Nad Mylvaganam

London, UK

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jun 08 2021 354 105

Sessions

2021 2022 2023
110 224 19

Milestones

# Number of session Date
1 10 2021-06-25 15:00:00
2 50 2021-09-05 18:30:00
3 100 2021-11-28 22:30:00
4 100 2021-11-28 22:30:00
5 150 2022-02-26 21:00:00
6 150 2022-02-26 21:00:00
7 200 2022-06-12 23:30:00
8 250 2022-07-31 15:00:00
9 250 2022-07-31 15:00:00
10 300 2022-10-21 13:59:37
11 350 2023-01-13 11:30:00

Biography

My name is Nad, born in Sri Lanka, brought up in Norway, and educated in the UK. I am the Director of a Non-Governmental Organisation (NGO) which trains young people to become future leaders. I am also a Doctoral Researcher at Brunel University London. I enjoy travelling, gardening, and following football, cricket, and Formula 1. I have been to Vietnam many times and travelled to many places in the country. I have also started learning Vietnamese and hope to be able to become a fluent speaker one day. I have taught English as a volunteer for the past 12 years, both online, as well as in person. I look forward to teaching you and hope to improve your conversational skills.

Testimonials

Updating

Students taught

# Student Number of session
1 [414] Ho Thi Den 37
2 [582] Đào Thị Hồng Phi 32
3 [546] Phạm Thị Thu Hằng 28
4 [580] Trần Bích Hiền 27
5 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 11
6 [579] Trần Thị Kim Liên 11
7 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 11
8 [287] Lê Thị Khánh Huyền 10
9 [333] Y Rem 8
10 [393] Lê Thị Xuân Trinh 8
11 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 8
12 [224] Thị Ý Nhi Hồ 7
13 [360] Võ Hoàng Duyên 6
14 [541] Nguyen Thi Linh Trang 6
15 [383] Le Quang Vinh 5
16 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 5
17 [676] Nguyễn Thị Tuyết Lê 5
18 [671] Vien Nguyen 5
19 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 5
20 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 5
21 [543] Thai Thi Ngoc Linh 4
22 [594] TRAN THI THU HA 4
23 [467] Tăng Thị Sao Mai 4
24 [656] Hoàng Tuấn Minh 3
25 [661] Trần Linh 3
26 [727] BUI THI DUNG 3
27 [486] Hoang Thi Huyen Linh 3
28 [523] Vo Thi Nhu Quynh 3
29 [630] D Jung 2
30 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
31 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 2
32 [385] Mai Kim Tiến 2
33 [577] Do Thi Ngoc Huyen 2
34 [593] Lê Thị Minh Thư 2
35 [459] Nguyen Viet Anh 2
36 [704] Pham Thi Huyen Suong 2
37 [636] Trần Thị Như Mai 2
38 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
39 [660] 21. Cao Phương Ngọc 1
40 [583] Doan Thi My Hanh 1
41 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
42 [463] DUONG THI YEN 1
43 [407] Cao Thi Thanh 1
44 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
45 [685] LE THI THOM 1
46 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
47 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 1
48 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
49 [641] Dat Tien 1
50 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
51 [195] My Diem Duong 1
52 [502] Trương Thanh Mai 1
53 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
54 [728] Hoàng Anh Dũng 1
55 [464] Hồ Thị Hươu 1
56 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
57 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 1
58 [145] Lê Truyền 1
59 [535] Kea Nhor 1
60 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
61 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
62 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
63 [624] Trần Lam Trường 1
64 [142] LINH PHAN 1
65 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 1
66 [367] Hồ Thị Bờ 1
67 [283] Trang Trinh 1
68 [587] Bùi Thanh Nga 1
69 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
70 [586] Cao Thị Thanh Phương 1
71 [723] Lê Hữu Đại 1
72 [605] Le Thi Ha 1
73 [347] Tran Thi Minh Nguyet 1
74 [458] Hồ Khánh Huyền 1
75 [309] Trần Minh Đại 1
76 [529] Somnak Kalan 1
77 [738] Phạm Văn Hùng 1
78 [289] Ngan Nguyen 1
79 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
80 [554] Nguyễn Chí Thi 1
81 [362] Le Thi My Loan 1
82 [363] Đào Thu Thủy 1
83 [736] Duong Thi My Phung 1
84 [484] Le Thi Trinh 1
85 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
86 [097] Huong Nguyen 1
87 [392] Nguyen Thi Thang 1
88 [389] Trần Thị Hằng 1
89 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
90 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
91 [734] Hoang Trung Quan 1
92 [576] Mai Lê Ngân 1
93 [263] Đặng Đình Đức 1
94 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
95 [616] Pham Thi Phu Hoa 1
96 [717] Đặng Văn Viễn 1
97 [552] Đặng Thị Tâm 1
98 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
99 [658] Tran Vo Khanh Vy 1
100 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
101 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
102 [503] Hàn Hồng Nhung 1
103 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
104 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
105 [698] Le Thi Thanh 1