Alon Kaiser

Melbourne, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Nov 25 2017 3,302 313

Sessions

2020 2021 2022 2023
728 896 532 104

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-12 23:00:00
2 50 2020-05-22 22:00:00
3 100 2020-06-05 19:00:00
4 150 2020-06-22 19:00:00
5 200 2020-07-07 17:00:00
6 250 2020-07-21 23:00:00
7 300 2020-08-03 21:00:00
8 350 2020-08-14 23:00:00
9 400 2020-08-31 17:00:00
10 450 2020-09-14 18:00:00
11 500 2020-09-30 21:00:00
12 550 2020-10-15 21:00:00
13 600 2020-11-03 00:00:00
14 650 2020-11-20 22:00:00
15 700 2020-12-15 00:00:00
16 750 2021-01-18 20:00:00
17 800 2021-02-03 17:00:00
18 850 2021-02-18 18:00:00
19 900 2021-03-23 22:00:00
20 950 2021-04-12 20:00:00
21 1,000 2021-04-28 23:00:00
22 1,050 2021-05-18 22:00:00
23 1,100 2021-06-03 18:00:00
24 1,150 2021-06-21 17:00:00
25 1,200 2021-07-07 22:00:00
26 1,200 2021-07-07 22:00:00
27 1,250 2021-08-17 19:00:00
28 1,250 2021-08-17 19:00:00
29 1,300 2021-08-31 18:00:00
30 1,350 2021-09-14 22:00:00
31 1,400 2021-09-30 23:00:00
32 1,450 2021-10-19 19:00:00
33 1,500 2021-11-05 19:00:00
34 1,550 2021-11-23 17:00:00
35 1,600 2021-12-10 17:00:00
36 1,650 2022-01-26 17:00:00
37 1,700 2022-02-14 22:00:00
38 1,700 2022-02-14 22:00:00
39 1,750 2022-03-07 19:00:00
40 1,800 2022-04-05 23:00:00
41 1,850 2022-05-12 23:00:00
42 1,850 2022-05-12 23:00:00
43 1,900 2022-07-21 00:00:00
44 1,950 2022-08-15 18:00:00
45 1,950 2022-08-15 18:00:00
46 2,000 2022-10-13 08:41:37
47 2,050 2022-10-17 12:00:00
48 2,100 2022-11-11 11:00:00
49 2,150 2022-12-08 10:00:00
50 2,200 2023-01-24 16:00:00
51 2,250 2023-02-14 17:00:00
52 2,300 2022-10-31 10:53:08
53 2,350 2022-10-31 10:53:08
54 2,400 2022-10-31 10:53:08
55 2,450 2022-10-31 10:53:08
56 2,500 2022-10-31 10:53:08
57 2,550 2022-10-31 10:53:08
58 2,600 2022-10-31 10:53:08
59 2,650 2022-10-31 10:53:08
60 2,700 2022-10-31 10:53:08
61 2,750 2022-10-31 10:53:08
62 2,800 2022-10-31 10:53:08
63 2,850 2022-10-31 10:53:08
64 2,900 2022-10-31 10:53:08
65 2,950 2022-10-31 10:53:08
66 3,000 2022-10-31 10:53:08
67 3,050 2022-10-31 10:53:08
68 3,100 2022-10-31 10:53:08
69 3,150 2022-11-24 08:31:39
70 3,200 2022-12-23 06:22:00
71 3,250 2023-02-06 13:48:02
72 3,300 2023-03-02 10:46:58

Biography

Alon has been teaching for over 30 years. He trained at University in Adelaide and gained his Masters in Information Technology in Education in Melbourne, Australia and taught for 20 years at a girl’s school as Head of Geography. He has also worked in Kenya in Africa teaching English to upper primary students. Alon completed his CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) in 2015. Following this, he moved to Hoi An and taught English to a variety of different age groups including primary children as well as adults. He was teaching in Vietnam in 2016 and 2017 at Danang Vocational Tourism College. He was involved with providing language guidance and English pronunciation to hospitality students as well as running in-services for teachers on new ideas in teaching. Having returned to Australia he is involved with an asylum seeker organisation as a volunteer teacher of English.   Alon is married with two grown-up children. He likes to cook, read novels as well as travel. He enjoys meeting new students and speaking with them about their life experiences.

Testimonials

My enjoyment comes from teaching a large number of students who inspire me with their energy and enthusiasm for learning. They are very grateful to have teachers who are dedicated in their desire to improve their English speaking and pronunciation skills. I am honored to be a member of the ABVN team.

Focus of teaching

I teach from basic to IELTS level and enjoy doing some grammar work.I also do reading, speaking and listening skills for students. I always enjoy a chat as well, so I need to be reminded to get down to the basics and do some teaching.

Students taught

# Student Number of session
1 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 66
2 [246] vo lien 59
3 [203] Nguyen Thanh Sang 56
4 [251] Huyền Trương Diệu 51
5 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 49
6 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 47
7 [161] Đặng Hồng Đông Các 45
8 [204] Trà My Nguyễn Thị 44
9 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 44
10 [122] Oanh Nguyễn 43
11 [281] Trần Thị Minh Thư 43
12 [177] Thao Le 41
13 [373] Võ Thị Thu Nga 40
14 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 38
15 [391] Truong Thi Ha 38
16 [543] Thai Thi Ngoc Linh 36
17 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 36
18 [194] Bao My 33
19 [222] Phuong Khanh Le 31
20 [221] Thu Trang Hồ Thị 30
21 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 27
22 [414] Ho Thi Den 27
23 [092] Thân Thị Chung 25
24 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 25
25 [164] Huyền Lê 25
26 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 24
27 [283] Trang Trinh 23
28 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 23
29 [263] Đặng Đình Đức 22
30 [215] Tri Rianny 21
31 [157] Anh Nguyên 19
32 [293] Nguyễn Duy Kính 19
33 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 17
34 [145] Lê Truyền 17
35 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 16
36 [385] Mai Kim Tiến 15
37 [169] Ung Thị Thu Thủy 15
38 [389] Trần Thị Hằng 15
39 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 15
40 [607] Nguyen Thi Cam Tien 14
41 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 14
42 [244] Quỳnh Anh Lê 14
43 [605] Le Thi Ha 14
44 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 13
45 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 13
46 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 13
47 [360] Võ Hoàng Duyên 13
48 [392] Nguyen Thi Thang 13
49 [273] Tram Huynh 13
50 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
51 [549] Mông Hồng Nhung 12
52 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 12
53 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 12
54 [570] Nguyễn Thị Hiền 12
55 [614] Trình Thị Thúy Hồng 12
56 [034] Trần Anh Thư 12
57 [287] Lê Thị Khánh Huyền 12
58 [254] Hà Thị Ngọc Anh 12
59 [594] TRAN THI THU HA 12
60 [374] Lê Thị Cúc 11
61 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 11
62 [200] Hoang ANH Hứa 10
63 [460] Lê Nguyên Hưng 10
64 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 10
65 [211] Hồ Thị Thu Hà 9
66 [268] Linh Đoàn 9
67 [237] Nguyen Ha 8
68 [399] Phan Thị Ngọc Yến 8
69 [514] Trần Thị Hoa Kiều 8
70 [198] Quân Quang 8
71 [467] Tăng Thị Sao Mai 8
72 [646] Thai Thi Minh Thu 8
73 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 8
74 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 8
75 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 7
76 [483] Bach Hoang Hai Trieu 7
77 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 7
78 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 7
79 [051] Linh Phạm Nguyễn Tuyền 7
80 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 7
81 [573] Hồ Thanh Phong 7
82 [669] Lê Thị Thùy Nghi 7
83 [097] Huong Nguyen 7
84 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 7
85 [571] NGUYEN THI TRA MY 7
86 [710] Nguyễn Thị Hồng 6
87 [354] Nguyễn Chí Hướng 6
88 [591] TONG THI NGOC HUONG 6
89 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 6
90 [060] Quynh Mong 6
91 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 6
92 [581] Bùi Thị Hằng 6
93 [380] Phạm Thị Thúy Vân 6
94 [640] Hoang Thi Loan 6
95 [019] Cam Dang Thi My 5
96 [192] Hoaithuong Nguyen 5
97 [458] Hồ Khánh Huyền 5
98 [134] Thị Lợi Nguyễn 5
99 [284] Tô Thị Thu Phương 5
100 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
101 [238] diem thuy 5
102 [265] Truyen Tran 5
103 [163] Phan Nhan 5
104 [661] Trần Linh 5
105 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 5
106 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 5
107 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 5
108 [464] Hồ Thị Hươu 5
109 [670] Lien Dien Hieu 5
110 [379] La Thị Thanh Trúc 5
111 [470] Tran Thi Viet Thinh 5
112 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 5
113 [230] Tam Nguyen 5
114 [615] Lê Trung Anh 4
115 [547] VO THI DIEU HAU 4
116 [641] Dat Tien 4
117 [243] Nhi Nguyen 4
118 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 4
119 [692] NGUYEN THI THANH THUY 4
120 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 4
121 [587] Bùi Thanh Nga 4
122 [683] Phan Thị Thu Hương 4
123 [289] Ngan Nguyen 4
124 [555] Tran Thi Tho 4
125 [481] Lê Thái Hoàn 4
126 [256] Hoàng Hải 4
127 [733] Vu Thanh Hang 4
128 [269] Nhân Nguyễn Hữu 4
129 [047] Hoàng Đăng Khoa 4
130 [717] Đặng Văn Viễn 4
131 [582] Đào Thị Hồng Phi 4
132 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 4
133 [214] Khánh Huyền Trần 4
134 [396] Tran Thi Thuy Trang 4
135 [623] Nguyen Thi Huyen 3
136 [597] Trần Phương Thảo 3
137 [218] Thảo Nguyên Nguyễn 3
138 [714] Lê Thị Hiền Thu 3
139 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 3
140 [234] Antôn Thái Viết Phúc 3
141 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 3
142 [484] Le Thi Trinh 3
143 [563] Hồ Thị Hoá 3
144 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 3
145 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
146 [267] Tường Linh 3
147 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 3
148 [633] Name: Võ Thị Thủy Tiên, email: tienvo10102000@gmail.com 3
149 [108] Giang Tran 3
150 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
151 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 3
152 [711] Lưu Thị Vi Na 3
153 [393] Lê Thị Xuân Trinh 3
154 [224] Thị Ý Nhi Hồ 3
155 [477] Phung Thi Hai Chau 3
156 [700] Quang Hoài Thương 3
157 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 3
158 [280] Ngọc Dung Mai 3
159 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 3
160 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 3
161 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 3
162 [694] LE HONG PHUOC 3
163 [518] Lê Trần Nhật Tân 3
164 [288] Thư Trần 3
165 [361] Võ Hoàng Anh Thư 3
166 [589] Tô minh kha 3
167 [739] Thái Thị Ngọc Dung 3
168 [107] nguyen ngoc kieu oanh 2
169 [507] Kiều Nguyễn Tuyết Mai 2
170 [353] Pham Thi Hien Thuong 2
171 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 2
172 [408] Nguyen Thi Thu Nga 2
173 [259] Nga Hồ 2
174 [648] Tran Van Quyen 2
175 [580] Trần Bích Hiền 2
176 [688] LÊ THỊ NGỌC ÁNH 2
177 [693] Pham Thi Thu An 2
178 [366] Thái Thị Phương 2
179 [593] Lê Thị Minh Thư 2
180 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 2
181 [722] Bui Duy Khang 2
182 [137] Thanh Huyền Thành 2
183 [701] Nguyen Thi Linh 2
184 [272] Yến Trần 2
185 [724] Tran Le Cam Han 2
186 [290] Văn Tùng Đinh 2
187 [612] Lâm Tú Nghi 2
188 [368] Ho Thi Bao Ngoc 2
189 [466] Nguyen Hoang Khanh 2
190 [642] Le Thi Thanh Thao 2
191 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
192 [367] Hồ Thị Bờ 2
193 [309] Trần Minh Đại 2
194 [741] Huynh Thi Thanh Truyen 2
195 [609] Phung Thi Hanh 2
196 [742] HOANG THI NGAN CHAU 2
197 [210] hà nguyễn 2
198 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 2
199 [671] Vien Nguyen 2
200 [472] DINH THI BICH NHI 2
201 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
202 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 2
203 [564] Trần Thị Huế 2
204 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 2
205 [624] Trần Lam Trường 2
206 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 2
207 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
208 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 2
209 [521] Ngô Thị Ngân 2
210 [004] thanh phuong Nguyen 2
211 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
212 [726] LÊ THỊ HOÀI 2
213 [528] Phan Thanh Thanh 2
214 [719] Vũ Đức Huy 2
215 [168] Linh Phan 2
216 [606] Nguyễn Thanh Thảo 2
217 [357] Bui Thi Cam Nuong 2
218 [696] Phan Thi My Le 2
219 [295] Trúc Thanh 2
220 [631] Kieu Le Tuyet Ngan 2
221 [517] Tran Thi Kim Trang 2
222 [553] Trương thị như quỳnh 2
223 [383] Le Quang Vinh 2
224 [297] Nhi Nguyễn Hoài 2
225 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
226 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
227 [610] Hồ Châu Pha 1
228 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
229 [262] Nguyễn Thị Phương 1
230 [685] LE THI THOM 1
231 [456] Le Viet Hoang Long 1
232 [513] Phan Thế Hoàng 1
233 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
234 [494] Daisuke Kokubu 1
235 [715] HOANG THI LY 1
236 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
237 [266] Đặng Thị Mai 1
238 [006] Ta Hoc Vo 1
239 [548] Nguyen Thi Thuong 1
240 [463] DUONG THI YEN 1
241 [529] Somnak Kalan 1
242 [619] Le Thi Hiep 1
243 [116] Thuong Le 1
244 [298] Huynh Van Quy 1
245 [485] Tran Thu Hien 1
246 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
247 [359] Phan Mạnh Hùng 1
248 [473] Phạm Thị Tiền 1
249 [658] Tran Vo Khanh Vy 1
250 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
251 [560] Vi Thị Bích 1
252 [248] Lâm Lê 1
253 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
254 [728] Hoàng Anh Dũng 1
255 [584] Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1
256 [579] Trần Thị Kim Liên 1
257 [199] Vy Trịnh 1
258 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 1
259 [227] Quốc Vương Hà 1
260 [656] Hoàng Tuấn Minh 1
261 [664] Dinh Phuong Nhi 1
262 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
263 [349] Nguyễn Thị Hoài 1
264 [314] Mai Thị Mỹ Vân 1
265 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
266 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
267 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 1
268 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
269 [628] Vũ Thị Vui 1
270 [118] Vy Trần 1
271 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
272 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
273 [213] Canh Luc Nguyen 1
274 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
275 [716] DANG THI THU HA 1
276 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
277 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
278 [363] Đào Thu Thủy 1
279 [687] Nguyễn Thị Mi Na 1
280 [362] Le Thi My Loan 1
281 [574] Vo Thi My Tuyet 1
282 [523] Vo Thi Nhu Quynh 1
283 [296] Trần Nhật Quỳnh 1
284 [734] Hoang Trung Quan 1
285 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
286 [617] Tran Thi Dung 1
287 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
288 [672] Kim Ngan 1
289 [576] Mai Lê Ngân 1
290 [332] Nong Thi Binh Yen 1
291 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 1
292 [577] Do Thi Ngoc Huyen 1
293 [333] Y Rem 1
294 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
295 [592] Nong Khayongaek 1
296 [388] Nguyễn Thị Hoài Linh 1
297 [674] Đặng Văn Viễn 1
298 [401] Đỗ Hà Anh Thư 1
299 [496] Rimon Okano 1
300 [400] Trần Trúc Quân 1
301 [637] Nguyễn Văn Vĩ 1
302 [524] Phan Thị Hoà 1
303 [201] Kiều Oanh Nguyễn 1
304 [206] Trần Thị Thanh Diễm 1
305 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 1
306 [139] Tình Hoàng Thị 1
307 [474] TRAN THI THANH DUNG 1
308 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 1
309 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
310 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
311 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
312 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
313 [225] thi le 1