Jon Best

Da Nang, Vietnam

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 26 2020 664 182

Sessions

2020 2021
328 336

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-15 10:00:00
2 50 2020-06-09 14:00:00
3 100 2020-07-03 15:00:00
4 150 2020-08-10 16:00:00
5 200 2020-09-03 15:00:00
6 250 2020-09-30 11:00:00
7 300 2020-11-13 11:00:00
8 350 2021-01-27 14:00:00
9 400 2021-03-19 13:00:00
10 450 2021-05-19 13:00:00
11 500 2021-06-22 13:00:00
12 550 2021-08-23 14:00:00
13 600 2021-09-27 14:00:00
14 650 2021-11-18 14:00:00
15 650 2021-11-18 14:00:00

Biography

I am not a career teacher but I have been working with A Better Viet Nam since its beginning. During this time I have studied CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). During my study of Vietnamese I realised how important it is for students to have the chance to practice conversation with native speakers. I continue to work with A Better Viet Nam to offer more students the chance to build confidence and practice their conversation skills. I am a 63 y.o. Australian and since I retired in 2019 I have been living in Da Nang. I have 40 years experience working in International Trade in Australia and have travelled extensively in Asia.    

Testimonials

Since becoming a volunteer teacher with A Better Viet Nam i have had the privilege of meeting so many wonderful people, from the dedicated team running the project to the enthusiastic hard working students. I have made many Vietnamese friends across the country and learnt so much about Viet Nam and its culture. Now whenever I travel around the country I have friends and students to meet and this connection has opened the door to experiences I could not have had otherwise. I am sure I am the one achieving most benefit from my involvement with A Better Viet Nam.

Focus of teaching

Conversation practice

Students taught

# Student Number of session
1 [374] Lê Thị Cúc 17
2 [200] Hoang ANH Hứa 17
3 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 16
4 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 16
5 [347] Tran Thi Minh Nguyet 15
6 [211] Hồ Thị Thu Hà 14
7 [271] Thị Ngọc Mai Lê 14
8 [161] Đặng Hồng Đông Các 11
9 [263] Đặng Đình Đức 11
10 [134] Thị Lợi Nguyễn 11
11 [360] Võ Hoàng Duyên 10
12 [198] Quân Quang 9
13 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 9
14 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 9
15 [358] Phan Hữu Trung 9
16 [468] Nguyen Thi Thu 9
17 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 9
18 [252] ngoc anh truong 9
19 [254] Hà Thị Ngọc Anh 8
20 [215] Tri Rianny 8
21 [169] Ung Thị Thu Thủy 8
22 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 8
23 [108] Giang Tran 8
24 [337] Phạm Duy Tiện 8
25 [414] Ho Thi Den 7
26 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 7
27 [247] Thùy Linh Nguyễn 7
28 [333] Y Rem 7
29 [142] LINH PHAN 7
30 [396] Tran Thi Thuy Trang 7
31 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 7
32 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 6
33 [289] Ngan Nguyen 6
34 [304] lục bình hồ 6
35 [256] Hoàng Hải 6
36 [265] Truyen Tran 6
37 [176] khanhly phanthi 6
38 [248] Lâm Lê 6
39 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 6
40 [224] Thị Ý Nhi Hồ 6
41 [477] Phung Thi Hai Chau 5
42 [299] duyên nguyễn 5
43 [367] Hồ Thị Bờ 5
44 [060] Quynh Mong 5
45 [246] vo lien 5
46 [145] Lê Truyền 5
47 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 5
48 [370] Phan Thi Thao Huyen 4
49 [408] Nguyen Thi Thu Nga 4
50 [314] Mai Thị Mỹ Vân 4
51 [385] Mai Kim Tiến 4
52 [230] Tam Nguyen 4
53 [486] Hoang Thi Huyen Linh 4
54 [412] Phạm Thị Thúy 4
55 [484] Le Thi Trinh 4
56 [268] Linh Đoàn 4
57 [275] Phan Thuc Uyen 4
58 [467] Tăng Thị Sao Mai 4
59 [097] Huong Nguyen 4
60 [458] Hồ Khánh Huyền 4
61 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 4
62 [383] Le Quang Vinh 4
63 [308] Phượng Y 4
64 [210] hà nguyễn 4
65 [259] Nga Hồ 4
66 [242] Thảo Linh Nguyễn 3
67 [474] TRAN THI THANH DUNG 3
68 [464] Hồ Thị Hươu 3
69 [373] Võ Thị Thu Nga 3
70 [122] Oanh Nguyễn 3
71 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 3
72 [470] Tran Thi Viet Thinh 3
73 [287] Lê Thị Khánh Huyền 3
74 [295] Trúc Thanh 3
75 [283] Trang Trinh 3
76 [218] Thảo Nguyên Nguyễn 3
77 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 3
78 [258] Thương 3
79 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 3
80 [461] Dinh Duy Hung 3
81 [366] Thái Thị Phương 3
82 [075] ngô văn phúc lâm 3
83 [379] La Thị Thanh Trúc 3
84 [294] Thanh Nhã Nguyễn 3
85 [309] Trần Minh Đại 2
86 [047] Hoàng Đăng Khoa 2
87 [234] Antôn Thái Viết Phúc 2
88 [219] Nhật Võ 2
89 [034] Trần Anh Thư 2
90 [274] Doan Thi Khuy 2
91 [201] Kiều Oanh Nguyễn 2
92 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 2
93 [320] Thái Trần Hùng Vương 2
94 [335] Huỳnh Đại Bảo 2
95 [192] Hoaithuong Nguyen 2
96 [221] Thu Trang Hồ Thị 2
97 [380] Phạm Thị Thúy Vân 2
98 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 2
99 [236] Chu Pham Hong Su 2
100 [482] Cao Thi Thuy 2
101 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
102 [311] Trần Thị Xanh 2
103 [273] Tram Huynh 2
104 [286] Hoang Van Duc 2
105 [281] Trần Thị Minh Thư 2
106 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 2
107 [284] Tô Thị Thu Phương 2
108 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 2
109 [243] Nhi Nguyen 2
110 [368] Ho Thi Bao Ngoc 2
111 [318] Ho Thi My Hieu 2
112 [354] Nguyễn Chí Hướng 2
113 [362] Le Thi My Loan 2
114 [399] Phan Thị Ngọc Yến 2
115 [329] PHẠM MAI TRÂM 2
116 [319] Nguyễn Ngọc Huy 2
117 [471] Nguyen Thi Huong Ly 2
118 [493] Maeda Hikari 2
119 [392] Nguyen Thi Thang 2
120 [460] Lê Nguyên Hưng 2
121 [272] Yến Trần 1
122 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 1
123 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 1
124 [400] Trần Trúc Quân 1
125 [331] Nguyễn Thị Minh Thư 1
126 [266] Đặng Thị Mai 1
127 [472] DINH THI BICH NHI 1
128 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 1
129 [267] Tường Linh 1
130 [353] Pham Thi Hien Thuong 1
131 [397] Thái Vân Nhi 1
132 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 1
133 [339] Trinh Van Luan 1
134 [313] Lê Thị Hồng Hạnh 1
135 [139] Tình Hoàng Thị 1
136 [365] Kiều Thị Thêm 1
137 [330] DONG SONG LAM 1
138 [187] Nhân Trần 1
139 [163] Phan Nhan 1
140 [159] Tran Anh Tuan 1
141 [459] Nguyen Viet Anh 1
142 [206] Trần Thị Thanh Diễm 1
143 [228] Minh Duy Trần 1
144 [483] Bach Hoang Hai Trieu 1
145 [297] Nhi Nguyễn Hoài 1
146 [388] Nguyễn Thị Hoài Linh 1
147 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 1
148 [473] Phạm Thị Tiền 1
149 [186] Tô Thị Lợi 1
150 [361] Võ Hoàng Anh Thư 1
151 [019] Cam Dang Thi My 1
152 [389] Trần Thị Hằng 1
153 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 1
154 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
155 [478] Nguyễn Thị Phương Thương 1
156 [293] Nguyễn Duy Kính 1
157 [466] Nguyen Hoang Khanh 1
158 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
159 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 1
160 [194] Bao My 1
161 [305] Phương Thảo Nguyễn 1
162 [262] Nguyễn Thị Phương 1
163 [463] DUONG THI YEN 1
164 [321] Hoàng Văn Vũ 1
165 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
166 [479] NGUYỄN THỊ MINH THƯ 1
167 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
168 [312] Hồ Minh Tiến 1
169 [288] Thư Trần 1
170 [270] Lê Thị Mai Nhung 1
171 [485] Tran Thu Hien 1
172 [225] thi le 1
173 [376] Lê Sơn Nam 1
174 [481] Lê Thái Hoàn 1
175 [359] Phan Mạnh Hùng 1
176 [168] Linh Phan 1
177 [298] Huynh Van Quy 1
178 [290] Văn Tùng Đinh 1
179 [489] Ho Thi Quynh Tram 1
180 [465] Ông thị xuân mai 1
181 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 1
182 [476] Le Thi Tra My 1