James (Jim) Peters

Oregon, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 24 2020 1,321 182

Sessions

2020 2021 2022
396 658 270

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-18 07:00:00
2 50 2020-07-21 07:00:00
3 100 2020-08-17 17:00:00
4 150 2020-09-10 07:00:00
5 200 2020-10-04 07:00:00
6 250 2020-10-29 07:00:00
7 300 2020-11-20 16:00:00
8 350 2020-12-12 07:00:00
9 400 2021-01-02 07:00:00
10 450 2021-01-25 16:00:00
11 500 2021-02-15 08:00:00
12 550 2021-03-09 08:00:00
13 600 2021-03-31 17:00:00
14 650 2021-04-24 07:00:00
15 700 2021-05-16 08:00:00
16 750 2021-06-30 07:00:00
17 800 2021-08-05 08:00:00
18 850 2021-09-07 07:00:00
19 900 2021-10-01 07:00:00
20 950 2021-10-22 08:00:00
21 1,000 2021-12-01 17:00:00
22 1,000 2021-12-01 17:00:00
23 1,050 2021-12-28 07:00:00
24 1,100 2022-01-20 08:00:00
25 1,150 2022-02-09 08:00:00
26 1,200 2022-03-11 08:00:00
27 1,250 2022-04-06 07:00:00
28 1,300 2022-05-11 20:00:00
29 1,300 2022-05-11 20:00:00

Biography

My formal education includes a bachelor's degree in political science and a Juris Doctor degree. My first experience teaching English as a Second Language (ESL) was as a Peace Corps Volunteer (https://www.peacecorps.gov/) on Saipan in the Northern Mariana Islands. I learned the need for clear articulation and pronunciation of the English language during my 38-year career as a lawyer, where I tried hundreds of cases before juries and taught continuing education courses to lawyers and other professionals throughout the USA and Canada. I have been active in sports my entire life, first as a competitor and later as a coach. As a young man, I taught swimming and coached competitive swim teams, and for 23 years, until the start of the pandemic, I was a volunteer youth soccer coach.

Testimonials

Volunteering for ABVN since December 2017, as of March 2022, I have seen 340 Vietnamese learners, ranging in age from 11 to 69-years. Some I saw only once, others I have met more than 150 times online. During a visit to Viet Nam in 2019, I had the privilege of meeting many students in person and visiting some of their families. My "official" contribution to ABVN is helping students build confidence by improving their English pronunciation, but there is so much more. As we meet week after week and share the "ups and downs" of our lives, students and teachers develop friendships, gain a deeper understanding of our respective cultures, and share our multi-generational experiences. It is worthwhile and fun! For prospective students and teachers, if you are ready to try something new, give ABVN a try, it could change your life.

Focus of teaching

Speaking/reading fluency, listening, and pronunciation.

Students taught

# Student Number of session
1 [246] vo lien 59
2 [221] Thu Trang Hồ Thị 50
3 [061] Mây Hồ 45
4 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 42
5 [065] Mai Khắc Luân 42
6 [003] Cam Cat Mai 41
7 [203] Nguyen Thanh Sang 39
8 [134] Thị Lợi Nguyễn 37
9 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 35
10 [467] Tăng Thị Sao Mai 31
11 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 29
12 [281] Trần Thị Minh Thư 27
13 [164] Huyền Lê 25
14 [132] Sơn Tùng 24
15 [204] Trà My Nguyễn Thị 24
16 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 24
17 [391] Truong Thi Ha 23
18 [304] lục bình hồ 22
19 [177] Thao Le 21
20 [222] Phuong Khanh Le 20
21 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 20
22 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 18
23 [270] Lê Thị Mai Nhung 18
24 [161] Đặng Hồng Đông Các 15
25 [546] Phạm Thị Thu Hằng 15
26 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 13
27 [001] Mai Thị Thảo Chi 13
28 [472] DINH THI BICH NHI 13
29 [187] Nhân Trần 13
30 [263] Đặng Đình Đức 13
31 [478] Nguyễn Thị Phương Thương 13
32 [581] Bùi Thị Hằng 13
33 [362] Le Thi My Loan 12
34 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
35 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
36 [251] Huyền Trương Diệu 12
37 [122] Oanh Nguyễn 12
38 [382] Nguyễn Thanh Thúy 11
39 [092] Thân Thị Chung 11
40 [389] Trần Thị Hằng 10
41 [392] Nguyen Thi Thang 10
42 [573] Hồ Thanh Phong 9
43 [393] Lê Thị Xuân Trinh 9
44 [481] Lê Thái Hoàn 9
45 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 9
46 [142] LINH PHAN 9
47 [488] Do Thi Kim Lanh 8
48 [252] ngoc anh truong 8
49 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 8
50 [034] Trần Anh Thư 7
51 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 7
52 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 7
53 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 7
54 [541] Nguyen Thi Linh Trang 6
55 [287] Lê Thị Khánh Huyền 6
56 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 6
57 [278] Đại Nguyễn Tài 6
58 [483] Bach Hoang Hai Trieu 6
59 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 6
60 [547] VO THI DIEU HAU 6
61 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 6
62 [457] NGUYỄN VĂN ANH 6
63 [458] Hồ Khánh Huyền 6
64 [283] Trang Trinh 5
65 [468] Nguyen Thi Thu 5
66 [408] Nguyen Thi Thu Nga 5
67 [466] Nguyen Hoang Khanh 5
68 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 5
69 [464] Hồ Thị Hươu 5
70 [543] Thai Thi Ngoc Linh 5
71 [370] Phan Thi Thao Huyen 5
72 [591] TONG THI NGOC HUONG 4
73 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 4
74 [460] Lê Nguyên Hưng 4
75 [361] Võ Hoàng Anh Thư 4
76 [399] Phan Thị Ngọc Yến 4
77 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 4
78 [363] Đào Thu Thủy 4
79 [347] Tran Thi Minh Nguyet 3
80 [571] NGUYEN THI TRA MY 3
81 [586] Cao Thị Thanh Phương 3
82 [385] Mai Kim Tiến 3
83 [594] TRAN THI THU HA 3
84 [589] Tô minh kha 3
85 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 3
86 [580] Trần Bích Hiền 3
87 [555] Tran Thi Tho 3
88 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
89 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
90 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 3
91 [242] Thảo Linh Nguyễn 3
92 [383] Le Quang Vinh 2
93 [552] Đặng Thị Tâm 2
94 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
95 [593] Lê Thị Minh Thư 2
96 [499] Đinh Thị Yến Nhi 2
97 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
98 [373] Võ Thị Thu Nga 2
99 [321] Hoàng Văn Vũ 2
100 [579] Trần Thị Kim Liên 2
101 [225] thi le 2
102 [577] Do Thi Ngoc Huyen 2
103 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 2
104 [006] Ta Hoc Vo 2
105 [513] Phan Thế Hoàng 2
106 [309] Trần Minh Đại 2
107 [271] Thị Ngọc Mai Lê 2
108 [587] Bùi Thanh Nga 2
109 [521] Ngô Thị Ngân 2
110 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 2
111 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
112 [576] Mai Lê Ngân 2
113 [530] Pơ Jum Nai Rô Mi 2
114 [517] Tran Thi Kim Trang 2
115 [227] Quốc Vương Hà 2
116 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2
117 [592] Nong Khayongaek 2
118 [396] Tran Thi Thuy Trang 2
119 [262] Nguyễn Thị Phương 2
120 [566] Nguyễn Phúc Minh 2
121 [582] Đào Thị Hồng Phi 2
122 [230] Tam Nguyen 1
123 [519] HOANG THI HANH 1
124 [200] Hoang ANH Hứa 1
125 [563] Hồ Thị Hoá 1
126 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 1
127 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
128 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
129 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 1
130 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
131 [477] Phung Thi Hai Chau 1
132 [168] Linh Phan 1
133 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
134 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
135 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
136 [237] Nguyen Ha 1
137 [413] Lê Thị Bảo Châu 1
138 [359] Phan Mạnh Hùng 1
139 [243] Nhi Nguyen 1
140 [108] Giang Tran 1
141 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
142 [265] Truyen Tran 1
143 [368] Ho Thi Bao Ngoc 1
144 [556] Nguyen Thi Chi Thang 1
145 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
146 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
147 [366] Thái Thị Phương 1
148 [549] Mông Hồng Nhung 1
149 [459] Nguyen Viet Anh 1
150 [333] Y Rem 1
151 [198] Quân Quang 1
152 [195] My Diem Duong 1
153 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 1
154 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 1
155 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 1
156 [163] Phan Nhan 1
157 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
158 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
159 [248] Lâm Lê 1
160 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
161 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
162 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
163 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
164 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
165 [169] Ung Thị Thu Thủy 1
166 [512] Pham Thi Phuong Thanh 1
167 [186] Tô Thị Lợi 1
168 [261] Lương Thị Thu Thảo 1
169 [075] ngô văn phúc lâm 1
170 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
171 [147] lệ hoàng 1
172 [002] Khoa Hồ 1
173 [286] Hoang Van Duc 1
174 [367] Hồ Thị Bờ 1
175 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
176 [596] Vannida Vilaychaleun 1
177 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
178 [567] Nguyễn Thị Ân Hà 1
179 [346] Nguyễn Thị Thuý Hằng 1
180 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
181 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
182 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 1