James (Jim) Peters

Oregon, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Nov 25 2017 2,513 253

Sessions

2020 2021 2022 2023
396 658 634 137

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-18 14:00:00
2 50 2020-07-21 14:00:00
3 100 2020-08-18 00:00:00
4 150 2020-09-10 14:00:00
5 200 2020-10-04 14:00:00
6 250 2020-10-29 14:00:00
7 300 2020-11-20 23:00:00
8 350 2020-12-12 14:00:00
9 400 2021-01-02 14:00:00
10 450 2021-01-25 23:00:00
11 500 2021-02-15 15:00:00
12 550 2021-03-09 15:00:00
13 600 2021-04-01 00:00:00
14 650 2021-04-24 14:00:00
15 700 2021-05-16 15:00:00
16 750 2021-06-30 14:00:00
17 800 2021-08-05 15:00:00
18 850 2021-09-07 14:00:00
19 900 2021-10-01 14:00:00
20 950 2021-10-22 15:00:00
21 1,000 2021-12-02 00:00:00
22 1,000 2021-12-02 00:00:00
23 1,050 2021-12-28 14:00:00
24 1,100 2022-01-20 15:00:00
25 1,150 2022-02-09 15:00:00
26 1,200 2022-03-11 15:00:00
27 1,250 2022-04-06 14:00:00
28 1,300 2022-05-12 03:00:00
29 1,300 2022-05-12 03:00:00
30 1,350 2022-06-10 15:00:00
31 1,400 2022-07-09 15:00:00
32 1,450 2022-08-08 15:00:00
33 1,500 2022-09-06 21:43:53
34 1,550 2022-10-11 22:50:14
35 1,600 2022-11-05 21:00:00
36 1,650 2022-12-10 07:00:00
37 1,700 2023-01-02 08:00:00
38 1,750 2023-01-27 07:00:00
39 1,800 2023-02-20 08:00:00
40 1,850 2023-04-08 08:00:00
41 1,900 2022-10-31 12:59:09
42 1,950 2022-10-31 12:59:09
43 2,000 2022-10-31 12:59:09
44 2,050 2022-10-31 12:59:09
45 2,100 2022-10-31 12:59:09
46 2,150 2022-10-31 12:59:09
47 2,200 2022-10-31 12:59:09
48 2,250 2022-10-31 12:59:09
49 2,300 2022-11-22 22:49:22
50 2,350 2022-12-17 23:36:13
51 2,400 2023-01-13 00:02:49
52 2,450 2023-02-07 00:11:00
53 2,500 2023-03-26 23:00:40

Biography

My formal education includes a bachelor's degree in political science and a Juris Doctor degree. My first experience teaching English as a Second Language (ESL) was as a Peace Corps Volunteer (https://www.peacecorps.gov/) on Saipan in the Northern Mariana Islands. I learned the need for clear articulation and pronunciation of the English language during my 38-year career as a lawyer, where I tried hundreds of cases before juries and taught continuing education courses to lawyers and other professionals throughout the USA and Canada. I have been active in sports my entire life, first as a competitor and later as a coach. As a young man, I taught swimming and coached competitive swim teams, and for 23 years, until the start of the pandemic, I was a volunteer youth soccer coach.

Testimonials

Volunteering for ABVN since December 2017, I have seen more than 350 learners, ranging in age from 11 to 69 years. Some I saw only once, others I have met online more than 150 times. During a visit to Viet Nam in 2019, I had the privilege of meeting many students in person and visiting some of their families. My "official" contribution to ABVN is helping students build confidence by improving their English pronunciation, but there is so much more. As we meet week after week and share the "ups and downs" of our lives, students and teachers develop friendships, gain a deeper understanding of our respective cultures, and share our multi-generational experiences. It is worthwhile and fun! For prospective students and teachers, if you are ready to try something new, give ABVN a try, it could change your life.

Focus of teaching

Speaking/reading fluency, listening, and pronunciation.

Students taught

# Student Number of session
1 [246] vo lien 59
2 [221] Thu Trang Hồ Thị 55
3 [467] Tăng Thị Sao Mai 48
4 [061] Mây Hồ 45
5 [065] Mai Khắc Luân 42
6 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 42
7 [003] Cam Cat Mai 41
8 [203] Nguyen Thanh Sang 39
9 [134] Thị Lợi Nguyễn 38
10 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 35
11 [546] Phạm Thị Thu Hằng 32
12 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 31
13 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 30
14 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 29
15 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 29
16 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 29
17 [281] Trần Thị Minh Thư 27
18 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 26
19 [164] Huyền Lê 25
20 [132] Sơn Tùng 24
21 [204] Trà My Nguyễn Thị 24
22 [391] Truong Thi Ha 23
23 [304] lục bình hồ 22
24 [614] Trình Thị Thúy Hồng 22
25 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 21
26 [177] Thao Le 21
27 [222] Phuong Khanh Le 20
28 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 20
29 [466] Nguyen Hoang Khanh 19
30 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 19
31 [270] Lê Thị Mai Nhung 18
32 [161] Đặng Hồng Đông Các 15
33 [581] Bùi Thị Hằng 15
34 [001] Mai Thị Thảo Chi 13
35 [472] DINH THI BICH NHI 13
36 [670] Lien Dien Hieu 13
37 [478] Nguyễn Thị Phương Thương 13
38 [187] Nhân Trần 13
39 [263] Đặng Đình Đức 13
40 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 13
41 [122] Oanh Nguyễn 12
42 [669] Lê Thị Thùy Nghi 12
43 [609] Phung Thi Hanh 12
44 [362] Le Thi My Loan 12
45 [251] Huyền Trương Diệu 12
46 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
47 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
48 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 12
49 [092] Thân Thị Chung 11
50 [573] Hồ Thanh Phong 11
51 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 11
52 [606] Nguyễn Thanh Thảo 11
53 [624] Trần Lam Trường 11
54 [382] Nguyễn Thanh Thúy 11
55 [389] Trần Thị Hằng 10
56 [392] Nguyen Thi Thang 10
57 [543] Thai Thi Ngoc Linh 10
58 [142] LINH PHAN 9
59 [393] Lê Thị Xuân Trinh 9
60 [594] TRAN THI THU HA 9
61 [481] Lê Thái Hoàn 9
62 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 9
63 [488] Do Thi Kim Lanh 8
64 [541] Nguyen Thi Linh Trang 8
65 [591] TONG THI NGOC HUONG 8
66 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 8
67 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 8
68 [252] ngoc anh truong 8
69 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 8
70 [738] Phạm Văn Hùng 8
71 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 7
72 [735] Lê Thị Thủy Tiên 7
73 [034] Trần Anh Thư 7
74 [737] Ha Truc Vien 7
75 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 7
76 [689] Lê Thị Minh Liểu 7
77 [739] Thái Thị Ngọc Dung 7
78 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 7
79 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 7
80 [458] Hồ Khánh Huyền 7
81 [608] Bùi THỊ KIM YẾN 6
82 [287] Lê Thị Khánh Huyền 6
83 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 6
84 [483] Bach Hoang Hai Trieu 6
85 [699] Le Thi Xuan Thuy 6
86 [278] Đại Nguyễn Tài 6
87 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 6
88 [547] VO THI DIEU HAU 6
89 [457] NGUYỄN VĂN ANH 6
90 [370] Phan Thi Thao Huyen 5
91 [708] NGUYEN DINH NGHIEM 5
92 [582] Đào Thị Hồng Phi 5
93 [468] Nguyen Thi Thu 5
94 [408] Nguyen Thi Thu Nga 5
95 [283] Trang Trinh 5
96 [605] Le Thi Ha 5
97 [732] NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY và email: tuongvynt2203@gmail.com 5
98 [464] Hồ Thị Hươu 5
99 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 5
100 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 5
101 [710] Nguyễn Thị Hồng 4
102 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
103 [586] Cao Thị Thanh Phương 4
104 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 4
105 [460] Lê Nguyên Hưng 4
106 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 4
107 [555] Tran Thi Tho 4
108 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 4
109 [623] Nguyen Thi Huyen 4
110 [399] Phan Thị Ngọc Yến 4
111 [361] Võ Hoàng Anh Thư 4
112 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 4
113 [363] Đào Thu Thủy 4
114 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 4
115 [347] Tran Thi Minh Nguyet 3
116 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
117 [571] NGUYEN THI TRA MY 3
118 [593] Lê Thị Minh Thư 3
119 [242] Thảo Linh Nguyễn 3
120 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 3
121 [385] Mai Kim Tiến 3
122 [640] Hoang Thi Loan 3
123 [687] Nguyễn Thị Mi Na 3
124 [587] Bùi Thanh Nga 3
125 [589] Tô minh kha 3
126 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 3
127 [580] Trần Bích Hiền 3
128 [576] Mai Lê Ngân 3
129 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 3
130 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 3
131 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
132 [727] BUI THI DUNG 2
133 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
134 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 2
135 [563] Hồ Thị Hoá 2
136 [552] Đặng Thị Tâm 2
137 [637] Nguyễn Văn Vĩ 2
138 [262] Nguyễn Thị Phương 2
139 [373] Võ Thị Thu Nga 2
140 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
141 [383] Le Quang Vinh 2
142 [726] LÊ THỊ HOÀI 2
143 [579] Trần Thị Kim Liên 2
144 [200] Hoang ANH Hứa 2
145 [577] Do Thi Ngoc Huyen 2
146 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 2
147 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 2
148 [713] Nguyễn Thảo Nhi 2
149 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 2
150 [321] Hoàng Văn Vũ 2
151 [225] thi le 2
152 [719] Vũ Đức Huy 2
153 [513] Phan Thế Hoàng 2
154 [271] Thị Ngọc Mai Lê 2
155 [521] Ngô Thị Ngân 2
156 [724] Tran Le Cam Han 2
157 [006] Ta Hoc Vo 2
158 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
159 [549] Mông Hồng Nhung 2
160 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 2
161 [309] Trần Minh Đại 2
162 [530] Pơ Jum Nai Rô Mi 2
163 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 2
164 [517] Tran Thi Kim Trang 2
165 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2
166 [592] Nong Khayongaek 2
167 [656] Hoàng Tuấn Minh 2
168 [396] Tran Thi Thuy Trang 2
169 [596] Vannida Vilaychaleun 2
170 [227] Quốc Vương Hà 2
171 [566] Nguyễn Phúc Minh 2
172 [567] Nguyễn Thị Ân Hà 1
173 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 1
174 [186] Tô Thị Lợi 1
175 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
176 [147] lệ hoàng 1
177 [075] ngô văn phúc lâm 1
178 [502] Trương Thanh Mai 1
179 [519] HOANG THI HANH 1
180 [002] Khoa Hồ 1
181 [286] Hoang Van Duc 1
182 [619] Le Thi Hiep 1
183 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 1
184 [694] LE HONG PHUOC 1
185 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
186 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
187 [742] HOANG THI NGAN CHAU 1
188 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
189 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
190 [346] Nguyễn Thị Thuý Hằng 1
191 [660] 21. Cao Phương Ngọc 1
192 [800] Hân Ngọc 1
193 [230] Tam Nguyen 1
194 [477] Phung Thi Hai Chau 1
195 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
196 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
197 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
198 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
199 [723] Lê Hữu Đại 1
200 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
201 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
202 [359] Phan Mạnh Hùng 1
203 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 1
204 [413] Lê Thị Bảo Châu 1
205 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
206 [686] Lê Nguyễn Hồng Tiên 1
207 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
208 [368] Ho Thi Bao Ngoc 1
209 [168] Linh Phan 1
210 [701] Nguyen Thi Linh 1
211 [628] Vũ Thị Vui 1
212 [556] Nguyen Thi Chi Thang 1
213 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 1
214 [664] Dinh Phuong Nhi 1
215 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
216 [366] Thái Thị Phương 1
217 [237] Nguyen Ha 1
218 [333] Y Rem 1
219 [243] Nhi Nguyen 1
220 [459] Nguyen Viet Anh 1
221 [108] Giang Tran 1
222 [707] Đỗ Thị Như Ngọc 1
223 [265] Truyen Tran 1
224 [733] Vu Thanh Hang 1
225 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
226 [163] Phan Nhan 1
227 [734] Hoang Trung Quan 1
228 [714] Lê Thị Hiền Thu 1
229 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 1
230 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
231 [649] Ta Tran Hong Thao 1
232 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
233 [198] Quân Quang 1
234 [169] Ung Thị Thu Thủy 1
235 [195] My Diem Duong 1
236 [711] Lưu Thị Vi Na 1
237 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 1
238 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
239 [261] Lương Thị Thu Thảo 1
240 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 1
241 [512] Pham Thi Phuong Thanh 1
242 [248] Lâm Lê 1
243 [367] Hồ Thị Bờ 1
244 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
245 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
246 [715] HOANG THI LY 1
247 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
248 [697] Huynh Bao Tran 1
249 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
250 [716] DANG THI THU HA 1
251 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
252 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
253 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1