Alon Kaiser

Melbourne, Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Nov 25 2017 3,798 400

Sessions

2020 2021 2022 2023 2024
728 896 532 453 165

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-12 23:00:00
2 50 2020-05-22 22:00:00
3 100 2020-06-05 19:00:00
4 150 2020-06-22 19:00:00
5 200 2020-07-07 17:00:00
6 250 2020-07-21 23:00:00
7 300 2020-08-03 21:00:00
8 350 2020-08-14 23:00:00
9 400 2020-08-31 17:00:00
10 450 2020-09-14 18:00:00
11 500 2020-09-30 21:00:00
12 550 2020-10-15 21:00:00
13 600 2020-11-03 00:00:00
14 650 2020-11-20 22:00:00
15 700 2020-12-15 00:00:00
16 750 2021-01-18 20:00:00
17 800 2021-02-03 17:00:00
18 850 2021-02-18 18:00:00
19 900 2021-03-23 22:00:00
20 950 2021-04-12 20:00:00
21 1,000 2021-04-28 23:00:00
22 1,050 2021-05-18 22:00:00
23 1,100 2021-06-03 18:00:00
24 1,150 2021-06-21 17:00:00
25 1,200 2021-07-07 22:00:00
26 1,200 2021-07-07 22:00:00
27 1,250 2021-08-17 19:00:00
28 1,250 2021-08-17 19:00:00
29 1,300 2021-08-31 18:00:00
30 1,350 2021-09-14 22:00:00
31 1,400 2021-09-30 23:00:00
32 1,450 2021-10-19 19:00:00
33 1,500 2021-11-05 19:00:00
34 1,550 2021-11-23 17:00:00
35 1,600 2021-12-10 17:00:00
36 1,650 2022-01-26 17:00:00
37 1,700 2022-02-14 22:00:00
38 1,700 2022-02-14 22:00:00
39 1,750 2022-03-07 19:00:00
40 1,800 2022-04-05 23:00:00
41 1,850 2022-05-12 23:00:00
42 1,850 2022-05-12 23:00:00
43 1,900 2022-07-21 00:00:00
44 1,950 2022-08-15 18:00:00
45 1,950 2022-08-15 18:00:00
46 2,000 2022-10-13 08:41:37
47 2,050 2022-10-17 12:00:00
48 2,100 2022-11-11 11:00:00
49 2,150 2022-12-08 10:00:00
50 2,200 2023-01-24 16:00:00
51 2,250 2023-02-14 17:00:00
52 2,300 2023-04-20 17:00:00
53 2,350 2023-05-17 11:00:00
54 2,400 2023-06-13 10:00:00
55 2,450 2023-07-07 11:00:00
56 2,500 2023-07-28 11:00:00
57 2,550 2023-08-22 17:00:00
58 2,600 2023-11-20 15:00:00
59 2,650 2024-01-23 17:00:00
60 2,700 2024-02-23 11:00:00
61 2,750 2024-03-25 17:00:00
62 2,800 2024-04-22 17:00:00
63 2,850 2022-10-31 10:53:08
64 2,900 2022-10-31 10:53:08
65 2,950 2022-10-31 10:53:08
66 3,000 2022-10-31 10:53:08
67 3,050 2022-10-31 10:53:08
68 3,100 2022-10-31 10:53:08
69 3,150 2022-11-24 08:31:39
70 3,200 2022-12-23 06:22:00
71 3,250 2023-02-06 13:48:02
72 3,300 2023-03-02 10:46:58
73 3,350 2023-05-11 10:40:42
74 3,400 2023-06-06 12:29:16
75 3,450 2023-07-04 12:37:33
76 3,500 2023-07-24 13:49:52
77 3,550 2023-08-16 07:50:46
78 3,600 2023-11-16 08:57:13
79 3,650 2024-01-09 12:40:42
80 3,700 2024-02-22 07:26:41
81 3,750 2024-03-26 07:55:36

Biography

Alon has been teaching for over 30 years. He trained at University in Adelaide and gained his Masters in Information Technology in Education in Melbourne, Australia and taught for 20 years at a girl’s school as Head of Geography. He has also worked in Kenya in Africa teaching English to upper primary students. Alon completed his CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) in 2015. Following this, he moved to Hoi An and taught English to a variety of different age groups including primary children as well as adults. He was teaching in Vietnam in 2016 and 2017 at Danang Vocational Tourism College. He was involved with providing language guidance and English pronunciation to hospitality students as well as running in-services for teachers on new ideas in teaching. Having returned to Australia he is involved with an asylum seeker organisation as a volunteer teacher of English.   Alon is married with two grown-up children. He likes to cook, read novels as well as travel. He enjoys meeting new students and speaking with them about their life experiences.

Testimonials

My enjoyment comes from teaching a large number of students who inspire me with their energy and enthusiasm for learning. They are very grateful to have teachers who are dedicated in their desire to improve their English speaking and pronunciation skills. I am honored to be a member of the ABVN team.

Focus of teaching

I teach from basic to IELTS level and enjoy doing some grammar work.I also do reading, speaking and listening skills for students. I always enjoy a chat as well, so I need to be reminded to get down to the basics and do some teaching.

Students taught

# Student Number of session
1 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 66
2 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 63
3 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 63
4 [246] vo lien 59
5 [203] Nguyen Thanh Sang 56
6 [251] Huyền Trương Diệu 51
7 [543] Thai Thi Ngoc Linh 50
8 [106] Bao Uyen Dinh Hoang 49
9 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 47
10 [161] Đặng Hồng Đông Các 45
11 [204] Trà My Nguyễn Thị 44
12 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 44
13 [122] Oanh Nguyễn 43
14 [281] Trần Thị Minh Thư 43
15 [177] Thao Le 41
16 [373] Võ Thị Thu Nga 40
17 [391] Truong Thi Ha 38
18 [194] Bao My 33
19 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 33
20 [222] Phuong Khanh Le 31
21 [221] Thu Trang Hồ Thị 30
22 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 27
23 [414] Ho Thi Den 27
24 [689] Lê Thị Minh Liểu 26
25 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 25
26 [164] Huyền Lê 25
27 [092] Thân Thị Chung 25
28 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 24
29 [283] Trang Trinh 23
30 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 23
31 [263] Đặng Đình Đức 22
32 [215] Tri Rianny 21
33 [293] Nguyễn Duy Kính 19
34 [157] Anh Nguyên 19
35 [735] Lê Thị Thủy Tiên 18
36 [727] BUI THI DUNG 17
37 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 17
38 [145] Lê Truyền 17
39 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 16
40 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 15
41 [385] Mai Kim Tiến 15
42 [169] Ung Thị Thu Thủy 15
43 [389] Trần Thị Hằng 15
44 [105] Trâm Lê Thị Ngọc 15
45 [607] Nguyen Thi Cam Tien 14
46 [605] Le Thi Ha 14
47 [244] Quỳnh Anh Lê 14
48 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 13
49 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 13
50 [572] Trần Thị Thu Thuỳ 13
51 [360] Võ Hoàng Duyên 13
52 [392] Nguyen Thi Thang 13
53 [273] Tram Huynh 13
54 [570] Nguyễn Thị Hiền 12
55 [614] Trình Thị Thúy Hồng 12
56 [034] Trần Anh Thư 12
57 [287] Lê Thị Khánh Huyền 12
58 [719] Vũ Đức Huy 12
59 [594] TRAN THI THU HA 12
60 [254] Hà Thị Ngọc Anh 12
61 [549] Mông Hồng Nhung 12
62 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 12
63 [390] Nguyen Le Hoai Thuong 12
64 [542] Đỗ Thị Kim Oanh 12
65 [374] Lê Thị Cúc 11
66 [714] Lê Thị Hiền Thu 11
67 [821] Nguyễn Cát Tường 11
68 [683] Phan Thị Thu Hương 11
69 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 11
70 [807] Nguyễn Văn Tuấn 10
71 [724] Tran Le Cam Han 10
72 [200] Hoang ANH Hứa 10
73 [460] Lê Nguyên Hưng 10
74 [151] Cam Nguyen Thi Ngoc 10
75 [211] Hồ Thị Thu Hà 9
76 [268] Linh Đoàn 9
77 [825] LE THI THUY LINH 9
78 [843] Dang Ha My 9
79 [399] Phan Thị Ngọc Yến 8
80 [514] Trần Thị Hoa Kiều 8
81 [237] Nguyen Ha 8
82 [467] Tăng Thị Sao Mai 8
83 [198] Quân Quang 8
84 [881] Phạm Lê Na 8
85 [646] Thai Thi Minh Thu 8
86 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 8
87 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 8
88 [717] Đặng Văn Viễn 8
89 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 7
90 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 7
91 [903] Hồ Thị Hằng 7
92 [692] NGUYEN THI THANH THUY 7
93 [051] Linh Phạm Nguyễn Tuyền 7
94 [741] Huynh Thi Thanh Truyen 7
95 [491] Nguyen Thi Khanh Linh 7
96 [573] Hồ Thanh Phong 7
97 [834] Nguyễn Minh Dũng 7
98 [711] Lưu Thị Vi Na 7
99 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 7
100 [669] Lê Thị Thùy Nghi 7
101 [097] Huong Nguyen 7
102 [839] Lê Thị Mai Huệ 7
103 [826] Nguyễn Thị Tâm 7
104 [880] Hoàng Anh Thư 7
105 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 7
106 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 7
107 [571] NGUYEN THI TRA MY 7
108 [811] Nguyen Huong Nhi 7
109 [618] Le Thi Phuong Chi & phuongchile0802@gmail.com 7
110 [483] Bach Hoang Hai Trieu 7
111 [901] Trần Hương Hoài Ngọc 7
112 [354] Nguyễn Chí Hướng 6
113 [591] TONG THI NGOC HUONG 6
114 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 6
115 [870] TRẦN THÀNH LUÂN 6
116 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 6
117 [864] Hoàng Thị Soi 6
118 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 6
119 [060] Quynh Mong 6
120 [581] Bùi Thị Hằng 6
121 [380] Phạm Thị Thúy Vân 6
122 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 6
123 [855] BUI KIM CHI 6
124 [640] Hoang Thi Loan 6
125 [710] Nguyễn Thị Hồng 6
126 [458] Hồ Khánh Huyền 5
127 [134] Thị Lợi Nguyễn 5
128 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 5
129 [192] Hoaithuong Nguyen 5
130 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
131 [284] Tô Thị Thu Phương 5
132 [238] diem thuy 5
133 [163] Phan Nhan 5
134 [661] Trần Linh 5
135 [265] Truyen Tran 5
136 [853] Lê Thị Mai Hòa 5
137 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 5
138 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 5
139 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 5
140 [464] Hồ Thị Hươu 5
141 [884] Ho Thi Tai 5
142 [670] Lien Dien Hieu 5
143 [379] La Thị Thanh Trúc 5
144 [733] Vu Thanh Hang 5
145 [869] Nguyen Thuy Thanh Hien 5
146 [830] Nguyễn Hoài Nam 5
147 [470] Tran Thi Viet Thinh 5
148 [307] Võ Thị Ngọc Ánh 5
149 [856] Bùi Thị Tuyết 5
150 [878] Trinh Khanh Linh 5
151 [804] Đinh Bảo Châu Thi 5
152 [230] Tam Nguyen 5
153 [690] Nguyễn Phùng Bảo Trâm 5
154 [019] Cam Dang Thi My 5
155 [641] Dat Tien 4
156 [891] Phạm Phú Sĩ 4
157 [243] Nhi Nguyen 4
158 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 4
159 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 4
160 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 4
161 [587] Bùi Thanh Nga 4
162 [555] Tran Thi Tho 4
163 [289] Ngan Nguyen 4
164 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 4
165 [897] Nguyễn Minh Thư 4
166 [865] Võ Thị Kim Lợi 4
167 [481] Lê Thái Hoàn 4
168 [256] Hoàng Hải 4
169 [867] Nguyễn Bạch Lân 4
170 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 4
171 [806] Ha Thi Van Giang 4
172 [269] Nhân Nguyễn Hữu 4
173 [694] LE HONG PHUOC 4
174 [836] VO THI MY OANH 4
175 [047] Hoàng Đăng Khoa 4
176 [582] Đào Thị Hồng Phi 4
177 [396] Tran Thi Thuy Trang 4
178 [615] Lê Trung Anh 4
179 [214] Khánh Huyền Trần 4
180 [833] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 4
181 [547] VO THI DIEU HAU 4
182 [218] Thảo Nguyên Nguyễn 3
183 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 3
184 [809] LE PHI DUY 3
185 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 3
186 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 3
187 [484] Le Thi Trinh 3
188 [563] Hồ Thị Hoá 3
189 [898] Huyen Ho Mai 3
190 [234] Antôn Thái Viết Phúc 3
191 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 3
192 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 3
193 [835] Lê Thị Hương 3
194 [267] Tường Linh 3
195 [812] Võ Thị Chúc Linh 3
196 [633] Name: Võ Thị Thủy Tiên, email: tienvo10102000@gmail.com 3
197 [108] Giang Tran 3
198 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 3
199 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
200 [205] Thảo Đoàn Ngọc Minh 3
201 [858] NGUYEN XUAN KIET 3
202 [813] Huynh Tan Vu 3
203 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 3
204 [393] Lê Thị Xuân Trinh 3
205 [224] Thị Ý Nhi Hồ 3
206 [477] Phung Thi Hai Chau 3
207 [700] Quang Hoài Thương 3
208 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 3
209 [726] LÊ THỊ HOÀI 3
210 [280] Ngọc Dung Mai 3
211 [561] Nguyễn Thị Khánh Huệ 3
212 [696] Phan Thi My Le 3
213 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 3
214 [899] Nguyễn Thị Thu Hiền 39 3
215 [518] Lê Trần Nhật Tân 3
216 [896] Trần Thị Mỹ 3
217 [361] Võ Hoàng Anh Thư 3
218 [589] Tô minh kha 3
219 [288] Thư Trần 3
220 [894] Nguyen Thuy Van Phi 3
221 [739] Thái Thị Ngọc Dung 3
222 [713] Nguyễn Thảo Nhi 3
223 [623] Nguyen Thi Huyen 3
224 [597] Trần Phương Thảo 3
225 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 2
226 [580] Trần Bích Hiền 2
227 [895] Sang Ho Thi 2
228 [688] LÊ THỊ NGỌC ÁNH 2
229 [803] Lê Thị Kim Bằng 2
230 [259] Nga Hồ 2
231 [366] Thái Thị Phương 2
232 [892] Phan Tran Thi Anh Thu 2
233 [693] Pham Thi Thu An 2
234 [593] Lê Thị Minh Thư 2
235 [336] Nguyen Thi Ngoc Linh 2
236 [738] Phạm Văn Hùng 2
237 [722] Bui Duy Khang 2
238 [137] Thanh Huyền Thành 2
239 [701] Nguyen Thi Linh 2
240 [272] Yến Trần 2
241 [368] Ho Thi Bao Ngoc 2
242 [612] Lâm Tú Nghi 2
243 [290] Văn Tùng Đinh 2
244 [863] Vo Thi Thuy Ha 2
245 [466] Nguyen Hoang Khanh 2
246 [642] Le Thi Thanh Thao 2
247 [382] Nguyễn Thanh Thúy 2
248 [367] Hồ Thị Bờ 2
249 [609] Phung Thi Hanh 2
250 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 2
251 [742] HOANG THI NGAN CHAU 2
252 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 2
253 [671] Vien Nguyen 2
254 [472] DINH THI BICH NHI 2
255 [309] Trần Minh Đại 2
256 [526] NGUYEN THI LAN UYEN 2
257 [210] hà nguyễn 2
258 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
259 [564] Trần Thị Huế 2
260 [877] Phan Thuy Nhung 2
261 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 2
262 [624] Trần Lam Trường 2
263 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 2
264 [565] ĐẶNG HOÀNG NHI 2
265 [521] Ngô Thị Ngân 2
266 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 2
267 [528] Phan Thanh Thanh 2
268 [279] Nguyễn Trần Kim Ngân 2
269 [004] thanh phuong Nguyen 2
270 [808] Lê Thị Bích quyên 2
271 [709] Đỗ Thị Thu Phương 2
272 [606] Nguyễn Thanh Thảo 2
273 [357] Bui Thi Cam Nuong 2
274 [168] Linh Phan 2
275 [631] Kieu Le Tuyet Ngan 2
276 [517] Tran Thi Kim Trang 2
277 [553] Trương thị như quỳnh 2
278 [383] Le Quang Vinh 2
279 [295] Trúc Thanh 2
280 [879] Hồ Quốc Trí 2
281 [297] Nhi Nguyễn Hoài 2
282 [872] Phan Nhat Tien 2
283 [107] nguyen ngoc kieu oanh 2
284 [507] Kiều Nguyễn Tuyết Mai 2
285 [353] Pham Thi Hien Thuong 2
286 [408] Nguyen Thi Thu Nga 2
287 [648] Tran Van Quyen 2
288 [851] LE THI PHUONG 1
289 [548] Nguyen Thi Thuong 1
290 [463] DUONG THI YEN 1
291 [619] Le Thi Hiep 1
292 [529] Somnak Kalan 1
293 [266] Đặng Thị Mai 1
294 [006] Ta Hoc Vo 1
295 [485] Tran Thu Hien 1
296 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
297 [359] Phan Mạnh Hùng 1
298 [871] Y Âm 1
299 [473] Phạm Thị Tiền 1
300 [828] Nguyen Van Sy 1
301 [846] Nguyễn Thị Tiểu Phương 1
302 [658] Tran Vo Khanh Vy 1
303 [116] Thuong Le 1
304 [837] PHAM THI PHUONG HIEN 1
305 [298] Huynh Van Quy 1
306 [410] Ngô Thị Mỹ Hoài 1
307 [406] Lê Võ Ngân Hà 1
308 [728] Hoàng Anh Dũng 1
309 [584] Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1
310 [810] CU THI CHI 1
311 [560] Vi Thị Bích 1
312 [248] Lâm Lê 1
313 [579] Trần Thị Kim Liên 1
314 [827] Nguyễn Thị Thảo 1
315 [849] Thảo nguyên Trần 1
316 [656] Hoàng Tuấn Minh 1
317 [876] Ho Anh Thien 1
318 [862] Pham Quoc Khanh 1
319 [316] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
320 [199] Vy Trịnh 1
321 [816] TRAN TRONG TIN 1
322 [664] Dinh Phuong Nhi 1
323 [691] Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh 1
324 [227] Quốc Vương Hà 1
325 [349] Nguyễn Thị Hoài 1
326 [314] Mai Thị Mỹ Vân 1
327 [611] Name: PHAM THI THUY TIEN. Email: thuytien452001@gmail.com 1
328 [371] Phạm Thị Ngọc Nữ 1
329 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
330 [551] LÊ THỊ MAI HOA 1
331 [375] NGUYEN THI ANH DAO 1
332 [628] Vũ Thị Vui 1
333 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
334 [716] DANG THI THU HA 1
335 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
336 [824] Doan Thi Nhung 1
337 [533] Nguyễn Tường Bách Hỷ 1
338 [818] Bùi Thị Loan 1
339 [118] Vy Trần 1
340 [363] Đào Thu Thủy 1
341 [213] Canh Luc Nguyen 1
342 [861] Khuat Thi Trang 1
343 [687] Nguyễn Thị Mi Na 1
344 [362] Le Thi My Loan 1
345 [574] Vo Thi My Tuyet 1
346 [523] Vo Thi Nhu Quynh 1
347 [296] Trần Nhật Quỳnh 1
348 [734] Hoang Trung Quan 1
349 [532] Nguyen Quynh Phuong 1
350 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
351 [617] Tran Thi Dung 1
352 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
353 [850] Thảo Lê 1
354 [800] Hân Ngọc 1
355 [577] Do Thi Ngoc Huyen 1
356 [333] Y Rem 1
357 [672] Kim Ngan 1
358 [576] Mai Lê Ngân 1
359 [332] Nong Thi Binh Yen 1
360 [874] Phan Luu Kim Chi 1
361 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 1
362 [592] Nong Khayongaek 1
363 [388] Nguyễn Thị Hoài Linh 1
364 [674] Đặng Văn Viễn 1
365 [401] Đỗ Hà Anh Thư 1
366 [496] Rimon Okano 1
367 [637] Nguyễn Văn Vĩ 1
368 [524] Phan Thị Hoà 1
369 [400] Trần Trúc Quân 1
370 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 1
371 [474] TRAN THI THANH DUNG 1
372 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 1
373 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 1
374 [840] Ho Thi Lan 1
375 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
376 [702] Y Hôn 1
377 [201] Kiều Oanh Nguyễn 1
378 [452] Ngô Quỳnh Châu 1
379 [206] Trần Thị Thanh Diễm 1
380 [139] Tình Hoàng Thị 1
381 [829] Tran Thi Thu 1
382 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
383 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
384 [225] thi le 1
385 [860] Nguyễn Thành Long 1
386 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
387 [546] Phạm Thị Thu Hằng 1
388 [610] Hồ Châu Pha 1
389 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
390 [893] Phương Hảo Hảo 1
391 [685] LE THI THOM 1
392 [456] Le Viet Hoang Long 1
393 [513] Phan Thế Hoàng 1
394 [801] Trần Thị Hoài Nga 1
395 [262] Nguyễn Thị Phương 1
396 [494] Daisuke Kokubu 1
397 [873] NGÔ THỊ HẢI YẾN 1
398 [715] HOANG THI LY 1
399 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
400 [319] Nguyễn Ngọc Huy 1