
41 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
42 [583] Doan Thi My Hanh 1
43 [407] Cao Thi Thanh 1
44 [463] DUONG THI YEN 1
45 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
46 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 1
47 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
48 [195] My Diem Duong 1
49 [543] Thai Thi Ngoc Linh 1
50 [502] Trương Thanh Mai 1
51 [464] Hồ Thị Hươu 1
52 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
53 [145] Lê Truyền 1
54 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 1
55 [535] Kea Nhor 1
56 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
57 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
58 [142] LINH PHAN 1
59 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 1
60 [283] Trang Trinh 1
61 [587] Bùi Thanh Nga 1
62 [367] Hồ Thị Bờ 1
63 [586] Cao Thị Thanh Phương 1
64 [347] Tran Thi Minh Nguyet 1
65 [458] Hồ Khánh Huyền 1
66 [309] Trần Minh Đại 1
67 [529] Somnak Kalan 1
68 [289] Ngan Nguyen 1