Alon Kaiser

Melbourne, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Nov 25 2017 3,619 362

Sessions

2020 2021 2022 2023
728 896 532 429

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-12 23:00:00
2 50 2020-05-22 22:00:00
3 100 2020-06-05 19:00:00
4 150 2020-06-22 19:00:00
5 200 2020-07-07 17:00:00
6 250 2020-07-21 23:00:00
7 300 2020-08-03 21:00:00
8 350 2020-08-14 23:00:00
9 400 2020-08-31 17:00:00
10 450 2020-09-14 18:00:00
11 500 2020-09-30 21:00:00
12 550 2020-10-15 21:00:00
13 600 2020-11-03 00:00:00
14 650 2020-11-20 22:00:00
15 700 2020-12-15 00:00:00
16 750 2021-01-18 20:00:00
17 800 2021-02-03 17:00:00
18 850 2021-02-18 18:00:00
19 900 2021-03-23 22:00:00
20 950 2021-04-12 20:00:00
21 1,000 2021-04-28 23:00:00
22 1,050 2021-05-18 22:00:00
23 1,100 2021-06-03 18:00:00
24 1,150 2021-06-21 17:00:00
25 1,200 2021-07-07 22:00:00
26 1,200 2021-07-07 22:00:00
27 1,250 2021-08-17 19:00:00
28 1,250 2021-08-17 19:00:00
29 1,300 2021-08-31 18:00:00
30 1,350 2021-09-14 22:00:00
31 1,400 2021-09-30 23:00:00
32 1,450 2021-10-19 19:00:00
33 1,500 2021-11-05 19:00:00
34 1,550 2021-11-23 17:00:00
35 1,600 2021-12-10 17:00:00
36 1,650 2022-01-26 17:00:00
37 1,700 2022-02-14 22:00:00
38 1,700 2022-02-14 22:00:00
39 1,750 2022-03-07 19:00:00
40 1,800 2022-04-05 23:00:00
41 1,850 2022-05-12 23:00:00
42 1,850 2022-05-12 23:00:00
43 1,900 2022-07-21 00:00:00
44 1,950 2022-08-15 18:00:00
45 1,950 2022-08-15 18:00:00
46 2,000 2022-10-13 08:41:37
47 2,050 2022-10-17 12:00:00
48 2,100 2022-11-11 11:00:00
49 2,150 2022-12-08 10:00:00
50 2,200 2023-01-24 16:00:00
51 2,250 2023-02-14 17:00:00
52 2,300 2023-04-20 17:00:00
53 2,350 2023-05-17 11:00:00
54 2,400 2023-06-13 10:00:00
55 2,450 2023-07-07 11:00:00
56 2,500 2023-07-28 11:00:00
57 2,550 2023-08-22 17:00:00
58 2,600 2023-11-20 15:00:00
59 2,650 2022-10-31 10:53:08
60 2,700 2022-10-31 10:53:08
61 2,750 2022-10-31 10:53:08
62 2,800 2022-10-31 10:53:08
63 2,850 2022-10-31 10:53:08
64 2,900 2022-10-31 10:53:08
65 2,950 2022-10-31 10:53:08
66 3,000 2022-10-31 10:53:08
67 3,050 2022-10-31 10:53:08
68 3,100 2022-10-31 10:53:08
69 3,150 2022-11-24 08:31:39
70 3,200 2022-12-23 06:22:00
71 3,250 2023-02-06 13:48:02
72 3,300 2023-03-02 10:46:58
73 3,350 2023-05-11 10:40:42
74 3,400 2023-06-06 12:29:16
75 3,450 2023-07-04 12:37:33
76 3,500 2023-07-24 13:49:52
77 3,550 2023-08-16 07:50:46
78 3,600 2023-11-16 08:57:13

Biography

Alon has been teaching for over 30 years. He trained at University in Adelaide and gained his Masters in Information Technology in Education in Melbourne, Australia and taught for 20 years at a girl’s school as Head of Geography. He has also worked in Kenya in Africa teaching English to upper primary students. Alon completed his CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) in 2015. Following this, he moved to Hoi An and taught English to a variety of different age groups including primary children as well as adults. He was teaching in Vietnam in 2016 and 2017 at Danang Vocational Tourism College. He was involved with providing language guidance and English pronunciation to hospitality students as well as running in-services for teachers on new ideas in teaching. Having returned to Australia he is involved with an asylum seeker organisation as a volunteer teacher of English.   Alon is married with two grown-up children. He likes to cook, read novels as well as travel. He enjoys meeting new students and speaking with them about their life experiences.

Testimonials

My enjoyment comes from teaching a large number of students who inspire me with their energy and enthusiasm for learning. They are very grateful to have teachers who are dedicated in their desire to improve their English speaking and pronunciation skills. I am honored to be a member of the ABVN team.

Focus of teaching

I teach from basic to IELTS level and enjoy doing some grammar work.I also do reading, speaking and listening skills for students. I always enjoy a chat as well, so I need to be reminded to get down to the basics and do some teaching.

Students taught

# Student Number of session
1 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 66
2 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 61
3 [246] vo lien 59
4 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 57
5 [203] Nguyen Thanh Sang 56
6 [251] Huyền Trương Diệu 51
7 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 49
8 [543] Thai Thi Ngoc Linh 48
9 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 47
10 [161] Đặng Hồng Đông Các 45
11 [204] Trà My Nguyễn Thị 44
12 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 44
13 [122] Oanh Nguyễn 43
14 [281] Trần Thị Minh Thư 43
15 [177] Thao Le 41
16 [373] Võ Thị Thu Nga 40
17 [391] Truong Thi Ha 38
18 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 33
19 [194] Bao My 33
20 [222] Phuong Khanh Le 31
21 [221] Thu Trang Hồ Thị 30
22 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 27
23 [414] Ho Thi Den 27
24 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 25
25 [164] Huyền Lê 25
26 [092] Thân Thị Chung 25
27 [283] Trang Trinh 23
28 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 23
29 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 22
30 [263] Đặng Đình Đức 22
31 [215] Tri Rianny 21
32 [293] Nguyễn Duy Kính 19
33 [157] Anh Nguyên 19
34 [727] BUI THI DUNG 17
35 [145] Lê Truyền 17
36 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 17
37 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 16
38 [389] Trần Thị Hằng 15
39 [689] Lê Thị Minh Liểu 15
40 [385] Mai Kim Tiến 15
41 [735] Lê Thị Thủy Tiên 15
42 [169] Ung Thị Thu Thủy 15
43 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 15
44 [605] Le Thi Ha 14
45 [244] Quỳnh Anh Lê 14
46 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 14
47 [607] Nguyen Thi Cam Tien 14
48 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 13
49 [273] Tram Huynh 13
50 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 13
51 [360] Võ Hoàng Duyên 13
52 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 13
53 [392] Nguyen Thi Thang 13
54 [614] Trình Thị Thúy Hồng 12
55 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 12
56 [034] Trần Anh Thư 12
57 [594] TRAN THI THU HA 12
58 [719] Vũ Đức Huy 12
59 [549] Mông Hồng Nhung 12
60 [287] Lê Thị Khánh Huyền 12
61 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 12
62 [254] Hà Thị Ngọc Anh 12
63 [570] Nguyễn Thị Hiền 12
64 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
65 [683] Phan Thị Thu Hương 11
66 [374] Lê Thị Cúc 11
67 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 11
68 [714] Lê Thị Hiền Thu 11
69 [460] Lê Nguyên Hưng 10
70 [724] Tran Le Cam Han 10
71 [200] Hoang ANH Hứa 10
72 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 10
73 [821] Nguyễn Cát Tường 10
74 [825] LE THI THUY LINH 9
75 [211] Hồ Thị Thu Hà 9
76 [268] Linh Đoàn 9
77 [237] Nguyen Ha 8
78 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 8
79 [198] Quân Quang 8
80 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 8
81 [399] Phan Thị Ngọc Yến 8
82 [646] Thai Thi Minh Thu 8
83 [717] Đặng Văn Viễn 8
84 [514] Trần Thị Hoa Kiều 8
85 [467] Tăng Thị Sao Mai 8
86 [573] Hồ Thanh Phong 7
87 [692] NGUYEN THI THANH THUY 7
88 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 7
89 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 7
90 [741] Huynh Thi Thanh Truyen 7
91 [839] Lê Thị Mai Huệ 7
92 [051] Linh Phạm Nguyễn Tuyền 7
93 [711] Lưu Thị Vi Na 7
94 [669] Lê Thị Thùy Nghi 7
95 [097] Huong Nguyen 7
96 [571] NGUYEN THI TRA MY 7
97 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 7
98 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 7
99 [483] Bach Hoang Hai Trieu 7
100 [843] Dang Ha My 7
101 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 7
102 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 7
103 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 7
104 [591] TONG THI NGOC HUONG 6
105 [380] Phạm Thị Thúy Vân 6
106 [826] Nguyễn Thị Tâm 6
107 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 6
108 [581] Bùi Thị Hằng 6
109 [354] Nguyễn Chí Hướng 6
110 [060] Quynh Mong 6
111 [640] Hoang Thi Loan 6
112 [710] Nguyễn Thị Hồng 6
113 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 6
114 [661] Trần Linh 5
115 [192] Hoaithuong Nguyen 5
116 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 5
117 [834] Nguyễn Minh Dũng 5
118 [284] Tô Thị Thu Phương 5
119 [670] Lien Dien Hieu 5
120 [238] diem thuy 5
121 [265] Truyen Tran 5
122 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 5
123 [470] Tran Thi Viet Thinh 5
124 [458] Hồ Khánh Huyền 5
125 [134] Thị Lợi Nguyễn 5
126 [733] Vu Thanh Hang 5
127 [804] Đinh Bảo Châu Thi 5
128 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 5
129 [464] Hồ Thị Hươu 5
130 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
131 [163] Phan Nhan 5
132 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 5
133 [230] Tam Nguyen 5
134 [379] La Thị Thanh Trúc 5
135 [019] Cam Dang Thi My 5
136 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 5
137 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 4
138 [555] Tran Thi Tho 4
139 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 4
140 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 4
141 [481] Lê Thái Hoàn 4
142 [243] Nhi Nguyen 4
143 [396] Tran Thi Thuy Trang 4
144 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 4
145 [806] Ha Thi Van Giang 4
146 [289] Ngan Nguyen 4
147 [836] VO THI MY OANH 4
148 [582] Đào Thị Hồng Phi 4
149 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 4
150 [615] Lê Trung Anh 4
151 [256] Hoàng Hải 4
152 [833] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 4
153 [694] LE HONG PHUOC 4
154 [547] VO THI DIEU HAU 4
155 [269] Nhân Nguyễn Hữu 4
156 [047] Hoàng Đăng Khoa 4
157 [214] Khánh Huyền Trần 4
158 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 4
159 [641] Dat Tien 4
160 [587] Bùi Thanh Nga 4
161 [812] Võ Thị Chúc Linh 3
162 [218] Thảo Nguyên Nguyễn 3
163 [813] Huynh Tan Vu 3
164 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 3
165 [234] Antôn Thái Viết Phúc 3
166 [361] Võ Hoàng Anh Thư 3
167 [633] Name: Võ Thị Thủy Tiên, email: tienvo10102000@gmail.com 3
168 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 3
169 [267] Tường Linh 3
170 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 3
171 [700] Quang Hoài Thương 3
172 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 3
173 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 3
174 [726] LÊ THỊ HOÀI 3
175 [518] Lê Trần Nhật Tân 3
176 [589] Tô minh kha 3
177 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 3
178 [696] Phan Thi My Le 3
179 [811] Nguyen Huong Nhi 3
180 [108] Giang Tran 3
181 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
182 [739] Thái Thị Ngọc Dung 3
183 [713] Nguyễn Thảo Nhi 3
184 [809] LE PHI DUY 3
185 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 3
186 [623] Nguyen Thi Huyen 3
187 [484] Le Thi Trinh 3
188 [597] Trần Phương Thảo 3
189 [563] Hồ Thị Hoá 3
190 [393] Lê Thị Xuân Trinh 3
191 [224] Thị Ý Nhi Hồ 3
192 [288] Thư Trần 3
193 [477] Phung Thi Hai Chau 3
194 [280] Ngọc Dung Mai 3
195 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
196 [835] Lê Thị Hương 3
197 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 3
198 [701] Nguyen Thi Linh 2
199 [259] Nga Hồ 2
200 [609] Phung Thi Hanh 2
201 [472] DINH THI BICH NHI 2
202 [612] Lâm Tú Nghi 2
203 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 2
204 [357] Bui Thi Cam Nuong 2
205 [642] Le Thi Thanh Thao 2
206 [564] Trần Thị Huế 2
207 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 2
208 [383] Le Quang Vinh 2
209 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 2
210 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 2
211 [742] HOANG THI NGAN CHAU 2
212 [290] Văn Tùng Đinh 2
213 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 2
214 [521] Ngô Thị Ngân 2
215 [671] Vien Nguyen 2
216 [528] Phan Thanh Thanh 2
217 [107] nguyen ngoc kieu oanh 2
218 [353] Pham Thi Hien Thuong 2
219 [830] Nguyễn Hoài Nam 2
220 [408] Nguyen Thi Thu Nga 2
221 [309] Trần Minh Đại 2
222 [709] Đỗ Thị Thu Phương 2
223 [808] Lê Thị Bích quyên 2
224 [624] Trần Lam Trường 2
225 [366] Thái Thị Phương 2
226 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 2
227 [210] hà nguyễn 2
228 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 2
229 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
230 [517] Tran Thi Kim Trang 2
231 [137] Thanh Huyền Thành 2
232 [553] Trương thị như quỳnh 2
233 [272] Yến Trần 2
234 [606] Nguyễn Thanh Thảo 2
235 [368] Ho Thi Bao Ngoc 2
236 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
237 [466] Nguyen Hoang Khanh 2
238 [507] Kiều Nguyễn Tuyết Mai 2
239 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
240 [004] thanh phuong Nguyen 2
241 [631] Kieu Le Tuyet Ngan 2
242 [367] Hồ Thị Bờ 2
243 [803] Lê Thị Kim Bằng 2
244 [580] Trần Bích Hiền 2
245 [807] Nguyễn Văn Tuấn 2
246 [168] Linh Phan 2
247 [593] Lê Thị Minh Thư 2
248 [295] Trúc Thanh 2
249 [648] Tran Van Quyen 2
250 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 2
251 [297] Nhi Nguyễn Hoài 2
252 [688] LÊ THỊ NGỌC ÁNH 2
253 [693] Pham Thi Thu An 2
254 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
255 [738] Phạm Văn Hùng 2
256 [722] Bui Duy Khang 2
257 [332] Nong Thi Binh Yen 1
258 [658] Tran Vo Khanh Vy 1
259 [333] Y Rem 1
260 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 1
261 [388] Nguyễn Thị Hoài Linh 1
262 [401] Đỗ Hà Anh Thư 1
263 [266] Đặng Thị Mai 1
264 [728] Hoàng Anh Dũng 1
265 [006] Ta Hoc Vo 1
266 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
267 [400] Trần Trúc Quân 1
268 [116] Thuong Le 1
269 [656] Hoàng Tuấn Minh 1
270 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
271 [818] Bùi Thị Loan 1
272 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
273 [474] TRAN THI THANH DUNG 1
274 [298] Huynh Van Quy 1
275 [824] Doan Thi Nhung 1
276 [664] Dinh Phuong Nhi 1
277 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
278 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 1
279 [225] thi le 1
280 [574] Vo Thi My Tuyet 1
281 [523] Vo Thi Nhu Quynh 1
282 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 1
283 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
284 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
285 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
286 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
287 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
288 [456] Le Viet Hoang Long 1
289 [850] Thảo Lê 1
290 [628] Vũ Thị Vui 1
291 [800] Hân Ngọc 1
292 [199] Vy Trịnh 1
293 [227] Quốc Vương Hà 1
294 [577] Do Thi Ngoc Huyen 1
295 [576] Mai Lê Ngân 1
296 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
297 [592] Nong Khayongaek 1
298 [494] Daisuke Kokubu 1
299 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
300 [716] DANG THI THU HA 1
301 [496] Rimon Okano 1
302 [687] Nguyễn Thị Mi Na 1
303 [524] Phan Thị Hoà 1
304 [734] Hoang Trung Quan 1
305 [617] Tran Thi Dung 1
306 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 1
307 [485] Tran Thu Hien 1
308 [359] Phan Mạnh Hùng 1
309 [118] Vy Trần 1
310 [473] Phạm Thị Tiền 1
311 [840] Ho Thi Lan 1
312 [213] Canh Luc Nguyen 1
313 [672] Kim Ngan 1
314 [702] Y Hôn 1
315 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
316 [829] Tran Thi Thu 1
317 [674] Đặng Văn Viễn 1
318 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
319 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
320 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
321 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
322 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
323 [248] Lâm Lê 1
324 [513] Phan Thế Hoàng 1
325 [637] Nguyễn Văn Vĩ 1
326 [801] Trần Thị Hoài Nga 1
327 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 1
328 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
329 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 1
330 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
331 [548] Nguyen Thi Thuong 1
332 [463] DUONG THI YEN 1
333 [349] Nguyễn Thị Hoài 1
334 [314] Mai Thị Mỹ Vân 1
335 [529] Somnak Kalan 1
336 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
337 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 1
338 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
339 [610] Hồ Châu Pha 1
340 [685] LE THI THOM 1
341 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
342 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
343 [846] Nguyễn Thị Tiểu Phương 1
344 [206] Trần Thị Thanh Diễm 1
345 [828] Nguyen Van Sy 1
346 [201] Kiều Oanh Nguyễn 1
347 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
348 [715] HOANG THI LY 1
349 [837] PHAM THI PHUONG HIEN 1
350 [139] Tình Hoàng Thị 1
351 [363] Đào Thu Thủy 1
352 [810] CU THI CHI 1
353 [584] Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1
354 [560] Vi Thị Bích 1
355 [362] Le Thi My Loan 1
356 [619] Le Thi Hiep 1
357 [827] Nguyễn Thị Thảo 1
358 [579] Trần Thị Kim Liên 1
359 [296] Trần Nhật Quỳnh 1
360 [849] Thảo nguyên Trần 1
361 [262] Nguyễn Thị Phương 1
362 [816] TRAN TRONG TIN 1