Alon Kaiser

Melbourne, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 24 2020 1,557 172

Sessions

2020 2021
728 842

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-12 16:00:00
2 50 2020-05-22 15:00:00
3 100 2020-06-05 12:00:00
4 150 2020-06-22 12:00:00
5 200 2020-07-07 10:00:00
6 250 2020-07-21 16:00:00
7 300 2020-08-03 14:00:00
8 350 2020-08-14 16:00:00
9 400 2020-08-31 10:00:00
10 450 2020-09-14 11:00:00
11 500 2020-09-30 14:00:00
12 550 2020-10-15 14:00:00
13 600 2020-11-02 17:00:00
14 650 2020-11-20 15:00:00
15 700 2020-12-14 17:00:00
16 750 2021-01-18 13:00:00
17 800 2021-02-03 10:00:00
18 850 2021-02-18 11:00:00
19 900 2021-03-23 15:00:00
20 950 2021-04-12 13:00:00
21 1,000 2021-04-28 16:00:00
22 1,050 2021-05-18 15:00:00
23 1,100 2021-06-03 11:00:00
24 1,150 2021-06-21 10:00:00
25 1,200 2021-07-07 15:00:00
26 1,200 2021-07-07 15:00:00
27 1,250 2021-08-17 12:00:00
28 1,250 2021-08-17 12:00:00
29 1,300 2021-08-31 11:00:00
30 1,350 2021-09-14 15:00:00
31 1,400 2021-09-30 16:00:00
32 1,450 2021-10-19 12:00:00
33 1,500 2021-11-05 12:00:00
34 1,550 2021-11-23 10:00:00

Biography

Alon has been teaching for over 30 years. He trained at University in Adelaide and gained his Masters in Information Technology in Education in Melbourne, Australia and taught for 20 years at a girl’s school as Head of Geography. He has also worked in Kenya in Africa teaching English to upper primary students. Alon completed his CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) in 2015. Following this, he moved to Hoi An and taught English to a variety of different age groups including primary children as well as adults. He was teaching in Vietnam in 2016 and 2017 at Danang Vocational Tourism College. He was involved with providing language guidance and English pronunciation to hospitality students as well as running in-services for teachers on new ideas in teaching. Having returned to Australia he is involved with an asylum seeker organisation as a volunteer teacher of English.   Alon is married with two grown-up children. He likes to cook, read novels as well as travel. He enjoys meeting new students and speaking with them about their life experiences.

Testimonials

My enjoyment comes from teaching a large number of students who inspire me with their energy and enthusiasm for learning. They are very grateful to have teachers who are dedicated in their desire to improve their English speaking and pronunciation skills. I am honored to be a member of the ABVN team.

Focus of teaching

I teach from basic to IELTS level and enjoy doing some grammar work.I also do reading, speaking and listening skills for students. I always enjoy a chat as well, so I need to be reminded to get down to the basics and do some teaching.

Students taught

# Student Number of session
1 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 63
2 [246] vo lien 57
3 [203] Nguyen Thanh Sang 53
4 [251] Huyền Trương Diệu 49
5 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 47
6 [204] Trà My Nguyễn Thị 44
7 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 44
8 [281] Trần Thị Minh Thư 43
9 [161] Đặng Hồng Đông Các 43
10 [177] Thao Le 40
11 [122] Oanh Nguyễn 40
12 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 39
13 [391] Truong Thi Ha 35
14 [194] Bao My 33
15 [222] Phuong Khanh Le 30
16 [221] Thu Trang Hồ Thị 28
17 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 27
18 [373] Võ Thị Thu Nga 27
19 [092] Thân Thị Chung 25
20 [164] Huyền Lê 25
21 [283] Trang Trinh 23
22 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 23
23 [263] Đặng Đình Đức 22
24 [215] Tri Rianny 21
25 [157] Anh Nguyên 19
26 [293] Nguyễn Duy Kính 19
27 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 18
28 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 17
29 [145] Lê Truyền 17
30 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 15
31 [389] Trần Thị Hằng 15
32 [244] Quỳnh Anh Lê 14
33 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 14
34 [392] Nguyen Thi Thang 13
35 [273] Tram Huynh 13
36 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
37 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 12
38 [385] Mai Kim Tiến 12
39 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 12
40 [360] Võ Hoàng Duyên 12
41 [034] Trần Anh Thư 12
42 [254] Hà Thị Ngọc Anh 12
43 [169] Ung Thị Thu Thủy 11
44 [287] Lê Thị Khánh Huyền 11
45 [374] Lê Thị Cúc 11
46 [414] Ho Thi Den 10
47 [460] Lê Nguyên Hưng 10
48 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 10
49 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 10
50 [211] Hồ Thị Thu Hà 9
51 [268] Linh Đoàn 9
52 [399] Phan Thị Ngọc Yến 8
53 [237] Nguyen Ha 8
54 [198] Quân Quang 8
55 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 8
56 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 7
57 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 7
58 [051] Linh Phạm Nguyễn Tuyền 7
59 [200] Hoang ANH Hứa 7
60 [097] Huong Nguyen 7
61 [483] Bach Hoang Hai Trieu 7
62 [354] Nguyễn Chí Hướng 6
63 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 6
64 [060] Quynh Mong 6
65 [230] Tam Nguyen 5
66 [163] Phan Nhan 5
67 [019] Cam Dang Thi My 5
68 [192] Hoaithuong Nguyen 5
69 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 5
70 [284] Tô Thị Thu Phương 5
71 [238] diem thuy 5
72 [265] Truyen Tran 5
73 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 5
74 [379] La Thị Thanh Trúc 5
75 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 5
76 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 5
77 [134] Thị Lợi Nguyễn 5
78 [458] Hồ Khánh Huyền 5
79 [243] Nhi Nguyen 4
80 [464] Hồ Thị Hươu 4
81 [481] Lê Thái Hoàn 4
82 [289] Ngan Nguyen 4
83 [256] Hoàng Hải 4
84 [380] Phạm Thị Thúy Vân 4
85 [396] Tran Thi Thuy Trang 4
86 [269] Nhân Nguyễn Hữu 4
87 [047] Hoàng Đăng Khoa 4
88 [214] Khánh Huyền Trần 4
89 [218] Thảo Nguyên Nguyễn 3
90 [467] Tăng Thị Sao Mai 3
91 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 3
92 [234] Antôn Thái Viết Phúc 3
93 [108] Giang Tran 3
94 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
95 [224] Thị Ý Nhi Hồ 3
96 [267] Tường Linh 3
97 [393] Lê Thị Xuân Trinh 3
98 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 3
99 [280] Ngọc Dung Mai 3
100 [470] Tran Thi Viet Thinh 3
101 [361] Võ Hoàng Anh Thư 3
102 [288] Thư Trần 3
103 [366] Thái Thị Phương 2
104 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 2
105 [137] Thanh Huyền Thành 2
106 [272] Yến Trần 2
107 [259] Nga Hồ 2
108 [368] Ho Thi Bao Ngoc 2
109 [466] Nguyen Hoang Khanh 2
110 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
111 [472] DINH THI BICH NHI 2
112 [367] Hồ Thị Bờ 2
113 [290] Văn Tùng Đinh 2
114 [309] Trần Minh Đại 2
115 [210] hà nguyễn 2
116 [477] Phung Thi Hai Chau 2
117 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
118 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
119 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
120 [357] Bui Thi Cam Nuong 2
121 [004] thanh phuong Nguyen 2
122 [383] Le Quang Vinh 2
123 [107] nguyen ngoc kieu oanh 2
124 [168] Linh Phan 2
125 [353] Pham Thi Hien Thuong 2
126 [408] Nguyen Thi Thu Nga 2
127 [295] Trúc Thanh 2
128 [297] Nhi Nguyễn Hoài 2
129 [359] Phan Mạnh Hùng 1
130 [262] Nguyễn Thị Phương 1
131 [485] Tran Thu Hien 1
132 [473] Phạm Thị Tiền 1
133 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
134 [248] Lâm Lê 1
135 [266] Đặng Thị Mai 1
136 [006] Ta Hoc Vo 1
137 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
138 [116] Thuong Le 1
139 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
140 [298] Huynh Van Quy 1
141 [349] Nguyễn Thị Hoài 1
142 [314] Mai Thị Mỹ Vân 1
143 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
144 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
145 [199] Vy Trịnh 1
146 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
147 [227] Quốc Vương Hà 1
148 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
149 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
150 [362] Le Thi My Loan 1
151 [363] Đào Thu Thủy 1
152 [296] Trần Nhật Quỳnh 1
153 [118] Vy Trần 1
154 [333] Y Rem 1
155 [332] Nong Thi Binh Yen 1
156 [213] Canh Luc Nguyen 1
157 [496] Rimon Okano 1
158 [388] Nguyễn Thị Hoài Linh 1
159 [401] Đỗ Hà Anh Thư 1
160 [400] Trần Trúc Quân 1
161 [474] TRAN THI THANH DUNG 1
162 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
163 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
164 [225] thi le 1
165 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
166 [456] Le Viet Hoang Long 1
167 [201] Kiều Oanh Nguyễn 1
168 [463] DUONG THI YEN 1
169 [206] Trần Thị Thanh Diễm 1
170 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
171 [139] Tình Hoàng Thị 1
172 [494] Daisuke Kokubu 1