Logan Wolfley

Arizona, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 07 2021 256 82

Sessions

2021 2022
213 45

Milestones

# Number of session Date
1 10 2021-03-14 19:30:00
2 50 2021-04-20 18:00:00
3 100 2021-06-03 19:00:00
4 150 2021-08-03 19:00:00
5 150 2021-08-03 19:00:00
6 200 2021-11-25 09:00:00
7 250 2022-04-20 18:00:00

Biography

I am a 36 year old man currently working in IT in America. I am currently working in IT and have been so the last 7 years. I have been with my company for over 11 years now. Before that I was a manager of approximately 7 or 8 super visors and they all had 35+ employees reporting to them.  In my free time I of coure enjoy teaching English with ABVN but you may also find me hanging out with friends or watching sports. I am currently studying and learning as much as possible on finance on my own.  A fact that surprises most people is I only attended University for 2 months before deciding it was not for me. I think University is very important and can really help most people but for me I was ready to start working hard and got my start in the hotel industry. I am excited to have a lesson with you soon hopefully!   

Testimonials

Not yet

Students taught

# Student Number of session
1 [221] Thu Trang Hồ Thị 37
2 [363] Đào Thu Thủy 19
3 [145] Lê Truyền 13
4 [466] Nguyen Hoang Khanh 12
5 [389] Trần Thị Hằng 11
6 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 10
7 [169] Ung Thị Thu Thủy 9
8 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 7
9 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 6
10 [398] Đỗ Huyền Trang 6
11 [383] Le Quang Vinh 6
12 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 5
13 [385] Mai Kim Tiến 5
14 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 4
15 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 4
16 [382] Nguyễn Thanh Thúy 4
17 [573] Hồ Thanh Phong 4
18 [391] Truong Thi Ha 4
19 [481] Lê Thái Hoàn 3
20 [304] lục bình hồ 3
21 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 3
22 [164] Huyền Lê 3
23 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
24 [387] Trần Thị Tú Nhi 2
25 [309] Trần Minh Đại 2
26 [598] Noa Hayashi 2
27 [347] Tran Thi Minh Nguyet 2
28 [270] Lê Thị Mai Nhung 2
29 [488] Do Thi Kim Lanh 2
30 [566] Nguyễn Phúc Minh 2
31 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 2
32 [195] My Diem Duong 2
33 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 2
34 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 2
35 [400] Trần Trúc Quân 2
36 [142] LINH PHAN 2
37 [358] Phan Hữu Trung 2
38 [349] Nguyễn Thị Hoài 2
39 [061] Mây Hồ 2
40 [002] Khoa Hồ 2
41 [468] Nguyen Thi Thu 2
42 [587] Bùi Thanh Nga 1
43 [321] Hoàng Văn Vũ 1
44 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
45 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 1
46 [555] Tran Thi Tho 1
47 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 1
48 [414] Ho Thi Den 1
49 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
50 [396] Tran Thi Thuy Trang 1
51 [552] Đặng Thị Tâm 1
52 [289] Ngan Nguyen 1
53 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
54 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 1
55 [194] Bao My 1
56 [225] thi le 1
57 [408] Nguyen Thi Thu Nga 1
58 [227] Quốc Vương Hà 1
59 [122] Oanh Nguyễn 1
60 [580] Trần Bích Hiền 1
61 [283] Trang Trinh 1
62 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 1
63 [354] Nguyễn Chí Hướng 1
64 [132] Sơn Tùng 1
65 [361] Võ Hoàng Anh Thư 1
66 [163] Phan Nhan 1
67 [392] Nguyen Thi Thang 1
68 [477] Phung Thi Hai Chau 1
69 [592] Nong Khayongaek 1
70 [252] ngoc anh truong 1
71 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
72 [393] Lê Thị Xuân Trinh 1
73 [473] Phạm Thị Tiền 1
74 [362] Le Thi My Loan 1
75 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
76 [507] Kiều Nguyễn Tuyết Mai 1
77 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
78 [560] Vi Thị Bích 1
79 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
80 [287] Lê Thị Khánh Huyền 1
81 [485] Tran Thu Hien 1
82 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1