🔥 Khóa học này dành cho:
Những người muốn đạt band điểm IELTS cao hơn
Những người sắp thi IELTS lần đầu
Những người đang có bất kỳ loại bài thi tiếng Anh nào.
🔥 Yêu cầu
Người học có kĩ năng tiếng Anh ở mức cơ bản
Trình độ ở mức 4.0 IELTS hoặc hơn
Có hiểu biết về bài thi IELTS là một lợi thế
🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?
Hiểu được giám khảo đang muốn tìm kiếm điều gì ở bạn
Biết được những sai lầm thông thường mà các thí sinh gặp phải
Tự tin khi làm bài thi Tiếng Anh
Ít lo lắng hơn về bài thi IELTS
🔥 Thông tin khóa học
Online 100%
Thời lượng: 30 bài giảng với tổng thời lượng 54 phút
Giảng viên: Sian Lovegrove
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nền tảng: Udemy
🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/2Sy6fAn