Logan Wolfley

Da Nang Vietnam

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 08 2021 381 118

Sessions

2021 2022
213 172

Milestones

# Number of session Date
1 10 2021-03-15 02:30:00
2 50 2021-04-21 01:00:00
3 100 2021-06-04 02:00:00
4 150 2021-08-04 02:00:00
5 150 2021-08-04 02:00:00
6 200 2021-11-25 16:00:00
7 250 2022-04-21 01:00:00
8 300 2022-07-15 17:00:00
9 350 2022-09-12 11:57:13

Biography

I am a 37 year old man currently living in Da Nang Vietnam. I am from America and spent the last 12 years working for the same company. Most recently I worked in IT for them for 7 years and before that I was a manager of approximately 250 employees. In my free time I enjoy teaching English and exploring Vietnam. I often times will go to the coffee shop or out to restaurants with my friends. I like traveling and want to explore many different parts of Vietnam while I am here. I enjoy watching sports and my favorite sport is American Football. You may also find me walking all around Da Nang and often times walk 9 or 10 Kilometers in a day. A fact that surprises most people is I only attended University for 2 months before deciding it was not for me. I think University is very important and can really help most people but for me I was ready to start working hard and got my start in the hotel industry. I am excited to have a lesson with you soon hopefully!

Testimonials

Not yet

Students taught

# Student Number of session
1 [221] Thu Trang Hồ Thị 40
2 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 28
3 [363] Đào Thu Thủy 19
4 [466] Nguyen Hoang Khanh 18
5 [145] Lê Truyền 13
6 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 12
7 [389] Trần Thị Hằng 11
8 [169] Ung Thị Thu Thủy 9
9 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 8
10 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 8
11 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 7
12 [373] Võ Thị Thu Nga 6
13 [398] Đỗ Huyền Trang 6
14 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 6
15 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 6
16 [383] Le Quang Vinh 6
17 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 5
18 [614] Trình Thị Thúy Hồng 5
19 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 5
20 [385] Mai Kim Tiến 5
21 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 4
22 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 4
23 [382] Nguyễn Thanh Thúy 4
24 [391] Truong Thi Ha 4
25 [573] Hồ Thanh Phong 4
26 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 4
27 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 4
28 [593] Lê Thị Minh Thư 3
29 [481] Lê Thái Hoàn 3
30 [304] lục bình hồ 3
31 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 3
32 [577] Do Thi Ngoc Huyen 3
33 [164] Huyền Lê 3
34 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
35 [663] 28. Vũ Huyền Trân 3
36 [640] Hoang Thi Loan 3
37 [468] Nguyen Thi Thu 2
38 [002] Khoa Hồ 2
39 [587] Bùi Thanh Nga 2
40 [387] Trần Thị Tú Nhi 2
41 [309] Trần Minh Đại 2
42 [347] Tran Thi Minh Nguyet 2
43 [270] Lê Thị Mai Nhung 2
44 [646] Thai Thi Minh Thu 2
45 [605] Le Thi Ha 2
46 [488] Do Thi Kim Lanh 2
47 [566] Nguyễn Phúc Minh 2
48 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 2
49 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 2
50 [195] My Diem Duong 2
51 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 2
52 [670] Lien Dien Hieu 2
53 [598] Noa Hayashi 2
54 [393] Lê Thị Xuân Trinh 2
55 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 2
56 [400] Trần Trúc Quân 2
57 [142] LINH PHAN 2
58 [358] Phan Hữu Trung 2
59 [061] Mây Hồ 2
60 [349] Nguyễn Thị Hoài 2
61 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 2
62 [287] Lê Thị Khánh Huyền 1
63 [560] Vi Thị Bích 1
64 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
65 [485] Tran Thu Hien 1
66 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
67 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
68 [321] Hoàng Văn Vũ 1
69 [630] D Jung 1
70 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 1
71 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
72 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
73 [555] Tran Thi Tho 1
74 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 1
75 [642] Le Thi Thanh Thao 1
76 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
77 [414] Ho Thi Den 1
78 [396] Tran Thi Thuy Trang 1
79 [615] Lê Trung Anh 1
80 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
81 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
82 [552] Đặng Thị Tâm 1
83 [289] Ngan Nguyen 1
84 [661] Trần Linh 1
85 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 1
86 [194] Bao My 1
87 [262] Nguyễn Thị Phương 1
88 [225] thi le 1
89 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
90 [674] Đặng Văn Viễn 1
91 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
92 [227] Quốc Vương Hà 1
93 [122] Oanh Nguyễn 1
94 [549] Mông Hồng Nhung 1
95 [624] Trần Lam Trường 1
96 [580] Trần Bích Hiền 1
97 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 1
98 [283] Trang Trinh 1
99 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
100 [361] Võ Hoàng Anh Thư 1
101 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
102 [132] Sơn Tùng 1
103 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
104 [163] Phan Nhan 1
105 [477] Phung Thi Hai Chau 1
106 [392] Nguyen Thi Thang 1
107 [645] Nguyễn Thị Hoài 1
108 [252] ngoc anh truong 1
109 [592] Nong Khayongaek 1
110 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
111 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
112 [617] Tran Thi Dung 1
113 [473] Phạm Thị Tiền 1
114 [362] Le Thi My Loan 1
115 [458] Hồ Khánh Huyền 1
116 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
117 [507] Kiều Nguyễn Tuyết Mai 1
118 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 1