Your sponsors support to remove English barrier to our disadvantaged students. View more
Chương Trình Gây Quỹ "Seeds For Base"

Seeds for Base là một chương trình được tổ chức bởi ABVN, nơi hỗ trợ các bạn học sinh không có cơ hội tiếp cận với môi trường Anh ngữ bài bản có cơ hội trải nghiệm tiếng Anh thực tế, luyện phản xạ với giáo viên bản ngữ và lấp đi những lỗ hổng ngữ pháp căn bản với sự hỗ trợ của các giáo viên Viêt Nam

100%
The campaign has ended.
Read More