Ian Argall

Melbourne, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
May 24 2021 140 30

Sessions

2021 2022
118 29

Milestones

# Number of session Date
1 10 2021-07-01 15:30:00
2 50 2021-09-06 15:30:00
3 50 2021-09-06 15:30:00
4 100 2021-11-27 16:30:00

Biography

I have been a fitness instructor in a boxing gym for 10 years. And have a certificate in fitness personal training. Currently assisting with teaching English to a university student living in Hue Vietnam. With Teaching Em Ngan for nearly 6 Months I decided that I would enjoy assisting more students that required help in learning English I have been studying the Vietnamese language for 3 years where I have lessons via Skype.

Testimonials

Updating…  

Students taught

# Student Number of session
1 [479] NGUYỄN THỊ MINH THƯ 24
2 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 23
3 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 19
4 [488] Do Thi Kim Lanh 15
5 [570] Nguyễn Thị Hiền 13
6 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 9
7 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 7
8 [396] Tran Thi Thuy Trang 5
9 [392] Nguyen Thi Thang 5
10 [482] Cao Thi Thuy 3
11 [452] Ngô Quỳnh Châu 2
12 [389] Trần Thị Hằng 2
13 [586] Cao Thị Thanh Phương 2
14 [458] Hồ Khánh Huyền 2
15 [484] Le Thi Trinh 1
16 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
17 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
18 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
19 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 1
20 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
21 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
22 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
23 [466] Nguyen Hoang Khanh 1
24 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 1
25 [385] Mai Kim Tiến 1
26 [289] Ngan Nguyen 1
27 [460] Lê Nguyên Hưng 1
28 [287] Lê Thị Khánh Huyền 1
29 [459] Nguyen Viet Anh 1
30 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1