Alon Kaiser

Melbourne, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 24 2020 1,833 233

Sessions

2020 2021 2022
728 896 228

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-12 16:00:00
2 50 2020-05-22 15:00:00
3 100 2020-06-05 12:00:00
4 150 2020-06-22 12:00:00
5 200 2020-07-07 10:00:00
6 250 2020-07-21 16:00:00
7 300 2020-08-03 14:00:00
8 350 2020-08-14 16:00:00
9 400 2020-08-31 10:00:00
10 450 2020-09-14 11:00:00
11 500 2020-09-30 14:00:00
12 550 2020-10-15 14:00:00
13 600 2020-11-02 17:00:00
14 650 2020-11-20 15:00:00
15 700 2020-12-14 17:00:00
16 750 2021-01-18 13:00:00
17 800 2021-02-03 10:00:00
18 850 2021-02-18 11:00:00
19 900 2021-03-23 15:00:00
20 950 2021-04-12 13:00:00
21 1,000 2021-04-28 16:00:00
22 1,050 2021-05-18 15:00:00
23 1,100 2021-06-03 11:00:00
24 1,150 2021-06-21 10:00:00
25 1,200 2021-07-07 15:00:00
26 1,200 2021-07-07 15:00:00
27 1,250 2021-08-17 12:00:00
28 1,250 2021-08-17 12:00:00
29 1,300 2021-08-31 11:00:00
30 1,350 2021-09-14 15:00:00
31 1,400 2021-09-30 16:00:00
32 1,450 2021-10-19 12:00:00
33 1,500 2021-11-05 12:00:00
34 1,550 2021-11-23 10:00:00
35 1,600 2021-12-10 10:00:00
36 1,650 2022-01-26 10:00:00
37 1,700 2022-02-14 12:00:00
38 1,700 2022-02-14 12:00:00
39 1,750 2022-03-07 11:00:00
40 1,800 2022-04-05 12:00:00

Biography

Alon has been teaching for over 30 years. He trained at University in Adelaide and gained his Masters in Information Technology in Education in Melbourne, Australia and taught for 20 years at a girl’s school as Head of Geography. He has also worked in Kenya in Africa teaching English to upper primary students. Alon completed his CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) in 2015. Following this, he moved to Hoi An and taught English to a variety of different age groups including primary children as well as adults. He was teaching in Vietnam in 2016 and 2017 at Danang Vocational Tourism College. He was involved with providing language guidance and English pronunciation to hospitality students as well as running in-services for teachers on new ideas in teaching. Having returned to Australia he is involved with an asylum seeker organisation as a volunteer teacher of English.   Alon is married with two grown-up children. He likes to cook, read novels as well as travel. He enjoys meeting new students and speaking with them about their life experiences.

Testimonials

My enjoyment comes from teaching a large number of students who inspire me with their energy and enthusiasm for learning. They are very grateful to have teachers who are dedicated in their desire to improve their English speaking and pronunciation skills. I am honored to be a member of the ABVN team.

Focus of teaching

I teach from basic to IELTS level and enjoy doing some grammar work.I also do reading, speaking and listening skills for students. I always enjoy a chat as well, so I need to be reminded to get down to the basics and do some teaching.

Students taught

# Student Number of session
1 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 66
2 [246] vo lien 59
3 [203] Nguyen Thanh Sang 56
4 [251] Huyền Trương Diệu 51
5 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 49
6 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 47
7 [161] Đặng Hồng Đông Các 45
8 [204] Trà My Nguyễn Thị 44
9 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 43
10 [122] Oanh Nguyễn 43
11 [281] Trần Thị Minh Thư 43
12 [177] Thao Le 41
13 [391] Truong Thi Ha 38
14 [373] Võ Thị Thu Nga 35
15 [194] Bao My 33
16 [222] Phuong Khanh Le 31
17 [221] Thu Trang Hồ Thị 30
18 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 27
19 [092] Thân Thị Chung 25
20 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 25
21 [164] Huyền Lê 25
22 [283] Trang Trinh 23
23 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 23
24 [263] Đặng Đình Đức 22
25 [215] Tri Rianny 21
26 [157] Anh Nguyên 19
27 [293] Nguyễn Duy Kính 19
28 [414] Ho Thi Den 18
29 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 17
30 [145] Lê Truyền 17
31 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 16
32 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 15
33 [385] Mai Kim Tiến 15
34 [169] Ung Thị Thu Thủy 15
35 [389] Trần Thị Hằng 15
36 [244] Quỳnh Anh Lê 14
37 [543] Thai Thi Ngoc Linh 13
38 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 13
39 [360] Võ Hoàng Duyên 13
40 [392] Nguyen Thi Thang 13
41 [273] Tram Huynh 13
42 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
43 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 12
44 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 12
45 [034] Trần Anh Thư 12
46 [287] Lê Thị Khánh Huyền 12
47 [254] Hà Thị Ngọc Anh 12
48 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 12
49 [570] Nguyễn Thị Hiền 12
50 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 11
51 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 11
52 [374] Lê Thị Cúc 11
53 [460] Lê Nguyên Hưng 10
54 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 10
55 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 9
56 [211] Hồ Thị Thu Hà 9
57 [268] Linh Đoàn 9
58 [549] Mông Hồng Nhung 9
59 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 9
60 [399] Phan Thị Ngọc Yến 8
61 [237] Nguyen Ha 8
62 [198] Quân Quang 8
63 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 8
64 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 7
65 [573] Hồ Thanh Phong 7
66 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 7
67 [051] Linh Phạm Nguyễn Tuyền 7
68 [200] Hoang ANH Hứa 7
69 [097] Huong Nguyen 7
70 [483] Bach Hoang Hai Trieu 7
71 [571] NGUYEN THI TRA MY 7
72 [354] Nguyễn Chí Hướng 6
73 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 6
74 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 6
75 [380] Phạm Thị Thúy Vân 6
76 [060] Quynh Mong 6
77 [230] Tam Nguyen 5
78 [163] Phan Nhan 5
79 [019] Cam Dang Thi My 5
80 [192] Hoaithuong Nguyen 5
81 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 5
82 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
83 [284] Tô Thị Thu Phương 5
84 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 5
85 [591] TONG THI NGOC HUONG 5
86 [238] diem thuy 5
87 [464] Hồ Thị Hươu 5
88 [265] Truyen Tran 5
89 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 5
90 [379] La Thị Thanh Trúc 5
91 [470] Tran Thi Viet Thinh 5
92 [581] Bùi Thị Hằng 5
93 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 5
94 [134] Thị Lợi Nguyễn 5
95 [458] Hồ Khánh Huyền 5
96 [547] VO THI DIEU HAU 4
97 [243] Nhi Nguyen 4
98 [481] Lê Thái Hoàn 4
99 [587] Bùi Thanh Nga 4
100 [555] Tran Thi Tho 4
101 [289] Ngan Nguyen 4
102 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 4
103 [256] Hoàng Hải 4
104 [582] Đào Thị Hồng Phi 4
105 [396] Tran Thi Thuy Trang 4
106 [269] Nhân Nguyễn Hữu 4
107 [047] Hoàng Đăng Khoa 4
108 [214] Khánh Huyền Trần 4
109 [484] Le Thi Trinh 3
110 [563] Hồ Thị Hoá 3
111 [218] Thảo Nguyên Nguyễn 3
112 [467] Tăng Thị Sao Mai 3
113 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 3
114 [234] Antôn Thái Viết Phúc 3
115 [514] Trần Thị Hoa Kiều 3
116 [108] Giang Tran 3
117 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
118 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 3
119 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
120 [393] Lê Thị Xuân Trinh 3
121 [224] Thị Ý Nhi Hồ 3
122 [267] Tường Linh 3
123 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 3
124 [477] Phung Thi Hai Chau 3
125 [280] Ngọc Dung Mai 3
126 [518] Lê Trần Nhật Tân 3
127 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 3
128 [361] Võ Hoàng Anh Thư 3
129 [589] Tô minh kha 3
130 [288] Thư Trần 3
131 [366] Thái Thị Phương 2
132 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 2
133 [507] Kiều Nguyễn Tuyết Mai 2
134 [137] Thanh Huyền Thành 2
135 [272] Yến Trần 2
136 [259] Nga Hồ 2
137 [368] Ho Thi Bao Ngoc 2
138 [466] Nguyen Hoang Khanh 2
139 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
140 [472] DINH THI BICH NHI 2
141 [367] Hồ Thị Bờ 2
142 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 2
143 [290] Văn Tùng Đinh 2
144 [564] Trần Thị Huế 2
145 [309] Trần Minh Đại 2
146 [521] Ngô Thị Ngân 2
147 [528] Phan Thanh Thanh 2
148 [210] hà nguyễn 2
149 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
150 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
151 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 2
152 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 2
153 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
154 [517] Tran Thi Kim Trang 2
155 [357] Bui Thi Cam Nuong 2
156 [004] thanh phuong Nguyen 2
157 [383] Le Quang Vinh 2
158 [107] nguyen ngoc kieu oanh 2
159 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 2
160 [168] Linh Phan 2
161 [353] Pham Thi Hien Thuong 2
162 [408] Nguyen Thi Thu Nga 2
163 [295] Trúc Thanh 2
164 [297] Nhi Nguyễn Hoài 2
165 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
166 [359] Phan Mạnh Hùng 1
167 [262] Nguyễn Thị Phương 1
168 [485] Tran Thu Hien 1
169 [584] Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1
170 [560] Vi Thị Bích 1
171 [473] Phạm Thị Tiền 1
172 [579] Trần Thị Kim Liên 1
173 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
174 [580] Trần Bích Hiền 1
175 [006] Ta Hoc Vo 1
176 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
177 [248] Lâm Lê 1
178 [529] Somnak Kalan 1
179 [266] Đặng Thị Mai 1
180 [116] Thuong Le 1
181 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
182 [298] Huynh Van Quy 1
183 [349] Nguyễn Thị Hoài 1
184 [314] Mai Thị Mỹ Vân 1
185 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
186 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
187 [199] Vy Trịnh 1
188 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
189 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
190 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 1
191 [227] Quốc Vương Hà 1
192 [523] Vo Thi Nhu Quynh 1
193 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
194 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
195 [362] Le Thi My Loan 1
196 [363] Đào Thu Thủy 1
197 [296] Trần Nhật Quỳnh 1
198 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
199 [577] Do Thi Ngoc Huyen 1
200 [576] Mai Lê Ngân 1
201 [592] Nong Khayongaek 1
202 [118] Vy Trần 1
203 [213] Canh Luc Nguyen 1
204 [496] Rimon Okano 1
205 [333] Y Rem 1
206 [332] Nong Thi Binh Yen 1
207 [388] Nguyễn Thị Hoài Linh 1
208 [524] Phan Thị Hoà 1
209 [401] Đỗ Hà Anh Thư 1
210 [400] Trần Trúc Quân 1
211 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
212 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
213 [534] Savouert Pheap 1
214 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
215 [474] TRAN THI THANH DUNG 1
216 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
217 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
218 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
219 [225] thi le 1
220 [594] TRAN THI THU HA 1
221 [513] Phan Thế Hoàng 1
222 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
223 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
224 [456] Le Viet Hoang Long 1
225 [548] Nguyen Thi Thuong 1
226 [201] Kiều Oanh Nguyễn 1
227 [463] DUONG THI YEN 1
228 [206] Trần Thị Thanh Diễm 1
229 [553] Trương thị như quỳnh 1
230 [494] Daisuke Kokubu 1
231 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1
232 [139] Tình Hoàng Thị 1
233 [593] Lê Thị Minh Thư 1