James (Jim) Peters

Oregon, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Nov 25 2017 3,285 355

Sessions

2020 2021 2022 2023 2024
396 658 634 606 319

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-18 14:00:00
2 50 2020-07-21 14:00:00
3 100 2020-08-18 00:00:00
4 150 2020-09-10 14:00:00
5 200 2020-10-04 14:00:00
6 250 2020-10-29 14:00:00
7 300 2020-11-20 23:00:00
8 350 2020-12-12 14:00:00
9 400 2021-01-02 14:00:00
10 450 2021-01-25 23:00:00
11 500 2021-02-15 15:00:00
12 550 2021-03-09 15:00:00
13 600 2021-04-01 00:00:00
14 650 2021-04-24 14:00:00
15 700 2021-05-16 15:00:00
16 750 2021-06-30 14:00:00
17 800 2021-08-05 15:00:00
18 850 2021-09-07 14:00:00
19 900 2021-10-01 14:00:00
20 950 2021-10-22 15:00:00
21 1,000 2021-12-02 00:00:00
22 1,000 2021-12-02 00:00:00
23 1,050 2021-12-28 14:00:00
24 1,100 2022-01-20 15:00:00
25 1,150 2022-02-09 15:00:00
26 1,200 2022-03-11 15:00:00
27 1,250 2022-04-06 14:00:00
28 1,300 2022-05-12 03:00:00
29 1,300 2022-05-12 03:00:00
30 1,350 2022-06-10 15:00:00
31 1,400 2022-07-09 15:00:00
32 1,450 2022-08-08 15:00:00
33 1,500 2022-09-06 21:43:53
34 1,550 2022-10-11 22:50:14
35 1,600 2022-11-05 21:00:00
36 1,650 2022-12-10 07:00:00
37 1,700 2023-01-02 08:00:00
38 1,750 2023-01-27 07:00:00
39 1,800 2023-02-20 08:00:00
40 1,850 2023-04-08 08:00:00
41 1,900 2023-04-30 08:00:00
42 1,950 2023-05-25 19:00:00
43 2,000 2023-06-27 07:00:00
44 2,050 2023-07-22 07:00:00
45 2,100 2023-08-30 07:00:00
46 2,150 2023-09-19 07:00:00
47 2,200 2023-10-12 07:00:00
48 2,250 2022-10-31 12:59:09
49 2,300 2022-11-22 22:49:22
50 2,350 2022-12-17 23:36:13
51 2,400 2023-01-13 00:02:49
52 2,450 2023-02-07 00:11:00
53 2,500 2023-03-26 23:00:40
54 2,550 2023-04-17 23:02:08
55 2,600 2023-05-08 21:39:22
56 2,650 2023-06-13 10:50:23
57 2,700 2023-07-08 22:46:15
58 2,750 2023-08-01 00:45:28
59 2,800 2023-09-07 22:43:32
60 2,850 2023-09-30 06:51:03
61 2,900 2023-10-29 04:30:56
62 2,950 2023-11-27 00:06:50
63 3,000 2024-01-16 07:53:16
64 3,050 2024-02-06 08:04:46
65 3,100 2024-02-24 23:51:23
66 3,150 2024-04-23 21:50:45
67 3,200 2024-05-14 23:00:34
68 3,250 2024-06-23 00:59:39
69 3,250 2024-06-23 00:59:39

Biography

My formal education includes a bachelor's degree in political science and a Juris Doctor degree in law. My first experience teaching English as a Second Language was in 1970-72 as a Peace Corps Volunteer (https://www.peacecorps.gov/) on Saipan in the Northern Mariana Islands. I learned the need for clear articulation and pronunciation of the English language during my 38-year career as a lawyer. I tried hundreds of cases before judges and juries and taught continuing education courses to lawyers and other professionals throughout the USA and Canada. I have been active in sports my entire life, first as a competitor and later as a coach. As a young man, I taught swimming and coached competitive swim teams, and for 23 years, until the start of the pandemic in 2020, I was a volunteer youth soccer coach.

Testimonials

Volunteering for ABVN since November 2017, I have seen more than 490 learners ages 9 to 70 years. Some I saw only once, and others I have met online more than 190 times. During visits to Vietnam in 2019 2023, and 2024, I met hundreds of ABVN students face-to-face and visited some of their families. My "official" contribution to ABVN is helping students build confidence by improving their English pronunciation, but there is so much more. As we meet week after week and share the "ups and downs" of our lives, students and teachers develop friendships, gain a deeper understanding of our respective cultures, and share our multi-generational experiences. It is worthwhile and fun! As a bonus, my wife and I have been privileged to host ABVN students at our home in Oregon in 2022, 2023, and 2024. For prospective students and teachers, if you are ready to try something new, give ABVN a try. It could change your life.

Focus of teaching

Oral English fluency, listening and pronunciation, reading, and cross-cultural experiences.

Students taught

# Student Number of session
1 [246] vo lien 59
2 [221] Thu Trang Hồ Thị 55
3 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 49
4 [467] Tăng Thị Sao Mai 48
5 [061] Mây Hồ 45
6 [065] Mai Khắc Luân 42
7 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 42
8 [003] Cam Cat Mai 41
9 [689] Lê Thị Minh Liểu 39
10 [203] Nguyen Thanh Sang 39
11 [134] Thị Lợi Nguyễn 38
12 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 36
13 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 35
14 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 33
15 [546] Phạm Thị Thu Hằng 32
16 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 31
17 [735] Lê Thị Thủy Tiên 30
18 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 29
19 [727] BUI THI DUNG 29
20 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 29
21 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 29
22 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 27
23 [281] Trần Thị Minh Thư 27
24 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 26
25 [848] Ngọc Đỉnh 26
26 [614] Trình Thị Thúy Hồng 25
27 [164] Huyền Lê 25
28 [132] Sơn Tùng 24
29 [204] Trà My Nguyễn Thị 24
30 [807] Nguyễn Văn Tuấn 23
31 [391] Truong Thi Ha 23
32 [738] Phạm Văn Hùng 23
33 [304] lục bình hồ 22
34 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 21
35 [177] Thao Le 21
36 [222] Phuong Khanh Le 20
37 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 20
38 [466] Nguyen Hoang Khanh 19
39 [857] Doan Ngoc Han 19
40 [270] Lê Thị Mai Nhung 18
41 [830] Nguyễn Hoài Nam 17
42 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 17
43 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 16
44 [739] Thái Thị Ngọc Dung 15
45 [161] Đặng Hồng Đông Các 15
46 [737] Ha Truc Vien 15
47 [581] Bùi Thị Hằng 15
48 [732] NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY và email: tuongvynt2203@gmail.com 14
49 [851] LE THI PHUONG 14
50 [870] TRẦN THÀNH LUÂN 13
51 [001] Mai Thị Thảo Chi 13
52 [811] Nguyen Huong Nhi 13
53 [670] Lien Dien Hieu 13
54 [472] DINH THI BICH NHI 13
55 [187] Nhân Trần 13
56 [478] Nguyễn Thị Phương Thương 13
57 [263] Đặng Đình Đức 13
58 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 13
59 [362] Le Thi My Loan 12
60 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
61 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
62 [821] Nguyễn Cát Tường 12
63 [251] Huyền Trương Diệu 12
64 [669] Lê Thị Thùy Nghi 12
65 [827] Nguyễn Thị Thảo 12
66 [609] Phung Thi Hanh 12
67 [122] Oanh Nguyễn 12
68 [092] Thân Thị Chung 11
69 [606] Nguyễn Thanh Thảo 11
70 [573] Hồ Thanh Phong 11
71 [624] Trần Lam Trường 11
72 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 11
73 [901] Trần Hương Hoài Ngọc 11
74 [382] Nguyễn Thanh Thúy 11
75 [820] Nguyễn Thị Trúc Linh 11
76 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 11
77 [800] Hân Ngọc 10
78 [389] Trần Thị Hằng 10
79 [392] Nguyen Thi Thang 10
80 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 10
81 [543] Thai Thi Ngoc Linh 10
82 [903] Hồ Thị Hằng 10
83 [833] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10
84 [594] TRAN THI THU HA 9
85 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 9
86 [828] Nguyen Van Sy 9
87 [393] Lê Thị Xuân Trinh 9
88 [858] NGUYEN XUAN KIET 9
89 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 9
90 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 9
91 [481] Lê Thái Hoàn 9
92 [826] Nguyễn Thị Tâm 9
93 [855] BUI KIM CHI 9
94 [142] LINH PHAN 9
95 [488] Do Thi Kim Lanh 8
96 [853] Lê Thị Mai Hòa 8
97 [893] Phương Hảo Hảo 8
98 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 8
99 [898] Huyen Ho Mai 8
100 [252] ngoc anh truong 8
101 [591] TONG THI NGOC HUONG 8
102 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 8
103 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 8
104 [861] Khuat Thi Trang 8
105 [656] Hoàng Tuấn Minh 8
106 [840] Ho Thi Lan 8
107 [541] Nguyen Thi Linh Trang 8
108 [817] NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 8
109 [894] Nguyen Thuy Van Phi 7
110 [034] Trần Anh Thư 7
111 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 7
112 [699] Le Thi Xuan Thuy 7
113 [686] Lê Nguyễn Hồng Tiên 7
114 [843] Dang Ha My 7
115 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 7
116 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 7
117 [877] Phan Thuy Nhung 7
118 [708] NGUYEN DINH NGHIEM 7
119 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 7
120 [458] Hồ Khánh Huyền 7
121 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 6
122 [837] PHAM THI PHUONG HIEN 6
123 [880] Hoàng Anh Thư 6
124 [287] Lê Thị Khánh Huyền 6
125 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 6
126 [860] Nguyễn Thành Long 6
127 [278] Đại Nguyễn Tài 6
128 [483] Bach Hoang Hai Trieu 6
129 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 6
130 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 6
131 [891] Phạm Phú Sĩ 6
132 [608] Bùi THỊ KIM YẾN 6
133 [547] VO THI DIEU HAU 6
134 [457] NGUYỄN VĂN ANH 6
135 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 5
136 [468] Nguyen Thi Thu 5
137 [283] Trang Trinh 5
138 [408] Nguyen Thi Thu Nga 5
139 [605] Le Thi Ha 5
140 [724] Tran Le Cam Han 5
141 [889] Giang Tiểu Linh 5
142 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 5
143 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 5
144 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 5
145 [582] Đào Thị Hồng Phi 5
146 [464] Hồ Thị Hươu 5
147 [370] Phan Thi Thao Huyen 5
148 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 5
149 [694] LE HONG PHUOC 5
150 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 4
151 [875] DOAN THI DIEM HANG 4
152 [812] Võ Thị Chúc Linh 4
153 [586] Cao Thị Thanh Phương 4
154 [623] Nguyen Thi Huyen 4
155 [555] Tran Thi Tho 4
156 [460] Lê Nguyên Hưng 4
157 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 4
158 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 4
159 [361] Võ Hoàng Anh Thư 4
160 [834] Nguyễn Minh Dũng 4
161 [897] Nguyễn Minh Thư 4
162 [399] Phan Thị Ngọc Yến 4
163 [872] Phan Nhat Tien 4
164 [742] HOANG THI NGAN CHAU 4
165 [710] Nguyễn Thị Hồng 4
166 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 4
167 [896] Trần Thị Mỹ 4
168 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
169 [836] VO THI MY OANH 4
170 [363] Đào Thu Thủy 4
171 [885] Nguyễn Mạnh Việt 4
172 [809] LE PHI DUY 3
173 [687] Nguyễn Thị Mi Na 3
174 [242] Thảo Linh Nguyễn 3
175 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 3
176 [347] Tran Thi Minh Nguyet 3
177 [702] Y Hôn 3
178 [571] NGUYEN THI TRA MY 3
179 [385] Mai Kim Tiến 3
180 [589] Tô minh kha 3
181 [717] Đặng Văn Viễn 3
182 [824] Doan Thi Nhung 3
183 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 3
184 [871] Y Âm 3
185 [873] NGÔ THỊ HẢI YẾN 3
186 [886] TRAN QUOC DAT 3
187 [804] Đinh Bảo Châu Thi 3
188 [587] Bùi Thanh Nga 3
189 [683] Phan Thị Thu Hương 3
190 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 3
191 [874] Phan Luu Kim Chi 3
192 [580] Trần Bích Hiền 3
193 [576] Mai Lê Ngân 3
194 [895] Sang Ho Thi 3
195 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 3
196 [696] Phan Thi My Le 3
197 [593] Lê Thị Minh Thư 3
198 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
199 [878] Trinh Khanh Linh 3
200 [803] Lê Thị Kim Bằng 3
201 [640] Hoang Thi Loan 3
202 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
203 [577] Do Thi Ngoc Huyen 2
204 [911] NGUYEN DANG KHOI 2
205 [262] Nguyễn Thị Phương 2
206 [835] Lê Thị Hương 2
207 [890] TRAN LINH GIANG 2
208 [713] Nguyễn Thảo Nhi 2
209 [383] Le Quang Vinh 2
210 [563] Hồ Thị Hoá 2
211 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
212 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 2
213 [887] Dang Trung 2
214 [200] Hoang ANH Hứa 2
215 [513] Phan Thế Hoàng 2
216 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
217 [373] Võ Thị Thu Nga 2
218 [869] Nguyen Thuy Thanh Hien 2
219 [867] Nguyễn Bạch Lân 2
220 [579] Trần Thị Kim Liên 2
221 [719] Vũ Đức Huy 2
222 [321] Hoàng Văn Vũ 2
223 [939] Nguyễn Thị Trà My 2
224 [549] Mông Hồng Nhung 2
225 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 2
226 [225] thi le 2
227 [852] Huynh Van Tao 2
228 [940] Trần Văn Phát 2
229 [006] Ta Hoc Vo 2
230 [859] NGUYỄN THỊ THÙY LINH 2
231 [309] Trần Minh Đại 2
232 [271] Thị Ngọc Mai Lê 2
233 [521] Ngô Thị Ngân 2
234 [856] Bùi Thị Tuyết 2
235 [904] Thai Minh Tam 2
236 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
237 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 2
238 [596] Vannida Vilaychaleun 2
239 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 2
240 [530] Pơ Jum Nai Rô Mi 2
241 [517] Tran Thi Kim Trang 2
242 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2
243 [637] Nguyễn Văn Vĩ 2
244 [863] Vo Thi Thuy Ha 2
245 [552] Đặng Thị Tâm 2
246 [881] Phạm Lê Na 2
247 [592] Nong Khayongaek 2
248 [227] Quốc Vương Hà 2
249 [864] Hoàng Thị Soi 2
250 [396] Tran Thi Thuy Trang 2
251 [726] LÊ THỊ HOÀI 2
252 [566] Nguyễn Phúc Minh 2
253 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
254 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
255 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 1
256 [723] Lê Hữu Đại 1
257 [850] Thảo Lê 1
258 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
259 [346] Nguyễn Thị Thuý Hằng 1
260 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
261 [519] HOANG THI HANH 1
262 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 1
263 [230] Tam Nguyen 1
264 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 1
265 [910] LE THI NGOC TRINH 1
266 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
267 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
268 [701] Nguyen Thi Linh 1
269 [628] Vũ Thị Vui 1
270 [892] Phan Tran Thi Anh Thu 1
271 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
272 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 1
273 [908] Ngo Thanh Lam 1
274 [839] Lê Thị Mai Huệ 1
275 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
276 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 1
277 [477] Phung Thi Hai Chau 1
278 [664] Dinh Phuong Nhi 1
279 [912] CAO BỘI LINH 1
280 [876] Ho Anh Thien 1
281 [707] Đỗ Thị Như Ngọc 1
282 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
283 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
284 [168] Linh Phan 1
285 [413] Lê Thị Bảo Châu 1
286 [359] Phan Mạnh Hùng 1
287 [831] NGUYEN THI PHUONG NHI 1
288 [734] Hoang Trung Quan 1
289 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 1
290 [905] Nguyễn Thùy Dung 1
291 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
292 [237] Nguyen Ha 1
293 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
294 [243] Nhi Nguyen 1
295 [368] Ho Thi Bao Ngoc 1
296 [649] Ta Tran Hong Thao 1
297 [935] Nguyen Thi My Linh 1
298 [709] Đỗ Thị Thu Phương 1
299 [108] Giang Tran 1
300 [883] Bui Thai Phuoc 1
301 [733] Vu Thanh Hang 1
302 [556] Nguyen Thi Chi Thang 1
303 [711] Lưu Thị Vi Na 1
304 [714] Lê Thị Hiền Thu 1
305 [265] Truyen Tran 1
306 [919] Nguyễn Văn Tường Nhật 1
307 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
308 [366] Thái Thị Phương 1
309 [459] Nguyen Viet Anh 1
310 [333] Y Rem 1
311 [715] HOANG THI LY 1
312 [822] Phan Thị Kim Phụng 1
313 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
314 [512] Pham Thi Phuong Thanh 1
315 [697] Huynh Bao Tran 1
316 [808] Lê Thị Bích quyên 1
317 [916] Phạm Nguyễn Như Hậu 1
318 [198] Quân Quang 1
319 [195] My Diem Duong 1
320 [163] Phan Nhan 1
321 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
322 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
323 [921] Nguyen Hoang Nhi 1
324 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 1
325 [567] Nguyễn Thị Ân Hà 1
326 [862] Pham Quoc Khanh 1
327 [716] DANG THI THU HA 1
328 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 1
329 [502] Trương Thanh Mai 1
330 [915] Le Thi Nhu Quynh 1
331 [248] Lâm Lê 1
332 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
333 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
334 [169] Ung Thị Thu Thủy 1
335 [813] Huynh Tan Vu 1
336 [619] Le Thi Hiep 1
337 [906] Vũ Thị Phượng 1
338 [865] Võ Thị Kim Lợi 1
339 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
340 [929] TRUONG HOANG HA PHUONG 1
341 [261] Lương Thị Thu Thảo 1
342 [186] Tô Thị Lợi 1
343 [367] Hồ Thị Bờ 1
344 [660] 21. Cao Phương Ngọc 1
345 [927] Trần Đức Phát 1
346 [147] lệ hoàng 1
347 [075] ngô văn phúc lâm 1
348 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
349 [902] VÕ VĂN NAM 1
350 [002] Khoa Hồ 1
351 [286] Hoang Van Duc 1
352 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
353 [917] Dang Thu Thao 1
354 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
355 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1