James (Jim) Peters

Oregon, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Nov 25 2017 2,316 215

Sessions

2020 2021 2022
396 658 572

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-18 14:00:00
2 50 2020-07-21 14:00:00
3 100 2020-08-18 00:00:00
4 150 2020-09-10 14:00:00
5 200 2020-10-04 14:00:00
6 250 2020-10-29 14:00:00
7 300 2020-11-20 23:00:00
8 350 2020-12-12 14:00:00
9 400 2021-01-02 14:00:00
10 450 2021-01-25 23:00:00
11 500 2021-02-15 15:00:00
12 550 2021-03-09 15:00:00
13 600 2021-04-01 00:00:00
14 650 2021-04-24 14:00:00
15 700 2021-05-16 15:00:00
16 750 2021-06-30 14:00:00
17 800 2021-08-05 15:00:00
18 850 2021-09-07 14:00:00
19 900 2021-10-01 14:00:00
20 950 2021-10-22 15:00:00
21 1,000 2021-12-02 00:00:00
22 1,000 2021-12-02 00:00:00
23 1,050 2021-12-28 14:00:00
24 1,100 2022-01-20 15:00:00
25 1,150 2022-02-09 15:00:00
26 1,200 2022-03-11 15:00:00
27 1,250 2022-04-06 14:00:00
28 1,300 2022-05-12 03:00:00
29 1,300 2022-05-12 03:00:00
30 1,350 2022-06-10 15:00:00
31 1,400 2022-07-09 15:00:00
32 1,450 2022-08-08 15:00:00
33 1,500 2022-09-06 21:43:53
34 1,550 2022-10-11 22:50:14
35 1,600 2022-11-05 21:00:00
36 1,650 2022-10-31 12:59:09
37 1,700 2022-10-31 12:59:09
38 1,750 2022-10-31 12:59:09
39 1,800 2022-10-31 12:59:09
40 1,850 2022-10-31 12:59:09
41 1,900 2022-10-31 12:59:09
42 1,950 2022-10-31 12:59:09
43 2,000 2022-10-31 12:59:09
44 2,050 2022-10-31 12:59:09
45 2,100 2022-10-31 12:59:09
46 2,150 2022-10-31 12:59:09
47 2,200 2022-10-31 12:59:09
48 2,250 2022-10-31 12:59:09
49 2,300 2022-11-22 22:49:22

Biography

My formal education includes a bachelor's degree in political science and a Juris Doctor degree. My first experience teaching English as a Second Language (ESL) was as a Peace Corps Volunteer (https://www.peacecorps.gov/) on Saipan in the Northern Mariana Islands. I learned the need for clear articulation and pronunciation of the English language during my 38-year career as a lawyer, where I tried hundreds of cases before juries and taught continuing education courses to lawyers and other professionals throughout the USA and Canada. I have been active in sports my entire life, first as a competitor and later as a coach. As a young man, I taught swimming and coached competitive swim teams, and for 23 years, until the start of the pandemic, I was a volunteer youth soccer coach.

Testimonials

Volunteering for ABVN since December 2017, I have seen more than 350 learners, ranging in age from 11 to 69 years. Some I saw only once, others I have met online more than 150 times. During a visit to Viet Nam in 2019, I had the privilege of meeting many students in person and visiting some of their families. My "official" contribution to ABVN is helping students build confidence by improving their English pronunciation, but there is so much more. As we meet week after week and share the "ups and downs" of our lives, students and teachers develop friendships, gain a deeper understanding of our respective cultures, and share our multi-generational experiences. It is worthwhile and fun! For prospective students and teachers, if you are ready to try something new, give ABVN a try, it could change your life.

Focus of teaching

Speaking/reading fluency, listening, and pronunciation.

Students taught

# Student Number of session
1 [246] vo lien 59
2 [221] Thu Trang Hồ Thị 55
3 [061] Mây Hồ 45
4 [467] Tăng Thị Sao Mai 44
5 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 42
6 [065] Mai Khắc Luân 42
7 [003] Cam Cat Mai 41
8 [203] Nguyen Thanh Sang 39
9 [134] Thị Lợi Nguyễn 38
10 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 35
11 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 31
12 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 29
13 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 29
14 [546] Phạm Thị Thu Hằng 28
15 [281] Trần Thị Minh Thư 27
16 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 27
17 [164] Huyền Lê 25
18 [204] Trà My Nguyễn Thị 24
19 [132] Sơn Tùng 24
20 [391] Truong Thi Ha 23
21 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 23
22 [304] lục bình hồ 22
23 [177] Thao Le 21
24 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 21
25 [222] Phuong Khanh Le 20
26 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 20
27 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 18
28 [270] Lê Thị Mai Nhung 18
29 [466] Nguyen Hoang Khanh 17
30 [161] Đặng Hồng Đông Các 15
31 [581] Bùi Thị Hằng 15
32 [001] Mai Thị Thảo Chi 13
33 [472] DINH THI BICH NHI 13
34 [187] Nhân Trần 13
35 [263] Đặng Đình Đức 13
36 [478] Nguyễn Thị Phương Thương 13
37 [362] Le Thi My Loan 12
38 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
39 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
40 [251] Huyền Trương Diệu 12
41 [122] Oanh Nguyễn 12
42 [669] Lê Thị Thùy Nghi 12
43 [573] Hồ Thanh Phong 11
44 [614] Trình Thị Thúy Hồng 11
45 [382] Nguyễn Thanh Thúy 11
46 [092] Thân Thị Chung 11
47 [389] Trần Thị Hằng 10
48 [392] Nguyen Thi Thang 10
49 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 10
50 [543] Thai Thi Ngoc Linh 10
51 [609] Phung Thi Hanh 9
52 [393] Lê Thị Xuân Trinh 9
53 [594] TRAN THI THU HA 9
54 [481] Lê Thái Hoàn 9
55 [142] LINH PHAN 9
56 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 9
57 [541] Nguyen Thi Linh Trang 8
58 [252] ngoc anh truong 8
59 [591] TONG THI NGOC HUONG 8
60 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 8
61 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 8
62 [670] Lien Dien Hieu 8
63 [624] Trần Lam Trường 8
64 [488] Do Thi Kim Lanh 8
65 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 7
66 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 7
67 [606] Nguyễn Thanh Thảo 7
68 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 7
69 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 7
70 [458] Hồ Khánh Huyền 7
71 [034] Trần Anh Thư 7
72 [278] Đại Nguyễn Tài 6
73 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 6
74 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 6
75 [483] Bach Hoang Hai Trieu 6
76 [547] VO THI DIEU HAU 6
77 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 6
78 [457] NGUYỄN VĂN ANH 6
79 [608] Bùi THỊ KIM YẾN 6
80 [287] Lê Thị Khánh Huyền 6
81 [582] Đào Thị Hồng Phi 5
82 [283] Trang Trinh 5
83 [468] Nguyen Thi Thu 5
84 [408] Nguyen Thi Thu Nga 5
85 [370] Phan Thi Thao Huyen 5
86 [464] Hồ Thị Hươu 5
87 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 5
88 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 5
89 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
90 [586] Cao Thị Thanh Phương 4
91 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 4
92 [460] Lê Nguyên Hưng 4
93 [361] Võ Hoàng Anh Thư 4
94 [605] Le Thi Ha 4
95 [555] Tran Thi Tho 4
96 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 4
97 [399] Phan Thị Ngọc Yến 4
98 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 4
99 [363] Đào Thu Thủy 4
100 [347] Tran Thi Minh Nguyet 3
101 [571] NGUYEN THI TRA MY 3
102 [593] Lê Thị Minh Thư 3
103 [385] Mai Kim Tiến 3
104 [640] Hoang Thi Loan 3
105 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 3
106 [587] Bùi Thanh Nga 3
107 [589] Tô minh kha 3
108 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 3
109 [580] Trần Bích Hiền 3
110 [576] Mai Lê Ngân 3
111 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 3
112 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 3
113 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
114 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
115 [242] Thảo Linh Nguyễn 3
116 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 3
117 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
118 [563] Hồ Thị Hoá 2
119 [552] Đặng Thị Tâm 2
120 [637] Nguyễn Văn Vĩ 2
121 [321] Hoàng Văn Vũ 2
122 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
123 [225] thi le 2
124 [373] Võ Thị Thu Nga 2
125 [579] Trần Thị Kim Liên 2
126 [006] Ta Hoc Vo 2
127 [577] Do Thi Ngoc Huyen 2
128 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 2
129 [309] Trần Minh Đại 2
130 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 2
131 [513] Phan Thế Hoàng 2
132 [271] Thị Ngọc Mai Lê 2
133 [521] Ngô Thị Ngân 2
134 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
135 [549] Mông Hồng Nhung 2
136 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 2
137 [623] Nguyen Thi Huyen 2
138 [530] Pơ Jum Nai Rô Mi 2
139 [227] Quốc Vương Hà 2
140 [517] Tran Thi Kim Trang 2
141 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2
142 [592] Nong Khayongaek 2
143 [656] Hoàng Tuấn Minh 2
144 [396] Tran Thi Thuy Trang 2
145 [262] Nguyễn Thị Phương 2
146 [383] Le Quang Vinh 2
147 [566] Nguyễn Phúc Minh 2
148 [596] Vannida Vilaychaleun 2
149 [200] Hoang ANH Hứa 2
150 [502] Trương Thanh Mai 1
151 [519] HOANG THI HANH 1
152 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 1
153 [619] Le Thi Hiep 1
154 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 1
155 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
156 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
157 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
158 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
159 [660] 21. Cao Phương Ngọc 1
160 [168] Linh Phan 1
161 [477] Phung Thi Hai Chau 1
162 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
163 [237] Nguyen Ha 1
164 [570] Nguyễn Thị Hiền 1
165 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
166 [470] Tran Thi Viet Thinh 1
167 [243] Nhi Nguyen 1
168 [108] Giang Tran 1
169 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
170 [359] Phan Mạnh Hùng 1
171 [413] Lê Thị Bảo Châu 1
172 [265] Truyen Tran 1
173 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
174 [628] Vũ Thị Vui 1
175 [368] Ho Thi Bao Ngoc 1
176 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
177 [556] Nguyen Thi Chi Thang 1
178 [198] Quân Quang 1
179 [195] My Diem Duong 1
180 [664] Dinh Phuong Nhi 1
181 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
182 [366] Thái Thị Phương 1
183 [333] Y Rem 1
184 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 1
185 [459] Nguyen Viet Anh 1
186 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 1
187 [248] Lâm Lê 1
188 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
189 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
190 [163] Phan Nhan 1
191 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 1
192 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 1
193 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
194 [649] Ta Tran Hong Thao 1
195 [186] Tô Thị Lợi 1
196 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
197 [147] lệ hoàng 1
198 [169] Ung Thị Thu Thủy 1
199 [075] ngô văn phúc lâm 1
200 [002] Khoa Hồ 1
201 [286] Hoang Van Duc 1
202 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
203 [261] Lương Thị Thu Thảo 1
204 [512] Pham Thi Phuong Thanh 1
205 [367] Hồ Thị Bờ 1
206 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
207 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
208 [346] Nguyễn Thị Thuý Hằng 1
209 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
210 [230] Tam Nguyen 1
211 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
212 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
213 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
214 [567] Nguyễn Thị Ân Hà 1
215 [306] Hoàng Thị Thu Thủy 1